Kwantificatie CAN-data captatie (RevCAN)

De hedendaagse voertuigen zijn uitgerust met tientallen sensoren. Deze sensor-informatie wordt in het voertuig omgezet naar digitale data om tussen de verschillende Elektronische Control Units (ECU’s) te delen. Het delen van deze informatie gebeurt via de interne voertuignetwerken (CAN-netwerken). Vanuit verschillende groepen uit het werkveld is er een grote vraag naar sensor informatie die uit de ruwe data van voertuignetwerken (CAN) kan gehaald worden.

Binnen dit project ontwikkelt het onderzoeksdomein Duurzame Energie en Mobiliteit een automatische methode (algoritme) om ontcijfersleutels op te stellen ter interpretatie van CAN-berichten. De ontcijfersleutel maken het mogelijk om uit ruwe CAN-berichten CAN-signalen te filteren en deze om te vormen naar fysisch interpreteerbare sensor-waarden. Omdat de datastroom over het voertuig CAN-netwerk zeer omvangrijk is en vele parameters niet relevant zijn voor het werkveld, zal het project zich focussen op de opstelling van de algoritmes die enkele werkveld-gerelateerde parameters automatisch zal achterhalen.

De onderzoekers gaan op zoek naar wiskundige samenhang tussen vrij beschikbare en de te vinden parameters om deze later te integreren in het algoritme. Aan de hand van deze wiskundige verbanden zullen de gezochte signalen en/of het gedrag van deze signalen voorspeld worden. Deze voorspelde signaalwaarden en of signaalpatronen zullen dan in de datastroom gezocht worden. Indien het signaal herkend is in de datastroom is geweten welk data-pakketje het signaal bevat. Als het pakketje herkend is zal dit nog verder ontleed worden tot een bruikbaar signaal. De gegevens gebruikt ter ontleding van dit signaal zullen in een ontcijfersleutel gebundeld worden. Met deze ontcijfersleutel krijgt het werkveld altijd voor dit signaal en op dat specifieke voertuig, toegang tot de voertuigparameter in fysische vorm.

Omdat dit proces voor elk voertuigtype en élk te zoeken signaal herhaald moet worden, zullen de te doorlopen stappen in een algoritme gegoten worden. Dit algoritme, dat de ontcijfersleutel berekent en universeel op elk voertuigtype toegepast kan worden, is de beoogde output van het PWO project RevCAN.

Contact

kris.martens@kdg.be

  • Duur onderzoek: 01/01/2017 tot 31/08/2018
  • Medewerkers: Kristof Vos, Kris Martens, Hans Vandenbulcke

  • Partners: AutoDialog nv, Fleetprobe cvba, Ixor cvba, Uantwerpen -CoSyS-Lab, MOSAIC, Op3Mech, Stapp In

  • Financiering: PWO

  • Onderzoekscentrum Duurzame Industrie

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons bijvoorbeeld terecht voor:

  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.   

  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.   

Contacteer ons vrijblijvend