E-learning voor kinderbegeleiders

Waarom dit project?

Voor kinderbegeleiders in de opvang van baby’s en peuters is het niet evident om zich regelmatig bij te scholen. Opleidingen volgen kost tijd en de sector heeft weinig middelen om die tijd voor personeelsleden te bekostigen. Daarnaast sluit de leerstijl van veel kinderbegeleiders niet direct aan bij beschikbare leermiddelen zoals boeken of websites. Nochtans is de sector de laatste jaren sterk in beweging en is er een toenemende nood aan goede en gemotiveerde medewerkers. Bijscholing op maat en kansen op levenslang leren zijn dus van groot belang.

Aanpak

In dit project ontwikkelen we een e-learningtraject dat kinderbegeleiders op hun smartphone kunnen volgen. Hiermee willen we hun een krachtige leeromgeving aanbieden, die de deelnemers vlot met hun werk kunnen combineren. We kiezen expliciet voor een drager die voor de meeste kinderbegeleiders vertrouwd is en die hen toelaat om korte leermomenten in te lassen. Op die manier faciliteren we de combinatie met de dagelijkse taken. Deze vorm van leren versterkt de individuele begeleiders én hij versterkt de sector van de kinderopvang.
Het digitale leertraject zal bestaan uit beknopte leerimpulsen en visuele bouwstenen, die we al testend ontwikkelen. We zoeken daarenboven naar een goed evenwicht tussen digitaal leren, individuele opdrachten, peer-coaching en feedback door docenten en leidinggevenden.
Om goed aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderbegeleiders, betrekken we hen bij elke fase van het project. We werken hiervoor samen met verschillende organisatoren van gezins- en groepsopvang in de regio Antwerpen.

Leerinhoud

Voor de inhouden van de trajecten bouwen we verder op de inzichten die het Onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk in Kinderopvang en School van Karel de Grote Hogeschool opdeed in opeenvolgende actieonderzoeken en de materialen die het daarbij ontwikkelde.

Contact

nina.geuens@kdg.be,
03 613 15 86
sarah.loopmans@kdg.be
michiel.meekels@kdg.be

 • Financiering: Europees Sociaal Fonds
 • Duur onderzoek: 1 januari 2020 – 31 maart 2022
 • Projectpartners:
  • Onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk in Kinderopvang en School, KdG: Nina Geuens (onderzoeker), Sarah Loopmans (onderzoeker), Dietlinde Willockx (hoofd onderzoekscentrum)

  • Nxt Media Technology, KdG: Michiel Meekels (onderzoeker)

 • Flankerende teams:
  • Opleiding Pedagogie van het Jonge Kind, KdG
  • Opleiding Nxt Media Technology, KdG
 • Klankbordgroep: Vertegenwoordigers uit de brede kinderopvangsector

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
 • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend