Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School

 • Het expertisecentrum doet praktijkgericht onderzoek en biedt ondersteuning in contexten die met kinderen en gezinnen werken.
 • Daarmee willen de medewerkers van het centrum zich inzetten voor een gelijkwaardige en duurzame samenleving, waarin mensen elkaar en hun omgeving respecteren en verzorgen.

Wie zijn wij?

In het centrum werken onderzoekers en ondersteuners nauw samen. Zo garanderen zij dat:

 • het onderzoek geworteld is in de beroepspraktijk
 • de ondersteuning een beroep kan doen op de handelingsrepertoires die zijn ontwikkeld in onderzoeksprojecten
 • zowel onderzoek als ondersteuning recht doen aan de complexiteit waarin de partners van het centrum werken.

In de partnerschappen voor onderzoek en ondersteuning vormen democratische samenspraak en participatie het uitgangspunt. Met aandacht voor contextfactoren bouwen alle betrokkenen samen kennis op die praktijken verrijkt en beleid richting geeft.

Het expertisecentrum is verbonden met de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind aan de Karel de Grote Hogeschool.

Wil je meer weten over het expertisecentrum, meewerken aan een onderzoek of heb je een interessante onderzoeksvraag? Neem dan contact op met ons!

Dietlinde Willockx

Dietlinde Willockx
Hoofd expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School
dietlinde.willockx@kdg.be
+32 3 613 15 28
+32 483 03 80 53

Praktijkgericht onderzoek

Het expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School zet onderzoeksprojecten op in contexten die met kinderen en gezinnen werken.

Het onderzoek

… heeft wortels in de beroepspraktijk,
… vergroot de handelingsmogelijkheden in die beroepspraktijk,
… doet recht aan de complexiteit van het dagelijkse werk.

Inzichten uit de projecten verspreiden we op de blogpagina van het expertisecentrum, in onze publicaties en via onze dienstverlening (instrumenten, vorming en coaching).

Lopend onderzoek

Momenteel werken we aan:

Afgeronde onderzoeken

Eerder werkten we aan projecten op volgende domeinen:

Werken met kinderen

Werken met ouders

Werken met een team

Duurzame zorg in de maatschappij

Publicaties

Op de blogpagina van het expertisecentrum delen onderzoekers praktijkgerichte inzichten en tips over de recente onderzoeken.

Boeken en brochures

Pedagogische ondersteuning

Het expertisecentrum is lid van het ondersteuningsnetwerk kinderopvang, met steun van de Vlaamse Overheid en Kind & Gezin.

Het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang biedt: 

 • een infopunt waar aanbieders kinderopvang terechtkunnen met vragen
 • trajecten op maat van opvanglocaties
 • netwerkbijeenkomsten waar uitwisseling tussen collega’s centraal staat 

De pedagogisch ondersteuners van het expertisecentrum staan in voor de pedagogische ondersteuning in de regio Antwerpen.

  Wat doen we?

  De pedagogisch ondersteuners doorlopen samen met de opvanglocatie een traject op één of meer van de volgende domeinen.

  • Pedagogisch beleid 
  • Medewerkers, team en ontwikkelingsbeleid 
  • Toegankelijkheid
  • Ondernemerschap, Organisatie en Financieel beleid 
  • Infrastructuur veiligheid en gezondheid 
  • Kwaliteitsontwikkeling 

  Een traject vertrekt meestal bij een concrete vraag. Die vraag gaat vaak over ‘werken met kinderen’, ‘werken met ouders’ of ‘werken met teams’. We starten met een ‘foto’ van de opvanglocatie. De opvanglocatie spreekt met de pedagogisch ondersteuner. doelstellingen en een bepaalde termijn af.

  Opvanglocaties kunnen ook netwerkbijeenkomsten volgen. Tijdens zo’n bijeenkomst kunnen medewerkers van opvanglocaties van gedachten wisselen met collega’s over bepaalde situaties of thema’s.

  Voor wie?

  PRIOR groep

  Een ondersteuningspakket is in principe kosteloos voor kinderdagverblijven in de PRIOR groep.

  Kinderdagverblijven uit subsidietrap 0, trap 1 en trap 2b – 18 behoren tot de groep kinderdagverblijven die recht hebben op PRIOR ondersteuning.

  • gezins- en groepsopvang zonder subsidies of met een basissubsidie (subsidietrap 1)
  • zelfstandige gezinsopvang met subsidies voor inkomenstarief
  • groepsopvang met inkomenstarief en maximum 18 plaatsen

  NON-PRIOR groep

  Andere organisatoren kunnen ondersteuning tegen betaling ontvangen (NON – PRIOR groep)

  Kinderdagverblijven uit subsidietrap 2b + 18 behoren tot de groep kinderdagverblijven die beroep kunnen doen op BETALENDE ondersteuning.

  Praktisch

  Basistraject

  Een basistraject concentreert zich op een afgebakende doelstelling waarvoor het kinderdagverblijf zich duidelijk kan engageren. De ondersteuner komt enkele keren op bezoek en combineert dat met ondersteuning op afstand.

  Daarnaast kan het kinderdagverblijf deelnemen aan netwerkbijeenkomsten.

  In een notendop:

  • 2 contactmomenten van max. 3 u.
  • Telefonische ondersteuning
  • Voorbereiding en verplaatsing door de pedagogisch ondersteuner
  • Deelname aan netwerken

  Vervolgtraject

  Kinderdagverblijven kunnen ook een vervolgtraject aanvragen.

  In een notendop:

  • 2 tot 5 contactmomenten
  • Op maat

  Kostprijs

  Elk kinderdagverblijf dat recht heeft op gratis ondersteuning, kan elk jaar een beroep doen op een basistraject aan ondersteuning.

  Dienstverlening

  Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?

  Ben je op zoek naar een geschikte vorming of een intervisie voor je team?

  We kunnen een vorming op maat maken of een intervisietraject uitwerken maar je kunt ook kiezen uit een lijst bestaande mogelijkheden. Dat aanbod is gebaseerd op onderzoeksprojecten.

  We bieden de vormingen aan in een korte vorm van één dagdeel (3 uur) en in een lange van twee dagdelen (twee keer 3 uur, met een pauze tussen beide delen). We organiseren de vormingen bij voorkeur in je opvanglocatie of school. Voor gezinsopvang zoeken we naar een geschikte plaats.

  Wil je een van deze vormingen bestellen? Neem contact op en boek het in je agenda!

  Momenteel bieden wij aan

  Indyspel

  Diversiteit en interculturaliteit staan in onze samenleving hoog op de agenda. In Antwerpen heeft 72% van de kinderen tussen 0 en 9 jaar wortels in migratie. En de diversiteit in de diversiteit neemt steeds toe. Dat is ook voelbaar in de kinderopvang en op school. Veel begeleiders en leraren worstelen met de vraag hoe met deze diversiteit om te gaan.

  Het Indyspel maakt interculturele dynamieken bespreekbaar in een team. Tijdens het spel wisselen situatieschetsen en kennisvragen elkaar af. Op basis van reacties maakt het spel strategieën zichtbaar om in te spelen op interculturele dynamieken. Na het spel volgt een nabespreking, die het theoretische kader kort uiteenzet.

  Een Indyspel-sessie van 3 uur met een geoefende spelbegeleider kost 300 euro.

  Duurzame kinderopvang

  Het Pedagogisch Raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters noemt ‘opvoeden voor een duurzame samenleving’ een van de opdrachten van de kinderopvang. En ook in de buitenschoolse opvang komt het begrip vaker voor.  Maar hoe doe je dat in de praktijk, want is dat niet heel complex, duurzaamheid? En Is dat wel iets voor de kinderopvang? In deze vorming maakt het team op een ontspannen manier kennis met de vele aspecten van het thema duurzaamheid. In een tweede stap zoeken we samen hoe de opvang met behulp van een aantal eenvoudige ingrepen duurzamer kan worden.

  Samen groen

  Buiten genieten kinderen met volle teugen. Ze kunnen al hun zintuigen gebruiken en voortdurend vallen er nieuwe dingen te ontdekken, zelfs voor baby’s. Maar soms lijken de drempels om met een groep kinderen naar buiten te gaan hoog: schoenen aantrekken, regenkledij, een strakke timing. In deze vorming zoeken teamleden samen naar laagdrempelige manieren om naar buiten te gaan. We bekijken buitenactiviteiten maar ook organisatorische elementen.

  Een warm welkom voor alle ouders

  Elk gezin is anders en je wil iedereen verwelkomen. Hoe kun je ervoor zorgen dat alle ouders de kans krijgen om hun betrokkenheid te tonen, op een manier die voor hen haalbaar is? In deze vorming werken we met twee instrumenten. Eerst gebruiken we een reflectie-instrument dat teams helpt om realistische verwachtingen te formuleren voor gezinnen. Daarna gebruiken we inspiratiemateriaal in verband met ouderbetrokkenheid, verwerkt in filmpjes. Op het einde van de vorming bepaalt het team de prioriteiten voor het ouderbeleid de komende maanden.

  Wikken en wegen over grenzen

  In deze vorming gaan we op zoek naar wat kan en wat mag. We stellen onszelf voor dilemma’s, gaan na wiens probleem bepaald gedrag is, we wikken, we wegen, we bepalen de grens (of net niet) en zoeken hoe we niet moeten straffen (of toch wel…). De theorie van Gorden biedt een leidraad tijdens de zoektocht. Ook werken we met een gedragsraam. Tijdens de vorming verliezen we de praktijk nooit uit het oog. Voor alle theoretische inzichten gaan we na op welke manieren ze bruikbaar zijn voor de praktijk van begeleiders in een opvang.

  Speel je mee?

  Vraag je je wel eens af waarom kinderen zo graag spelen? En bedenk je wat jouw rol daarin zou kunnen zijn? In deze vorming ontdekken we het belang van spelen en gaan we na hoe we zelf creatief kunnen omspringen met bestaande spelletjes en in onze eigen werkcontext. We voorzien een theoretische duiding maar werken natuurlijk vooral spelenderwijs.

  Meet the Muppets

  Poppen hebben een magische aantrekkingskracht op kinderen. Vooral als je ze écht tot leven kan brengen. Ook al vergt figurentheater wat techniek, met enkele eenvoudige basisprincipes ben je al aardig op weg om de poort tot de wondere poppenwereld voor de kinderen te openen. In deze vorming ontdek je hoe je  ‘dode materie’ tot leven kan wekken met manipulatietechnieken, door het gebruik van stemmetjes en door rekening te houden met enkele visuele principes. Je krijgt de kans om heel wat zaken uit te proberen. Want oefening baart kunst.

  Contact

  Dietlinde Willockx
  Hoofd expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School
  dietlinde.willockx@kdg.be
  +32 3 613 15 28
  +32 483 03 80 53

  Dietlinde Willockx

  Gebruik maken van onze expertise voor jouw project?