Netwerken van Pedagogische Praktijken

Onderzoeksdomein

  • Wij doen onderzoek naar netwerken in pedagogische praktijken. 
  • We geven antwoorden op vragen hierover in jouw pedagogische praktijk, zoals hoe je in een netwerk met vrijetijdsorganisaties en scholen samenwerkt om schooluitval tegen te gaan. 
  • We ontwikkelen praktijktools voor organisaties die werken met kinderen van nul tot zestien jaar oud, die jij direct op de werkvloer inzetten, zoals reflectie-instrumenten, e-learningtrajecten, maar ook bijscholingen.  
  • We werken vanuit het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk.

Wat kunnen we voor jou doen?

Samenwerken in onderzoeksprojecten

Deelnemen aan een onderzoeksproject? Dan kan! Word met jouw organisatie proeftuin of word lid van een denkgroep. Ben je op zoek naar een onderzoekspartner voor een samenwerkingsverband van praktijkorganisaties? Wij bekijken heel graag de mogelijkheden.  

Onderzoeksvragen voorleggen

Ervaar je noden in je pedagogische praktijk die jou een onderzoek waard lijken? Zoek je naar manieren om je pedagogische praktijk te evalueren of te versterken? Leg ons je noden of vragen gerust voor en we bekijken samen wat we voor jou kunnen betekenen.  

Lezingen, vormingen, trajecten en dienstverlening op maat

Bijleren? We delen onze inzichten in lezingen en bijscholingen en bieden ook ondersteuningstrajecten aan. Een traject afgestemd op jouw noden en organisatievorm? Dat kan. Contacteer ons voor meer informatie. 

Netwerken van pedagogische praktijken

It takes a village to raise a child. Kinderdagverblijven, sportclubs, naschoolse opvang, scholen: ze werken nooit alleen op een eilandje en staan altijd in verbinding met elkaar. In dit thema ontwikkelen we praktijktools om pedagogische praktijken te ondersteunen om in een netwerk te functioneren. Wat is er nodig, hoe doe je dit best? 

Realisaties  

  • VRAC. Hoe kunnen scholen en vrijetijdsorganisaties in een netwerk samenwerken om schooluitval tegen te gaan? We schreven een brochure die inspiratie biedt voor iedereen die zo’n netwerk wil opzetten.
  • PACE. Hoe kunnen opvangorganisaties in een netwerk samenwerken om ouders diverse vormen van flexibiliteit aan te bieden? We ontwikkelden hiervoor onder meer een werkboek en webinar, maar ook checklists en andere praktische tools voor werkgevers, trajectbegeleiders en uitzendkantoren rond dit thema.
  • Je kunt een beroep op ons doen voor begeleidingsopdrachten voor pilootprojecten BOA voor de stad Antwerpen en de stad Mechelen.   

De komende jaren brengen we netwerken van pedagogische praktijken in kaart, bestuderen we wat er nodig is om netwerken duurzaam te onderhouden en hoe we netwerken kunnen versterken.  

Projecten

In het leven van kinderen en jongeren speelt zorg een belangrijke rol: ze krijgen, zien en geven het. Toch schermen we hen er zoveel mogelijk van af. Onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool namen enkele praktijken in de vrije tijd onder de loep waar kinderen zorgen voor elkaar en voor anderen.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2021
attach_money
Financiering:
RBV
Het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk begeleidt 19 projecten die verbinding leggen tussen jeugdwerk en kinderen en jongeren die er moeilijk toegang toe krijgen.
date_range
Duur:
Jul 2021 - Jun 2023
attach_money
Financiering:
ABB,
JCM
In dit onderzoek willen we samenwerkingspraktijken ontwikkelen en onderzoeken tussen organisaties die werken met kinderen op de vlucht en hun families. Daarnaast willen we kennis vergaren die toekomstig beleid kan informeren over de opvang van kinderen op de vlucht en hun families.
date_range
Duur:
mei 2021 - Apr 2023
attach_money
Financiering:
IOF SEP
Het VRAC project is een Europees project dat een gezinsgerichte geïntegreerde gemeenschapsdienst wil ontwikkelen in achterstandswijken. VRAC is gericht op het verminderen van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten bij kwetsbare kinderen en jongeren.
date_range
Duur:
Jan 2019 - Jan 2023
attach_money
Financiering:
Interreg 2 Zeeën

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend