VRAC: It Takes a Village to Raise a Child

Het VRAC project is een Europees project dat een gezinsgerichte geïntegreerde gemeenschapsdienst wil ontwikkelen in achterstandswijken. VRAC is gericht op het verminderen van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten bij kwetsbare kinderen en jongeren.

Kwetsbare kinderen en jongeren hebben immers meer kans op een schoolparcours vol hindernissen. Schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten vormen een  multidimensionele problematiek die een geïntegreerde aanpak vereist. Gebaseerd op de principes van enerzijds het Children’s Zone Model ontwikkeld in Harlem (en uitgetest in London, Manchester, Rotterdam en Antwerpen) en anderzijds het Wraparound Care Model (een geïntegreerd model binnen de gezondheidssector) wil VRAC een  gemeenschap vormen rond het kind en zijn gezin. Leerkrachten, leden van de dienstensector en van organisaties die vrije tijdsbesteding voor kinderen aanbieden, kunstenaars en gezondheidswerkers kunnen daar deel van uitmaken.

VRAC zal met acht projectpartners uit vier landen samenwerken aan:

  • Een proefproject voor een bredere leertijd waarin gezamenlijke activiteiten binnen en buiten de school het welbevinden van het kind en de jongere bevorderen. Kinderen zijn mede-eigenaar van dit programma en ouders worden bij het leerproces van hun kinderen betrokken.
  • Een proefproject voor gezondheids- en zorgteams voor kwetsbare kinderen en jongeren. Ouders, kinderen en professionals ontwikkelen samen het concept. Het eerstelijnsteam dat klaarstaat voor gezinnen,  hanteert een algemene aanpak en in samenspraak wordt een gezinsgericht plan uitgewerkt. Zo ontwikkelt VRAC een geïntegreerd systeem dat de interpersoonlijke relaties versterkt.
  • Het opstellen van beleidsaanbevelingen om de innovatieve geïntegreerde aanpak te versterken en gezamenlijk het welzijn en de schoolprestaties van kinderen en jongeren te verbeteren.

Het VRAC project wordt mogelijk gemaakt door het Interreg 2 Zeeën Programma en loopt tot september 2022. Binnenkort zal meer informatie beschikbaar zijn via de webpagina van het project.

Partners in het VRAC project:

Interreg - VRAC

Contact

zeno.nols@kdg.be

  • Financiering: Interreg 2 Zeeën (Europese Unie)
  • Duur onderzoek: januari 2019 – januari 2023
  • KdG-medewerkers: Sarah Vorsselmans, Btisam Akarkach, Siska Van Daele, Nathalie Ruyssers en Zeno Nols