Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

Download het eindrapport

Download de praktische tool

De Vlaamse overheid ondersteunt 19 projecten die verbinding leggen tussen jeugdwerk en kinderen en jongeren die er moeilijk toegang toe krijgen. Deze projectoproep bouwt verder op eerdere initiatieven in het jeugdwerk. Maar het sluit ook aan bij een bredere tendens om via bemiddelaars en bruggenbouwers verbinding te leggen tussen maatschappelijke instellingen en de mensen die drempels ondervinden om er gebruik van te maken. Zowel binnen onderwijs, welzijn, integratie als in de vrije tijd zijn er brugfiguren aan de slag.

Het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk kreeg de opdracht om deze projecten te begeleiden. We gaan twee keer bij hen langs voor een diepte-interview en brengen de projecten samen in een lerend netwerk, dat ook open staat voor iedereen met interesse in dit thema. Aan het eind van de rit stellen we een rapport op en een praktische tool.

Contact

kris.devisscher@kdg.be
+32 3 613 13 62

  • Financiering: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en het Departement Jeugd, Cultuur en Media (JCM), Vlaamse overheid.

  • Duur onderzoek: juli 2021 – juni 2023

  • KdG-medewerkers: Kris De Visscher en Debby De Ruyter

Onderzoeksthema's

Op basis van de ingediende projecten richt de begeleidingsopdracht zich op drie grote onderzoeksthema’s:

  • Verbindingsambassadeurs voor tieners en jongeren

Hoe verbind je tieners en jongeren met open organisatievormen van jeugdwerk? (Hoe) kan je van daaruit ook verbinding maken met andere vormen van jeugdwerk?

  • Verbindingsambassadeurs voor jonge nieuwkomers

Hoe onthaal je nieuwkomers? Hoe bouw je vertrouwen op en hoe maak je hen wegwijs in het lokale aanbod? Wat is voor hen een bruikbaar aanbod en hoe kom je tot duurzame participatie? Welke rollen nemen vrijwilligers en nieuwkomers zelf op en hoe worden ze daarin ondersteund?

  • Kunnen lokale besturen verbindingsambassadeurs een duurzame toekomst geven?

Welke mogelijkheden hebben lokale besturen tot duurzame financiering? (Hoe) kan de opgedane kennis bewaard blijven en duurzaam worden ingebed? Hoe ondersteunt een bestuur beroepskrachten en vrijwilligers om de rol van verbindingsambassadeur op te nemen? (Hoe) kunnen netwerken en brugfiguren elkaar versterken en welke (regie)rol kan een lokaal bestuur hierin opnemen?

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend