Organisatiestructuren van Pedagogische Praktijken

Onderzoeksdomein

 • Wij doen onderzoek naar organisatiestructuren in pedagogische praktijken. 
 • We geven antwoorden op vragen hierover in jouw pedagogische praktijk, zoals over teamcoaching, visievorming en jobbeleving. 
 • We ontwikkelen praktijktools voor organisaties die werken met kinderen van nul tot zestien jaar oud, die jij direct op de werkvloer inzetten, zoals reflectie-instrumenten, e-learningtrajecten, maar ook bijscholingen.  
 • We werken vanuit het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk.

Wat kunnen we voor jou doen?

Samenwerken in onderzoeksprojecten

Deelnemen aan een onderzoeksproject? Dan kan! Word met jouw organisatie proeftuin of word lid van een denkgroep. Ben je op zoek naar een onderzoekspartner voor een samenwerkingsverband van praktijkorganisaties? Wij bekijken heel graag de mogelijkheden.  

Onderzoeksvragen voorleggen

Ervaar je noden in je pedagogische praktijk die jou een onderzoek waard lijken? Zoek je naar manieren om je pedagogische praktijk te evalueren of te versterken? Leg ons je noden of vragen gerust voor en we bekijken samen wat we voor jou kunnen betekenen.  

Lezingen, vormingen, trajecten en dienstverlening op maat

Bijleren? We delen onze inzichten in lezingen en bijscholingen en bieden ook ondersteuningstrajecten aan. Een traject afgestemd op jouw noden en organisatievorm? Dat kan. Contacteer ons voor meer informatie.  

Maak gebruik van onze tools

 • Indyspel. Werk met je team op een speelse wijze aan diversiteit.
 • Droomm. Leer met behulp van onze digitale reflectietool hoe je je praktijk gezinsvriendelijk kan maken op een manier die ouders en medewerkers als zinvol ervaren.
 • Kinderopvang 2030. Maak van je praktijk een duurzame opvang die futureproof is.

Organisatiestructuren 

Een pedagogische praktijk is een organisatie die geleid moet worden als een ander. Beleid en organisatie zijn dan ook een relevant onderzoeksthema. We werken bijvoorbeeld praktijktools uit rond onderwerpen als:  

 • Teamcoaching  
 • Leiderschapsstijl  
 • Visievorming  
 • Werkorganisatie  

Realisaties  

 • Jobbeleving. Hoe beleven kinderbegeleiders hun job en welke organisatorische voorwaarden spelen een rol in deze jobbeleving. Dit onderzoek vertaalde zich in een rapport (pdf) dat beleidsmakers kunnen gebruiken, maar we maakten ook beeldverhalen. Deze kregen heel wat aandacht in de pers.
 • Refters en Speelplaatsen. Hoe organiseer je de middagpauze op jouw school en hoe betrek je de kinderen en middagbegeleiders meer bij de organisatie van die middagpauze? We werken momenteel hard aan de lancering van de website waar heel wat tools en handvaten staan die jij kunt inzetten op jouw school.
 • E-learning voor Kinderbegeleiders. Hoe zet je e-learning zinvol in in je praktijk? Maak ook gebruik van het leerinstrument dat we samen met kinderbegeleiders evalueerden.
 • Veranderen in de Kinderopvang. (Lopend onderzoek) Hoe kunnen verantwoordelijken of ondersteuners verandertrajecten vormgeven? We experimenteren hiervoor met professionele leergemeenschappen.

De komende jaren doen we onderzoek naar de organisatiestructuren voor de opvang van schoolkinderen en de vrije tijd van schoolkinderen. Ook bestuderen we de mogelijkheden voor beleidsparticipatie door kinderen, professionals en medewerkers.   

Projecten

De sector van de kinderopvang voor baby’s en peuters verkeert in crisis. We bestuderen hoe kinderbegeleiders en verantwoordelijken er samen toch het beste van maken. We focussen daarbij op processen van informele teamvorming.
date_range
Duur:
Sep 2022 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Refters en speelplaatsen is een onderzoek naar de organisatie en beleving van middagpauzes in de basisschool. We onderzoeken hoe basisscholen tot een kwaliteitsvolle middagpauze kunnen komen.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
 • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend