Veranderen in kinderopvangorganisaties: wat werkt?

De kinderopvangsector is een sector in groei. Niet alleen breidt de sector uit in omvang, ook nemen de pedagogische verwachtingen en de maatschappelijke uitdagingen toe. Werken aan team- en organisatieontwikkeling behoort dus tot de orde van de dag en kunnen veranderen is voor elk opvangteam noodzakelijk. De VUCA (volatility, uncertainty, complexity en ambiguity)-context van vandaag vraagt om wendbaarheid van medewerkers en organisaties. Deze noodzakelijke wendbaarheid vormt een grote uitdaging voor de sector. Een aantal typische kenmerken van de zorgt daarvoor: kortgeschoolde medewerkers, veel ziekteverzuim, een groot personeelsverloop en tekort aan arbeidskrachten.

Dit onderzoek wil nagaan hoe de sector duurzame verandertrajecten succesvol kan vormgeven en welke materialen de veranderaars (onder andere coördinatoren, leidinggevenden, pedagogische ondersteuners) daarbij  kunnen gebruiken. In een eerste fase ontwikkelen we een veranderrepertoire dat we baseren op literatuurstudie, deskresearch en diepte-interviews met veranderaars in kinderopvang. We stellen een programmatheorie op om te kunnen evalueren ‘wat werkt voor wie, onder welke omstandigheden’. Vervolgens toetsen we data uit eigen onderzoek af aan de programmatheorie en passen we het veranderrepertoire aan. Het resultaat hiervan leggen we met behulp van de delphi-methode voor aan een expertenpanel, waarna we het opnieuw bijstellen. Tot slot testen we het veranderrepertoire uit in verschillende kinderopvangorganisaties om zo tot een finale versie te komen.

VERAKO zal tegen eind december 2023 een pakket ontwikkelen dat pedagogisch ondersteuners, coördinatoren en teams in de kinderopvang helpt om hun verandertrajecten te professionaliseren. Dat pakket bestaat uit een theoretisch kader en een handelingsrepertoire, die beide specifiek zijn ontwikkeld en geformuleerd om verandering te brengen in kinderopvangorganisaties.

Contact

nathalie.ruyssers@kdg.be 
+32 3 502 29 76

sarah.loopmans@kdg.be 
+32 3 502 20 23

lynn.mampuys@kdg.be 
+32 3 613 15 58

  • Financiering: PWO

  • Duur onderzoek: januari 2021 - december 2022

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend