Refters & speelplaatsen: organisatie en beleving van middagpauzes in de basisschool

Dit multidisciplinair onderzoek richt zich op de organisatie en de beleving van middagpauzes in de basisschool. De maaltijd is een manier om sociale relaties vorm te geven en een dagritme aan te bieden. Ook schooldagen krijgen dankzij middagpauzes een ritme. Op basisscholen (kleuter- en lagere scholen) ervaren veel kinderen de middagpauzes echter negatief. Dat merken we tijdens observaties in vorige en huidige onderzoeksprojecten, tijdens stagebezoeken en in gesprekken met directeurs, leraren en ouders.

 

Bezoek de website

 

Het weinige onderzoek dat over dit thema gepubliceerd werd, wijst in dezelfde richting. Ook beleidsmatig is de middagpauze ‘de vergeten uithoek van het onderwijs’. Decretaal zijn scholen niet verplicht om middagopvang te voorzien. In de praktijk ervaren ze de organisatie vaak als lastig en hebben ze weinig expertise en handvatten om op terug te vallen.

In dit multidisciplinair onderzoek willen we deze leemte opvullen. We onderzoeken hoe basisscholen tot een kwaliteitsvolle middagpauze kunnen komen.

We zetten hierin de volgende onderzoeksstappen:

 1. We gaan aan de hand van een survey na hoe scholen hun middagpauze organiseren.
 2. We bezoeken inspirerende voorbeelden om een helder beeld te krijgen van hoe kwaliteitsvolle middagpauzes vorm kunnen krijgen.
 3. We selecteren vier basisscholen waar we via belevingsonderzoek bij kinderen, en via observaties, interviews en focusgesprekken met directeur, leraren, andere toezichthouders en ouders onderzoeken hoe de verschillende betrokkenen de middagpauze beleven en ervaren.
 4. We organiseren in diezelfde scholen een kleinschalig actie-onderzoek waarin de scholen acties bedenken en uitvoeren om hun middagpauze aangenamer te maken.

De resultaten van dit alles bieden we aan in een handleiding voor scholen en een rapport met beleidsaanbevelingen.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen de onderzoekscentra Pedagogie in Praktijk en Toekomstgedreven Onderwijs.

Contact

leen.dom@kdg.be

 • Financiering: PWO
 • Duur onderzoek: 1/1/2020 – 31/12/2022
 • Medewerkers: Leen Dom & Linde Van Reusel

 • Projectpartners: 

  • Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO – KULeuven)

  • Stad Antwerpen

  • Onderwijsnetwerk Antwerpen

  • Klasse

  • Prof. Dimokritos Kavadias VUB

  • Gezinsbond

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
 • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend