Jobbeleving in de opvang van baby’s en peuters

Twee jaar lang onderzochten we hoe kinderbegeleiders zich voelen in de groepsopvang van baby’s en peuters. Het resultaat van dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek staat nu gebundeld in vier beeldverhalen.

Daarnaast maakten we een handleiding voor pedagogisch coaches en verantwoordelijken om in een team het gesprek aan te gaan over welbevinden van de kinderbegeleiders. De handleiding is gebaseerd op het onderzoek.

Download de gesprekshandleiding

Download de brochure met de belangrijkste bevindingen (pdf) 

Download de volledige eindrapportage (pdf)

Bekijk de beeldverhalen

Het uitgangspunt van het onderzoek was de tweeledige vraag: hoe beleven kinderbegeleiders hun job en wat beïnvloedt hun jobbeleving positief? De reden ligt voor de hand: het is essentieel dat kinderbegeleiders zich goed voelen op hun werk. Voor zichzelf, maar uiteraard ook in het belang van de kwaliteit van de opvang én de aantrekkelijkheid van de tewerkstelling in de sector.

Achter de schermen

Om de praktijk aan den lijve te ondervinden, draaiden de onderzoekers mee in zes organisaties voor groepsopvang van baby’s en peuters. Het gaf hen een bevoorrechte blik op de werking achter de schermen en een eerste beeld van wat de job inhoudt. De kinderbegeleiders kregen de vraag om foto’s te nemen van hun dagelijkse activiteiten. Die foto’s en de observaties van de onderzoekers dienden als basis voor 26 diepte-interviews met de kinderbegeleiders.

Daarna brachten onderzoekers de overeenkomsten en verschillen tussen de interviews in kaart. Ze analyseerden de gesprekken, selecteerden thema’s en verhaalstructuren, en legden alle resultaten voor aan verschillende betrokkenen: ouders, pedagogisch ondersteuners, studenten Pedagogie van het Jonge Kind, verantwoordelijken kinderopvang, werkgevers, leerkrachten en beleidsmakers. Zij deelden hun kijk op de job en dachten mee na over wat de jobbeleving positief kan beïnvloeden.

Beeldverhaal

Het laatste luik van het onderzoek was meteen het meest creatieve: samen met een groep kinderbegeleiders zetten ze de verzamelde informatie om in beeldverhalen. Aan de hand van vier fictieve personages kregen de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek een duidelijk gezicht. Voor de beeldverhalen gingen ze in zee met illustrator Charlotte Van Hacht.

Contact

kris.devisscher@kdg.be
+32 3 613 13 62

nele.vangils@kdg.be
+32 3 613 14 59

els.biessen@kdg.be 
+32 3 613 15 54

  • Financiering: PWO

  • Duur onderzoek: september 2020 - augustus 2022

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend