Interacties in Pedagogische Praktijken

Onderzoeksdomein

 • Wij doen onderzoek naar interacties in pedagogische praktijken. 
 • We geven antwoorden op vragen hierover in jouw pedagogische praktijk, zoals hoe je digitale instrumenten integreert of hoe je omgaat met diversiteit. 
 • We ontwikkelen praktijktools voor organisaties die werken met kinderen van nul tot zestien jaar oud, die jij direct op de werkvloer inzetten, zoals reflectie-instrumenten, e-learningtrajecten, maar ook bijscholingen. 
 • We werken vanuit het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk.

Wat kunnen we voor jou doen?

Samenwerken in onderzoeksprojecten

Deelnemen aan een onderzoeksproject? Dan kan! Word met jouw organisatie proeftuin of word lid van een denkgroep. Ben je op zoek naar een onderzoekspartner voor een samenwerkingsverband van praktijkorganisaties? Wij bekijken heel graag de mogelijkheden.  

Onderzoeksvragen voorleggen

Ervaar je noden in je pedagogische praktijk die jou een onderzoek waard lijken? Zoek je naar manieren om je pedagogische praktijk te evalueren of te versterken? Leg ons je noden of vragen gerust voor en we bekijken samen wat we voor jou kunnen betekenen.  

Lezingen, vormingen, trajecten en dienstverlening op maat

Bijleren? We delen onze inzichten in lezingen en bijscholingen en bieden ook ondersteuningstrajecten aan. Een traject afgestemd op jouw noden en organisatievorm? Dat kan. Contacteer ons voor meer informatie. 

Maak gebruik van onze tools

 • Indyspel. Werk met je team op een speelse wijze aan diversiteit.
 • Droomm. Leer met behulp van onze digitale reflectietool hoe je je praktijk gezinsvriendelijk kan maken op een manier die ouders en medewerkers als zinvol ervaren.

Interacties in pedagogische praktijken

De pedagogische praktijk staat bol van interacties. Interacties tussen de medewerkers, met en tussen de kinderen maar ook met de ouders bijvoorbeeld. We werken praktijktools uit rond onderwerpen die je in die interacties tegenkomt. Denk aan:   

 • (Buiten)spelen  
 • Taal en communicatie  
 • Welbevinden en betrokkenheid  
 • Groepsdynamische processen tussen kinderen  
 • Omgang met digitale instrumenten  
 • Diversiteit  

Realisaties  

 • Onderweg. Werk je met kinderen op de vlucht? Maak gebruik van de resultaten van ons onderzoek naar de beleving van de vrije tijd van kinderen op de vlucht. We maakten een prachtige website met verhalen van deze kinderen en inspirerend materiaal voor professionals.
 • Babykunde. Baby’s kunnen en begrijpen meer dan wij denken. Hoe kun jij als kinderbegeleider die informatie gebruiken in interacties met baby’s en peuters? We onderzochten wat er uit wetenschappelijk onderzoek naar boven komt en hoe je dit in kunt zetten op de werkvloer.
 • In Samen Zorgen voor Morgen onderzochten we enkele pedagogische praktijken die kinderen laten kennismaken met zorg. We vertellen hun verhaal in dit artikel en in dit rapport (pdf).   
 • Groene Voetjes in de Kinderopvang: Hoe kun je je kinderdagverblijf vergroenen? Samen met de stad Antwerpen ontwikkelden we een werkpakket en -traject (pdf) waarmee jij je kinderdagverblijf kunt vergroenen en leert hoe je je groenruimte kunt inzetten bij buitenspel. Maak gebruik van ons traject.

Verder kun je een beroep op ons doen rond onderwerpen als   

 • Ouderbetrokkenheid. 
 • Duurzame kinderopvang. 
 • Interculturele dynamieken. 
 • Taalstimulering. 
 • Digitale media bij jonge kinderen. 
 • Structuur brengen in een leefgroep met wisselende kinderen (occasionele opvang).   

De komende jaren plannen we onderzoek over basisthema’s als geweldloos omgaan met kinderen, rust voor kinderen, kinderparticipatie.   

Projecten

Het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten wil opvang en vrije tijd betaalbaar en toegankelijk maken voor iedereen. Wij begeleiden werkgroepen die nadenken over betere toegankelijkheid bij dit proces.
date_range
Duur:
Jun 2022 - Jul 2025
attach_money
Financiering:
Stad Antwerpen
Dit onderzoek wil de noodzaak en urgentie van natuurbeleving voor jonge kinderen tijdens de buitenschoolse opvang en activiteiten aantonen en bepleiten.
date_range
Duur:
Sep 2023 - Aug 2024
attach_money
Financiering:
PWO
Kinderbegeleiders zien weinig pedagogische meerwaarde in digitale media, maar gebruiken het wel voor registratie van zorg voor kinderen en communicatie met ouders. We onderzoeken dat gebruik met een pedagogische bril.
date_range
Duur:
Sep 2023 - Aug 2024
attach_money
Financiering:
PWO
De sector van de kinderopvang voor baby’s en peuters verkeert in crisis. We bestuderen hoe kinderbegeleiders en verantwoordelijken er samen toch het beste van maken. We focussen daarbij op processen van informele teamvorming.
date_range
Duur:
Sep 2022 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
We onderzoeken wat een inclusieve samenleving voor kinderen en jongeren betekent en wat ervoor nodig is. Wat zijn werkzame factoren en strategieën en welke beleidsaanbevelingen kunnen we doen?
date_range
Duur:
Sep 2023 - Jun 2024
attach_money
Financiering:
Departement Jeugd, Cultuur en Media (Vlaamse overheid)

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
 • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend