Schermpjes in de kinderopvang, kan dat wel?

Digitale media zoals smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Ook erg jonge kinderen swipen zich al van jongs af aan vlotjes door apps en filmpjes. Nogal wat ouders en pedagogische professionals voelen zich er ongemakkelijk over en stellen zich er vragen over. Wat is er eigenlijk goed? Hoe moet je het aanpakken? Wat is teveel? Er zijn best veel interessante tips en tricks te vinden op websites over mediawijsheid. Toch botsen die tips ook wel eens met de praktische beperkingen in een gezin of in een opvang. Het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk deed hier onderzoek naar.

We komen binnen in een kinderdagverblijf. Het is avond en de meeste kinderen zijn weg. De begeleider die overblijft, ruimt op en maakt schoon. De laatste kinderen zitten naar een filmpje van Bumba te kijken.
Observatie van een ondersteuner

Digitale media als welkome afleiding

Heel wat ouders houden een oogje in het zeil wanneer hun kroost gebruik maakt van deze media. Ze stellen een schermtijd in, blijven erbij, stellen beveiliging in of controleren de apps en filmpjes. De toestellen vormen ook wel eens een welkome afleiding op moeilijke momenten, zoals tijdens het wachten, niet alleen thuis maar ook in opvangorganisaties. Soms is er tijd en ruimte om met die mediaopvoeding bezig te zijn, soms niet.  

We waren op vakantie en de kinderen hadden hun tablets bij. Natuurlijk hebben ze weer veel meer op die tablet gezeten dan ik eigenlijk wou. Maar ja, het was vakantie. Ik had geen zin om heel de tijd ruzie te maken.
Getuigenis van een onderzoeker

Een onderzoek naar digitalisering in de opvang

Dat waren genoeg redenen om een onderzoek op te zetten. In het onderzoek DIGIPED brengen we eerst in kaart welke plaats digitale media hebben in de opvang van kinderen van 0 tot 6 jaar. Dat doen we met een fotodagboek in 8 kinderdagverblijven en met een vragenlijst. Ook zoeken we in een onderzoekslabo samen met kinderbegeleiders uit wat nu een haalbare digitale pedagogie is in de opvang van jonge kinderen.

Digitale media horen niet thuis in de opvang, maar zijn er wel

De eerste bevindingen uit het onderzoek wijzen uit dat medewerkers uit de kinderopvang het belang van digitale media voor jonge kinderen niet zo hoog inschatten. De meerderheid vindt dat digitale media niet thuis horen in de kinderopvang. In de dagboeken zien we echter dat er heel wat digitale media aanwezig zijn in de opvang.

Als onderzoekers weten we het zelf ook niet zo goed. Digitale media zitten in onze levens en die van onze kinderen. We gaan er zo goed en zo kwaad als het kan mee om. We mopperen vaak over de schermtijd van onze eigen kinderen. Maar hoe meer we erover lezen en voorbeelden in de praktijk zien, hoe meer het onderwerp ons boeit. Wordt vervolgd, dus.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend