Projecten Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School

Het VRAC project is een Europees project dat een gezinsgerichte geïntegreerde gemeenschapsdienst wil ontwikkelen in achterstandswijken. VRAC is gericht op het verminderen van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten bij kwetsbare kinderen en jongeren.
date_range
Duur:
Jan 2019 - Jan 2023
attach_money
Financiering:
Interreg 2 Zeeën
Het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk begeleidt 19 projecten die verbinding leggen tussen jeugdwerk en kinderen en jongeren die er moeilijk toegang toe krijgen.
date_range
Duur:
Jul 2021 - Jun 2023
attach_money
Financiering:
ABB,
JCM
Met dit onderzoek willen we nagaan hoe zorg- en/of ondersteuningsteams uit verschillende settings in de gezondheids- en welzijnssector het persoonsgerichte handelen kunnen integreren, bewaken en versterken.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO
De sector van de kinderopvang voor baby’s en peuters verkeert in crisis. We bestuderen hoe kinderbegeleiders en verantwoordelijken er samen toch het beste van maken. We focussen daarbij op processen van informele teamvorming.
date_range
Duur:
Sep 2022 - Aug 2023
attach_money
Financiering:
PWO
In het leven van kinderen en jongeren speelt zorg een belangrijke rol: ze krijgen, zien en geven het. Toch schermen we hen er zoveel mogelijk van af. Onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool namen enkele praktijken in de vrije tijd onder de loep waar kinderen zorgen voor elkaar en voor anderen.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2021
attach_money
Financiering:
RBV
Refters en speelplaatsen is een onderzoek naar de organisatie en beleving van middagpauzes in de basisschool. We onderzoeken hoe basisscholen tot een kwaliteitsvolle middagpauze kunnen komen.
date_range
Duur:
Jan 2020 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO
Met dit onderzoek willen we nagaan hoe zorg- en/of ondersteuningsteams uit verschillende settings in de gezondheids- en welzijnssector het persoonsgerichte handelen kunnen integreren, bewaken en versterken.
date_range
Duur:
Okt 2018 - Aug 2020
attach_money
Financiering:
PWO
In dit onderzoek willen we samenwerkingspraktijken ontwikkelen en onderzoeken tussen organisaties die werken met kinderen op de vlucht en hun families. Daarnaast willen we kennis vergaren die toekomstig beleid kan informeren over de opvang van kinderen op de vlucht en hun families.
date_range
Duur:
mei 2021 - Apr 2023
attach_money
Financiering:
IOF SEP
Met het project Onderweg van het expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School van KdG zochten we een antwoord op de vraag hoe kinderen op de vlucht hun schooltijd en hun vrije tijd beleven en hoe die sectoren kunnen bijdragen aan hun welbevinden en ‘sense of belonging’.
date_range
Duur:
Jan 2019 - Dec 2021
attach_money
Financiering:
PWO
date_range
Duur:
Sep 2016 - Aug 2019
attach_money
Financiering:
PWO
Met dit onderzoek willen we inzicht verwerven in de jobbeleving van kinderbegeleiders en manieren ontwikkelen om die jobbeleving op verschillende niveaus zichtbaar te maken. Het doel is om een set aan narratieven te ontwikkelen over de jobbeleving van kinderbegeleiders.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
PWO
date_range
Duur:
Sep 2016 - Aug 2017
date_range
Duur:
Jan 2020 - Maa 2022
attach_money
Financiering:
Europees Sociaal Fonds
In dit onderzoek zoeken we uit hoe we begeleiders en hun organisaties kunnen versterken in een pedagogisch verantwoorde én praktisch haalbare omgang met digitalisering, in dit project een ‘digitale pedagogie’ (DIGIPED) genoemd. Zo kan de digitale pedagogie het handelingsrepertoire van begeleiders van kinderen van 0 tot 6 jaar uitbreiden.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Dec 2023
attach_money
Financiering:
PWO