Inspiratiegids taalstimulering Nederlands buiten de school

In 2020 werden door het ministerie van Onderwijs 57 projecten geselecteerd uit het onderwijs, de ruime vrijetijdssector en buitenschoolse opvang, zoals zomerscholen, speelpleinen, opvanginitiatieven en sportclubs. Deze projecten kregen subsidies om initiatieven van taalstimulerende activiteiten Nederlands buiten de schoolse tijd op te zetten. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil deze en toekomstige initiatieven verder ondersteunen, gebaseerd op een wetenschappelijk kader en vraagt ons een inspiratiegids te maken.

Opbouw van de gids

  • Een reviewstudie van de (internationale) wetenschappelijke literatuur over taalstimulerende activiteiten en taalverwervingsprocessen. Daaruit vloeien onderbouwde inzichten voort over bevorderende en belemmerende factoren en randvoorwaarden van effectieve taalstimulerende activiteiten. Hierbij is bijzondere aandacht voor taalverwervingsprocessen bij kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands of een lagere socio-economische status.
  • Een contextualisering van de onderzoeksresultaten uit de reviewstudie naar de Vlaamse context. De reeds georganiseerde initiatieven rond taalstimulering Nederlands naar aanleiding van de oproep in 2020 worden via elektronische weg gevraagd activiteiten te delen en initiatiefnemers of begeleiders van geselecteerde goede praktijken worden geïnterviewd. Focusgroepgesprekken met betrokkenen zorgen voor een verdere evaluatie en uitdieping van kwaliteitsindicatoren voor taalstimulering in de vrije tijd.
  • Een onderbouwde praktijkgerichte en toegankelijke inspiratiegids met daarin de belangrijkste inzichten uit de reviewstudie, fiches van taalstimulerende activiteiten Nederlands buiten de schoolse tijd (met aandacht voor bepalende factoren en randvoorwaarden en met illustraties van goede praktijken uit Vlaanderen vanuit de afgelopen taalstimulerende projecten en internationale, inspirerende voorbeelden) en een handleiding voor gebruik van de gids. De doelgroep van deze inspiratiegids zijn initiatiefnemers en begeleiders van taalstimulerende activiteiten Nederlands.

Contact

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend