Spreekkansen. Communicatie met ouders uit kansengroepen in de voorschoolse kinderopvang

Dit onderzoek concentreert zich op de sociale functie van voorschoolse kinderopvang. Voor vele ouders en kinderen kan goede kinderopvang een belangrijk hulpmiddel zijn om hun weg te vinden in de maatschappij. Vanuit dat perspectief voorziet de overheid hulpmiddelen om de toegang tot voorschoolse kinderopvang voor mensen uit kansengroepen gemakkelijker te maken. Toch blijkt dat zij minder gebruikmaken van deze dienstverlening dan andere groepen.

 

 

Volgens het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen is communicatie een van de oorzaken. Kinderopvanginitiatieven slagen er onvoldoende in om ouders uit kansengroepen te bereiken en om het vertrouwen te behouden van de ouders die wel gebruikmaken van kinderopvang. Nochtans neemt de sector zijn sociale functie ernstig en doen vele organisaties inspanningen om hun communicatie aan te passen aan kansengroepen. Vaak ontbreken echter de tijd, de middelen en/of de know-how.

Dit onderzoeksproject brengt eerst in kaart wat er bekend is over het communiceren met ouders uit kansengroepen in de kinderopvang, in de theorie en in de praktijk. Hoe loopt deze communicatie op dit moment, welke middelen gebruiken andere sectoren in Vlaanderen en in het buitenland hiervoor en wat zijn telkens de voor- en nadelen?

Dit alles zal leiden tot een draaiboek dat voorschoolse kinderopvanginitiatieven kunnen inzetten om te communiceren met kansengroepen. Het draaiboek formuleert aandachtspunten voor de schriftelijke en mondelinge communicatie met deze specifieke doelgroep. Aan bod komen onder meer de communicatiemiddelen die een opvanginitiatief kan inzetten, de tijdstippen waarop dat kan, de frequentie en de duur van de communicatie. Er is aandacht voor non-verbale communicatie, voor het taalgebruik en voor de relatie tussen deze elementen en de diverse onderwerpen die van belang zijn. Het gedeelte over mondelinge communicatie wordt ondersteund door filmfragmenten op een dvd. Daarnaast biedt het draaiboek een aantal sjablonen aan (digitaal en analoog) voor documenten die vaak gebruikt worden in de kinderopvang zoals huishoudelijke reglementen, vakantieregelingen en heen- en weerboekjes.

De plannen voor en de effectiviteit van het draaiboek zullen een aantal keren onderzocht en bijgestuurd worden aan de hand van focusgesprekken met vertegenwoordigers van kansengroepen en van het werkveld.

Contact

Dietlinde Willockx
dietlinde.willockx@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/10/2012 - 30/9/2013

  • Projectpartner: VBJK

  • KdG-medewerkers: Dietlinde Willockx, Siska Van Daele en Lieve Geerts

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend