Spreekkansen: spreekkansen in de gezinsopvang

Onthaalouders ondersteunen bij de communicatie met ouders uit kwetsbare groepen

Dit voorstel bouwt voort op de resultaten van het PWO-project ‘Spreekkansen’ van waaruit materiaal ontwikkeld is om de communicatie met kwetsbare ouders te ondersteunen in voorschoolse kinderopvanginitiatieven. Het materiaal bestaat uit een uitgeschreven leidraad met een basistekst over belangrijke contactmomenten, voorbeelddocumenten en een dvd met getuigenissen.

 

Tijdens het project ‘Spreekkansen’ werden een aantal onthaalouders tentatief bevraagd en ook in de bijeenkomst van de resonansgroep die het project begeleidt, kwam hun positie ter sprake. Daaruit bleek dat onthaalouders eigen noden hebben wat betreft ondersteuning in communicatie. Hun werksituatie is immers helemaal anders: zij werken alleen, in hun privéwoning. Tegelijk speelt ook in deze situatie de sociale functie van kinderopvang een belangrijke rol, al verschilt de concrete invulling. De meeste onthaalouders zijn aangesloten bij een dienst voor onthaalouders en die diensten hanteren dezelfde voorrangsregels voor kansengroepen als erkende kinderdagverblijven. Er blijkt dus aangepast materiaal nodig voor de onthaalouders om hen te ondersteunen in de communicatie met kwetsbare groepen.

Om dat materiaal te ontwikkelen wil dit nieuwe project, net zoals het huidige project, vertrekken van kwalitatief onderzoek. We voorzien een uitgebreide bevraging van onthaalouders, diensten voor onthaalouders én ouders uit kansengroepen die een beroep doen op een onthaalgezin. Vervolgens willen we die data analyseren met als doel de belangrijkste thema’s naar boven te halen en ervaringen in kaart te brengen. Voor die thema’s ontwikkelen we een uitgeschreven leidraad die vertrekt van concrete ervaringen van ouders, onthaalouders en diensten voor onthaalouders. Bij deze leidraad hoort een dvd met verschillende getuigenissen van deelnemers aan ons project. Op die manier willen we ondersteunend materiaal ontwikkelen dat niet alleen gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek maar dat ook gedragen is door deelnemers en ervaringsdeskundigen uit het werkveld.

Contact
mdo@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2013 - augustus 2015

  • KdG-medewerkers: Joke Thirion, Dietlinde Willockx en Siska Van Daele

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend