Startpakket voor bedside briefing - Een valorisatieproject

Door een evoluerende gezondheidszorg leggen zorgorganisaties meer en meer nadruk op het leveren van een hoog kwalitatieve, patiëntveilige zorg en een maximale betrokkenheid van patiënten in hun zorgproces. Patiëntenparticipatie past in de hedendaagse visie op gezondheidzorg waarin de patiënt centraal staat. Er kan enkel van een kwaliteitsvolle zorg gesproken worden indien deze zorg patiëntgericht is. Een ziekenhuis dat kwaliteitsvol wil werken, dient de patiënt dan ook een centrale rol toe te kennen. Nochtans stelt het Vlaams Patiëntenplatform vzw vast dat de patiënt nog te weinig betrokken wordt bij de uitwerking en uitvoering van het zorgproces, het beleid van een ziekenhuis, enzovoort.

Cijfers van juni 2014 tonen dat 92% van de Vlaamse ziekenhuizen hebben gekozen voor accreditatie, een vorm van externe controle waarbij door een externe organisatie zoals Joint Commission International (JCI) of het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Een belangrijke sectie in bijvoorbeeld het JCI-accrediteringsproces zijn de International Patient Safety Goals (onder de sectie Patient-Centered Standards). Een van deze Goals is het verbeteren van effectieve communicatie tussen zorgverleners. Vanuit het werkveld is er sterke interesse in het standaardiseren van (inter)professionele communicatie en kwam de vraag op welke manier ook de patiënt meer kan betrokken worden in het communicatieproces. Het PWO-project Bedside Briefing (2015-2016) heeft een antwoord geboden op deze vraag door het ontwikkelen van een protocol met implementatieplan voor communicatie-overdracht tussen verpleegkundigen in het bijzijn van de patiënt als partner in het communicatieproces.

Dit protocol werd geïmplementeerd en geëvalueerd door middel van een mixed-method pre-post onderzoeksopzet in twee ziekenhuizen op vier hospitalisatiediensten. De implementatie was gebaseerd op het model van Lewin. Significant positieve resultaten werden gemeten op het gebied van patiëntentevredenheid en de effectiviteit van patiëntenoverdracht.

Sinds het afronden van het PWO-project en de afsluitende studiedag voor het werkveld, kregen we verschillende vragen, formeel en informeel, over de beschikbaarheid van het protocol en voor het implementeren van bedside briefing in ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederland.

Concreet willen we in het huidig valorisatieproject een business- of serviceplan opstellen om aan de vraag van zorginstellingen tegemoet te kunnen komen met een eerlijke, transparante prijs. We willen hierbij een startpakket aanbieden met een minimale dienstverlening, waarbij het protocol, implementatieplan, handvatten, posters, startmateriaal, evaluatiemateriaal, filmmateriaal, … ter beschikking gesteld wordt van de zorginstelling, die dit verder kan personaliseren. De dienstverlening kan in overleg met de zorginstelling verder uitgebreid worden om de implementatie te ondersteunen

Contact

stef.janssens@kdg.be
+32 485 38 97 36

helena.verheyen@kdg.be
+32 3 613 15 77

  • Financiering: PWO valorisatieproject

  • Duur onderzoek: oktober 2019 - maart 2020

Startpakket voor bedside briefing – Een valorisatieproject | Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend