Taxonomie historisch inzicht

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een instrument dat leerkrachten geschiedenis ondersteunt bij het inspelen op niveauverschillen in de klas. We ontwikkelen zo een taxonomie voor historisch inzicht.

Het historisch leren redeneren is één van de belangrijk(st)e doelen in het geschiedenisonderwijs. De taxonomie zal een hulpmiddel worden dat leerkrachten helpt om lessen doelgerichter te ontwerpen en om tijdens de les beter te kunnen inspelen op verschillen in niveaus.

Het ontwikkelen van de taxonomie voor historisch inzicht gebeurt aan de hand van twee deelonderzoeken. In onderzoekluik 1 wordt de eigenlijke taxonomie ontworpen met behulp van de Delphi-methode. Literatuur over beheersingsniveaus in het geschiedenisonderwijs wordt bij elkaar gebracht in een toegankelijk instrument. Daartoe worden experts (leraars en vakdidactici) bevraagd. De doelstelling van deze Delphi-methode is het vinden van consensus over het ontwerp en de formulering van de ontwikkelde taxonomie. In onderzoekluik 2 testen teams van leerkrachten en studenten Geschiedenis de taxonomie uit aan de hand van de lesson study-methodiek.

Het resultaat van dit onderzoek wordt verspreid op verschillende manieren. De taxonomie zelf is vrij beschikbaar via onderwijs-deelplatformen (KlasCement e.a.). Ook pedagogische begeleidingsdiensten verspreiden de taxonomie. Binnenkort zullen leerkrachten alle info kunnen lezen in een boek dat wordt ontwikkeld of via een bijscholing meer info kunnen verkrijgen.

Contact

wouter.smets@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/09/2018 tot 31/12/2019
  • Projectpartners: Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Brussel, Gemeentelijk instituut Brasschaat, Sint-Angesinstituut Hoboken, Sint-Michielscollege Schoten, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, pedagogische begeleidingsdienst regio Antwerpen
  • KdG medewerkers: Wouter Smets, Debbie De Neve, Sophie Bollen, Lies Vercauteren
  • Financiering: PWO

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend