Zorgbeleid in het gewoon basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten

Dit onderzoeksproject probeert, in opdracht van de Vlaamse overheid, in kaart te brengen hoe het gesteld is met het zorgbeleid in Vlaamse basis- en secundaire scholen.

Het project zal onder meer:

  • het zorgbeleid van een 200-tal basisscholen en een 100-tal secundaire scholen vergelijken;
  • de vastgestelde verschillen in zorgbeleid proberen te verklaren op basis van andere schoolkenmerken, zoals schoolgrootte, schoolklimaat en de visie van de school op zorg;
  • onderzoeken wat het verband is tussen het gevoerde zorgbeleid en de mate waarin leerkrachten zich in staat voelen om een antwoord te bieden op de specifieke behoeften van zorgleerlingen.

Contact

leen.stoffels@kdg.be

  • Duur onderzoek: Maart 2010 - februari 2012
  • Projectpartners: Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven
  • KdG-medewerkers: Bert Vermeersch en Michiel Nuytemans

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend