Veiligheid op evenementen met een integraal veiligheidsmodel

Hoe kunnen we veiligere evenementen organiseren?

Dit onderzoek wil de evenementensector helpen om de verschillende veiligheidsrisico’s op een evenement in kaart te brengen, zodat ze beter beheerst kunnen worden. Denk aan de risico’s op het vlak van gezondheid, mobiliteit, crowds, safety, security en crisismanagement.

Veiligheid = topprioriteit

Veiligheid is door de coronacrisis meer dan ooit een absolute prioriteit geworden. Safety first is hét vertrekpunt voor de organisatie van alle evenementen, ongeacht het type en de grootte van het evenement.
In dit onderzoek werken we intensief samen met partners actief in de evenementensector, de veiligheidssector, de medische sector en met lokale en regionale overheden.

Integraal veiligheidsmodel

Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een integraal veiligheidsmodel voor evenementen. Het model zal niet enkel adviseren, informeren en inspireren, maar ook helpen te evalueren. Dat model wordt vertaald in een online platform met een veiligheidsscan. Deze scan zal concrete handvaten aanreiken op maat van alle event professionals in België. 

Contact

joris.verhulst@kdg.be
www.publiekeimpact.be

  • Onderzoekscentrum: Publieke Impact
  • Duur onderzoek: 01/09/2021 tot 31/08/2023
  • Financiering: PWO

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij het onderzoekscentrum Publieke Impact bijvoorbeeld ook terecht voor:

  • Onderzoeksdata en expertise over de brede evenementensector.
  • Tools en richtlijnen om jouw evenementen impactvoller te maken.
  • Navormingen en een netwerk van experten.
  • Onderzoek, advies en begeleiding op maat.

Contacteer ons vrijblijvend