Softwareprogramma SUSSOL vergroent de industrie

Solventen, oplosmiddelen dus, zijn nuttig in bijvoorbeeld printerinkt en verf, maar ze zijn ook vaak belastend voor het milieu, of zelfs gevaarlijk voor de mens. Ons onderzoekscentrum Duurzame Industrie reikt de industrie met haar softwareprogramma SUSSOL duurzame alternatieven aan voor deze gevaarlijke oplosmidddelen en helpt zo mens en milieu te beschermen en vergroent de industrie.

Onlangs werd er opnieuw een solvent toegevoegd aan de lijst van gevaarlijke solventen. Het onderzoekscentrum gaf de chemische samenstelling van dit solvent in SUSSOL (Sustainable Solvents Selection and Substitution Software) in. Het resultaat is een aantal niet toxische alternatieven om mee te werken. De chemische industrie kan steeds een beroep doen op het onderzoekscentrum voor haar vragen rond het verduurzamen van toepassingen waarin solventen gebruikt worden. Zo spelen we een vitale rol in het duurzamer maken van de chemische industrie.

SUSSOL
Mooi dat onze SUSSOL-software alweer een duurzaam alternatief aanreikt. We zijn klaar voor nieuwe solvent-gerelateerde vragen vanuit de chemische industrie!
Hannes Sels - Onderzoeker onderzoekscentrum Duurzame Industrie

Achtergrond

Elke chemische stof die in de EU wordt geïmporteerd of geproduceerd in een hoeveelheid van meer dan één ton per jaar moet geregistreerd worden bij het European Chemicals Agency (ECHA). Sinds 2007 is deze Europese regelgeving van kracht via de verordening Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals (REACH). Ze is bedoeld om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen de mogelijke gevaren van chemische stoffen.

Ondertussen zijn er 25.768 stoffen geregistreerd en wordt er ook werk gemaakt van het beperken of zelfs verbieden van het gebruik van bepaalde stoffen. Eén van de instrumenten binnen REACH is de lijst met Substances of Very High Concern (SVHC). Dit is een lijst met stoffen die in overweging worden genomen om te worden geband.

Op 19 januari 2021 werden twee nieuwe stoffen aan deze lijst toegevoegd. Eén van deze stoffen is tetraethyleenglycoldimethylether, of kortweg tetraglyme.

Solvent tetraglyme
Diglyme en triglyme staan al een tijdje op de SVHC-lijst en om die reden gebruiken we ook geen tetraglyme. Wij ontwikkelen onze formulaties meestal met de monomethylethers van ethyleenglycol en propyleenglycol. Wij volgen de bevindingen van het onderzoekscentrum hierin dus volkomen.
Geert Deroover van Chemstream, een R&D bedrijf met expertise op het vlak van inktformulaties en duurzame chemie

Tetraglyme

Tetraglyme kan de vruchtbaarheid van de mens en het welzijn van het ongeboren kind schaden en dat is de reden dat de stof is toegevoegd aan de SVHC-lijst van 211 beruchte chemicaliën. De kleine broertjes glyme, diglyme en triglyme werden om dezelfde reden eerder al in deze lijst opgenomen.

Tetraglyme wordt vooral gebruikt als hulpstof in productieprocessen, waardoor het niet terechtkomt in eindproducten en consumentengoederen. Het wordt echter ook gebruikt in inktjetinkten. Tetraglyme is een polair solvent met een hoog kookpunt en is daardoor erg geschikt om verdamping aan de hete nozzle van de printkop tegen te gaan. Dit zou voor verstopping van de nozzle en andere problemen kunnen zorgen.

In ons expertisecentrum Duurzame Chemie werd de Sustainable Solvents Selection and Substitution Software (SUSSOL) ontwikkeld om de zoektocht naar alternatieve en meer duurzame solventen te vergemakkelijken. Hier vind je nog meer achtergrond.

Een clusteranalyse van tetraglyme via SUSSOL levert ons een lijstje van een tiental solventen op. Hierin vinden we solventen terug met soortgelijke eigenschappen, maar zonder schadelijke effecten voor de gezondheid. We vinden vooral monomethylethers (één -OCH3) van glycolen in plaats van dimethylethers (twee -OCH3) terug in het lijstje. Deze polaire solventen beschikken ook over een hoog kookpunt en een soortgelijke of iets hogere viscositeit als tetraglyme.

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons expertisecentrum Duurzame Chemie onder meer terecht voor:

  • Chemische analyses op maat
  • Optimaliseren van je processen en producten met onze artificial intellegence-tools
  • Vergroenen van je chemische processen

Contacteer ons vrijblijvend