Kinderopvangteams: gesprekken voeren over welbevinden

Het gesprek voeren over jobbeleving

Sta je aan het roer van een kinderopvangteam? Of ben je een coach die de jobbeleving van deze professionals wil verbeteren? Het voeren van openhartige gesprekken over welbevinden kan een cruciale stap zijn. Maar hoe pak je dit gevoelige onderwerp het beste aan? Het begint met het peilen van de bereidheid van je team om hierover te spreken en het creëren van een veilige omgeving waarin openheid wordt aangemoedigd.

Drie trajecten: een aanpak op maat.

Afhankelijk van de behoeften van jouw team kun je kiezen uit drie verschillende trajecten: small, medium en large.

Wil je enkel de temperatuur van het thema meten? Dan kies je voor een small-traject. Het doel van deze formule is om uit te wisselen over de jobbeleving en het welbevinden van de medewerkers

Het medium-traject omvat een individuele opdracht, een groepssessie en een koppeling aan een individueel gesprek. Het doel is om jobbeleving te bespreken, deze in het bredere kader van het onderzoek te plaatsen en de relatie met individueel functioneren te benadrukken.

In het large-traject ga je nog een stap verder en zet je samen met je team verbeteracties op om het welbevinden te vergroten.

De gesprekshandleiding biedt gedetailleerde informatie over wat deze trajecten concreet inhouden en hoe je ze praktisch kunt toepassen.

 

Jobbeleving in de opvang van baby’s en peuters - Angelika

Aan de slag

Elk traject start met een foto-opdracht. Kinderbegeleiders nemen gedurende drie dagen foto's van wat energie geeft, wat energie kost en wat hen trots maakt. De foto's vormen vervolgens een vertrekpunt om het gesprek aan te gaan.

Je vindt in de handleiding een waslijst aan goede vragen opgedeeld in heldere thema's om het gesprek aan te gaan.

Dus, ben je klaar om de jobbeleving van kinderbegeleiders te transformeren? Deze gesprekshandleiding biedt je de tools en inzichten die je nodig hebt om succesvolle gesprekken te voeren en een positieve verandering teweeg te brengen.

De achtergrond

De gesprekshandleiding werd gebaseerd op het onderzoek over Jobbeleving in de kinderopvang. Onderzoekers Kris De Visscher, Nele Van Gils en Els Biessen verdiepten zich in hoe kinderbegeleiders in de groepsopvang van baby's en peuters hun werk ervaren.

Het onderzoek bracht een aantal factoren naar voor die bepalen hoe kinderbegeleiders hun werk ervaren. De kwaliteit van interacties met kinderen, ouders en collega's speelt een cruciale rol in het creëren van een positieve jobbeleving. Maar er is meer. De werkcontext, inclusief inspraak, werkomgeving, organisatie, overleg en leercultuur, alsook de loon- en arbeidsvoorwaarden, hebben een diepgaand effect op de beleving van de job. Bovendien reikt de invloed verder dan alleen de werkomgeving; het beleid en de bredere samenleving kunnen eveneens de jobbeleving beïnvloeden. Sommige van deze factoren kunnen door leidinggevenden en coaches worden aangepakt, terwijl andere buiten hun controle vallen.

De onderzoekers vertrokken van deze inzichten om de gesprekshandleiding vorm te geven.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend