Ondersteuning en coaching onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk

Ondersteuning en coaching

Het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk biedt ondersteuning, beleidsvoerend vermogen en pedagogische coaching van de dagelijkse praktijk in kinderopvangorganisaties. Het onderzoekscentrum is lid van Mentes vzw, het ondersteuningsnetwerk kinderopvang, met steun van de Vlaamse Overheid en Kind & Gezin.

Het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang biedt:

 • Ondersteuningstrajecten over het dagelijks beleid van een opvanglocatie.
 • Trajecten pedagogische coaching in een opvanglocatie.
 • Een infopunt waar aanbieders kinderopvang terechtkunnen met vragen.
 • Netwerkbijeenkomsten waar uitwisseling tussen collega’s centraal staat.

Bij ons onderzoekscentrum staat een ploeg regionaal ondersteuners en pedagogisch coaches klaar om je opvanglocatie te ondersteunen. Hieronder vind je meer informatie over de verschillen tussen regionale ondersteuning en pedagogische coaching.

Vraag je regionale ondersteuning of pedagogische coaching hier aan.

Ondersteuning beleidsvoerend vermogen

Wat houdt ondersteuning beleidsvoerend vermogen in?

De regionaal ondersteuners maken eerst een ‘foto’ van de werking. Waar staat jouw opvanglocatie en welke sterktes heeft je voorziening? Samen met de ondersteuner kies je een ondersteuningsvraag. De ondersteuner doorloopt samen met de opvanglocatie een traject op één of meer van de volgende domeinen.

 • Pedagogisch beleid
 • Medewerkers, team en ontwikkelingsbeleid
 • Toegankelijkheid
 • Ondernemerschap, Organisatie en Financieel beleid
 • Infrastructuur veiligheid en gezondheid
 • Kwaliteitsontwikkeling

Opvanglocaties kunnen ook netwerkbijeenkomsten volgen. Tijdens zo’n bijeenkomst kunnen medewerkers van opvanglocaties van gedachten wisselen met collega’s over bepaalde situaties of thema’s.

Praktisch

Basistraject

Een basistraject concentreert zich op een afgebakende doelstelling waarvoor de opvanglocatie zich duidelijk kan engageren. De ondersteuner komt enkele keren op bezoek en combineert dat met ondersteuning op afstand. Daarnaast kan de opvanglocatie deelnemen aan netwerkbijeenkomsten.

In een notendop:

 • 2 contactmomenten van maximum 3 uur.
 • Telefonische ondersteuning.
 • Voorbereiding en verplaatsing door de regionaal ondersteuner.
 • Deelname aan netwerken.

Vervolgtraject

Opvanglocaties kunnen een vervolgtraject aanvragen:

 • 2 tot 5 contactmomenten.
 • Op maat.

Prijs

Het basistraject en het vervolgtraject zijn gratis voor organisaties uit de prioritaire doelgroep. Kom hier te weten of jouw organisatie tot deze doelgroep behoort.

Pedagogische coaching

Wat houdt pedagogische coaching in?

Sinds 2022 kunnen opvanglocaties in de provincie Antwerpen een beroep doen op pedagogische coaching van het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk. De coach ondersteunt kinderbegeleiders in hun basiscompetenties en ondersteunt opvanglocaties om hun pedagogische kwaliteit te versterken. 

De coaches ondersteunen ‘op de vloer’. De pedagogisch coach en de opvanglocatie kiezen samen een pedagogisch thema voor het coachingstraject. Ook leggen ze een doelstelling en een bepaalde termijn vast. Zo zorgen we ervoor dat coach en locatie samen gericht kunnen werken aan een specifiek thema.

Praktisch

Als je een traject pedagogische coaching aanvraagt, krijg je snel te horen wie jouw pedagogisch coach wordt en wanneer zij kan starten. De pedagogisch coach stemt af met de verantwoordelijke of organisator en met de regionaal ondersteuner. Zo zorgt ze ervoor dat elke opvanglocatie met vertrouwen een pedagogisch traject kan aangaan.

In een notendop:

 • Een traject beslaat ongeveer 50 uur, verspreid over 7 of 8 dagen.
 • Deze 50 uur brengt de coach vooral door in de opvanglocatie. Zij ondersteunt voornamelijk tijdens de werking.  
 • De pedagogisch coach komt naar jou toe en zorgt voor een goede voorbereiding. 
 • Pedagogisch coaches bieden verschillende soorten trajecten aan, zoals een traject over educatieve ondersteuning of een traject voor kinderbegeleiders die de kwalificaties nog moeten behalen.
 • De coach biedt letterlijk een extra paar handen op de werkvloer, maar kan niet ingezet worden om personeelstekorten op te vangen.
 • Het traject is gratis voor organisaties die tot de prioritaire doelgroep van Mentes behoren. Hieronder vind je meer informatie over die prioritaire doelgroep. Een locatie kan één keer om de twee jaar een gratis traject volgen.

Prioritaire doelgroep

Ondersteuning of coaching is in principe kosteloos voor opvanglocaties in de prioritaire doelgroep. Het agentschap Opgroeien beslist welke organisaties onder deze prioritaire doelgroep vallen.

Vandaag behoren tot de prioritaire doelgroep de organisatoren van opvanglocaties (zowel van gezins- als van groepsopvang) uit de volgende subsidietrappen: trap 0, trap 1, trappen 2 en 3 met een IKT-subsidie voor maximum 18 plaatsen voor de hele organisaties, ook als die meerdere locaties heeft.  

Wanneer opvanglocaties in handhaving geplaatst zijn, vallen ze tijdelijk onder de PRIOR-groep, ongeacht hun subsidietrap en aantal IKT-plaatsen.

Andere organisatoren kunnen ondersteuning tegen betaling ontvangen.

Prioritaire doelgroep voor het onderzoekscentrum

Het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk ondersteunt opvanglocaties in de regio Antwerpen. Elke PRIOR-opvanglocatie uit de provincie Antwerpen kan gratis een traject pedagogische coaching aanvragen. De coaches werken samen met de ondersteuningsorganisaties CEGO, VDKO en Leren@Vaart.

 

Regionale ondersteuning

Pedagogische coaching

Gratis aanbod voor

opvanglocaties uit de PRIOR groep.

Opvanglocaties uit de PRIOR groep.

Regio

Regio Antwerpen

Provincie Antwerpen

Kan een organisator ook een betalend traject aanvragen? 

Ja

Ja

Opbouw traject

Een basistraject:

 • 2 contactmomenten van max. 3 u.
 • Telefonische ondersteuning
 • De pedagogisch ondersteuner bereidt het traject voor en komt ter plaatse
 • Deelname aan netwerken

Een traject pedagogische coaching

 • Een traject beslaat ongeveer 50 uur, verspreid over 7 of 8 dagen.
 • De coach komt op de vloer.
 • Voorbereiding en verplaatsing door de pedagogisch coach.

 

Een vervolgtraject

 • 2 tot 5 contactmomenten
 • Op maat

 

Frequentie

Een opvanglocatie heeft jaarlijks recht op een traject.

Een opvanglocatie heeft om de twee jaar recht op een traject.

Betalend aanbod

Kinderopvangvoorzieningen uit Groot Antwerpen die geen recht hebben op de gratis ondersteuning van Mentes kunnen bij het onderzoekscentrum terecht voor werkplekleren (beleidsvoerend vermogen of pedagogisch) tegen betaling.

Aanpak

 • Onze coaches bepalen samen met jouw voorziening wat jullie willen bereiken. Zo kunnen jullie doelgericht aan iets werken. 
 • Daarna stellen de coaches een traject samen dat past bij wat de kinderbegeleiders in jouw voorziening nodig hebben.
 • Onze coaches hanteren altijd een waarderende benadering.
 • Onze coaches gebruiken materiaal dat sterk onderbouwd is. De keuze van dat materiaal bepalen ze op maat van jouw kinderopvangvoorziening.
 • Alle pedagogisch coaches zijn vertrouwd met het Pedagogisch Raamwerk voor de opvang van baby’s en peuters, met MeMoQ en met andere gangbare werkinstrumenten in de kinderopvang.
 • Alle ondersteuners beleidsvoerend vermogen hebben veel ervaring met organisatorische en leidinggevende aspecten van kinderopvang.

 • We zorgen voor een vaste coach voor jouw voorziening.
 • Voor onze coaches is diversiteit een meerwaarde. Samen met de kinderbegeleiders zoeken ze naar manieren om die diversiteit in te zetten op de werkvloer.
 • We werken met overzichtelijke pakketten. Zo houden we de administratieve last beperkt. De pakketten zijn afgestemd op de grootte van een voorziening.

1. Pedagogische coaching op de werkvloer

Voorwaarden pedagogische coaching op de werkvloer

 • Voorlopig organiseren we het VIA6-werkplekleren (pedagogisch) enkel tegen betaling enkel in de tien districten van Antwerpen: Antwerpen, Hoboken, Wilrijk, Berchem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne, Merksem, Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. 
 • Onze coaches komen jouw voorziening versterken op de werkvloer. Ze werken hiervoor intensief samen met de kinderbegeleiders. Ze werken dus niet in de plaats van het vaste team maar samen met dat vaste team. 

Soorten trajecten pedagogische coaching op de werkvloer

Traject A
 • Telefonisch intakegesprek van 1 uur 
 • 4 dagen van 5 uur
 • 2 dagen van 4 uur
 • Inclusief voorbereidingstijd, reistijd en verplaatsingskosten 
 • Totaalprijs traject A: €2.800
Traject B
 • Telefonisch intakegesprek van 1 uur 
 • 6 dagen van 5 uur
 • 2 dagen van 4 uur
 • Inclusief voorbereidingstijd, reistijd en verplaatsingskosten 
 • Totaalprijs traject B: €3.900
Traject C
 • Telefonisch intakegesprek van 1 uur 
 • 8 dagen van 5 uur
 • 2 dagen van 4 uur
 • Inclusief voorbereidingstijd, reistijd en verplaatsingskosten 
 • Totaalprijs traject C: €4.900
Traject D
 • Telefonisch intakegesprek van 2 uur 
 • 9 dagen van 5 uur
 • 5 dagen van 4 uur
 • Inclusief voorbereidingstijd, reistijd en verplaatsingskosten 
 • Totaalprijs traject D: €6000

Vraag je traject pedagogische coaching aan.

2. Ondersteuning over beleidsvoerend vermogen

Soorten trajecten ondersteuning beleidsvoerend vermogen

Basistraject
 • 2 contactmomenten op locatie van maximum 2,5 uur
 • Telefonische ondersteuning tussen de 2 contactmomenten
 • Voorbereiding en verplaatsing door de ondersteuner
 • Deelname aan netwerken en webinars
 • Totaalprijs basistraject: €840
Vervolgtraject
 • 5 contactmomenten op locatie van maximum 2,5 uur
 • Telefonische ondersteuning tussen de contactmomenten
 • Voorbereiding en verplaatsing door de ondersteuner
 • Deelname aan netwerken en webinars
 • Totaalprijs vervolgtraject: €1.800

Liever een traject op maat? Mail naar vot@kdg.be

Vraag je traject ondersteuning beleidsvoerend vermogen aan.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
 • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend