E-book inspiratiegids Citizen Science

Wil jij een citizen scienceproject organiseren in Vlaamse lagere of secundaire scholen? Het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs schiet je met dit e-book te hulp. We ontwikkelden samen met Scivil denkkaders, oefeningen en werkvormen die een antwoord bieden op vragen rond citizen science in het onderwijs.

Download gratis het e-book Inspiratiegids Citizen Science

Het boek zoomt in op:

  • Waarom citizen science in het onderwijs?
  • Het onderwijslandschap in Vlaanderen.
  • Onderzoekscyclus in de klas.
  • Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvol project?
  • Inspirerende voorbeelden.

Voor wie?

Deze gids is voor iedereen die een citizen scienceproject wil opstarten in Vlaamse lagere of secundaire scholen. Van projectcoördinatoren via medewerkers tot wetenschappers.

Remote video URL

Waarom citizen science?

Hedendaags onderzoek reikt steeds vaker de hand  aan de burger. Via citizen science of burger-wetenschap werken burgers en wetenschappers samen aan grootschalige datacollecties, gaan ze op zoek naar maatschappelijk relevante onderzoeksvragen, of werken ze samen innovatieve onderzoeksmethoden uit. Dit leidt niet alleen tot innovatieve wetenschap; het verhoogt ook de betrokkenheid van de burger bij het wetenschappelijke proces.

Leerkrachten werken met hun leerlingen aan onderzoekscompetenties

Ook voor scholen liggen er heel wat opportuniteiten in deelname aan citizen-scienceprojecten. Zo kunnen leerkrachten met hun leerlingen aan onderzoekscompetenties werken vanuit echte, openstaande wetenschappelijke vragen. Vanuit de klas bijdragen aan een oplossing voor authentieke maatschappelijke of wetenschappelijke problemen kan leerlingen en leerkrachten sterk motiveren. Bovendien leer je niet enkel bij over de vakinhoudelijke details van het onderzoeksproject, maar leer je ook over de aard van wetenschappelijk onderzoek (‘the nature of science’). Tot slot kan burgerwetenschap in de klas interesse wekken in een wetenschappelijke studierichting, werk als wetenschapper, of wetenschap in het algemeen.

Samenwerking met een school geeft een boost aan je onderzoek

Ook voor initiatiefnemers van citizen-scienceprojecten biedt een samenwerking met het onderwijs een grote meerwaarde, zowel persoonlijk als voor het project. Uiteraard is het leuk en inspirerend om met jongeren aan de slag te gaan, en ook de opschaling van de data en de boost in bekendheid van het project zijn mooi meegenomen.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend