GHLOBO, sterke hybride leeromgevingen over de landsgrenzen

Na twee jaar onderzoek is het project GHLOBO afgerond en kunnen we je de eindrapportage en de ontwikkelde tools presenteren. GHLOBO staat voor Grensoverstijgend Hybride Leeromgevingen in het Beroepsgericht Onderwijs. Het is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Antwerpen, ons expertisecentrum Groeikracht in Onderwijs en Curio (NL). Onze onderzoekster Kendra Geeraerts is één van de trekkers van dit project. "Samen willen we onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen in de sectoren zorg, logistiek en energietransitie. Concreet wil GHLOBO sterke hybride leeromgevingen vormgeven, ondersteunen en verduurzamen om zo het leerpotentieel van jongeren te vergroten."

Eindrapportage

GHLOBO ontwikkelde tools voor een sterk beroepsgericht onderwijs met inzet op authentieke leerkansen, waarin scholen en bedrijven samen aan de slag gaan. Maar, hoe doe je dat dan? Laat je hier inspireren door voorbeelden, inzichten en materialen rond krachtige leer-werkomgevingen.

Vragen die we beantwoorden:

  • Hoe kunnen scholen en bedrijven samen aan de slag? Wat zijn hefbomen en werkende elementen?
  • Welke voorbeelden bestaan er (cases, filmpjes,…) van leer-werkomgevingen? Hoe kan ik me vlot inlezen?
  • Hoe creëer je draagvlak? Welke afspraken maken we met elkaar? Welke bruggenbouwers hebben we nodig?
  • Hoe komen we samen tot een bewust ontwerp van een leeromgeving tussen onderwijs & werkveld?
  • Hoe zorg je voor een duurzaam verhaal?

Knelpuntberoepen

In de Vlaams-Nederlandse grensregio vormt de afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten een belangrijke uitdaging. Knelpunten op de arbeidsmarkt manifesteren zich niet in het minst in de sectoren verbonden aan de bedrijvigheid in logistiek, de groeiende zorgvraag en de verduurzaming in de bouwsector. Enerzijds hebben ondernemingen in deze sectoren het vaak moeilijk om gekwalificeerde vakmensen aan te trekken. Anderzijds stroomt een grote groep jongeren ongekwalificeerd uit het onderwijs. Door te vertrekken vanuit het gedachtegoed van ‘hybride leeromgevingen’ wil GHLOBO deze afstemming tussen onderwijs en de beroepspraktijk versterken om jongeren meer leerkansen te bieden.

Banner INTERREG_GHLOBO_EU vierkant

Wat zijn hybride leeromgevingen?

Het GHLOBO-project vertrekt vanuit het ontwerpmodel van ‘hybride leeromgevingen’. Ontwerpmodellen van leeromgevingen op de grens van onderwijs en beroepspraktijk bieden een lens om bestaande leeromgevingen binnen het onderwijs en in de beroepspraktijk (werkplekleren) te analyseren én via co-creatie verder te ontwikkelen. Het model bestaat uit 4 kwadranten die onderwijs en beroepspraktijk op verschillende manier in afstemming brengen met elkaar.

Een sterke hybride leeromgeving verweeft de verschillende kwadranten in het leerproces van leerlingen om zo een optimale vertaalslag naar leerkansen te bieden. In de ontwikkeling van hybride leeromgevingen is het dan ook essentieel dat onderwijsverstrekkers en ondernemingen elkaar voldoende vinden. Het is op deze uitdaging dat het ontwerpmodel van hybride leeromgevingen een evidence-informed kader biedt binnen het GHLOBO-project.

Startevent

Kon je er niet bij zijn op het startevent van GHLOBO? Geen nood, we hebben de video-opnames nog! Hieronder bekijk je alvast de inspiratiesessie van ons eigen onderzoekster Kendra Geeraerts van het expertisecentrum Groeikracht in Onderwijs. Op de website van Ghlobo vind je nog meer interessante video's van het startevent.

Remote video URL

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend