Leren uit wat goed gaat op de neonatale intensieve zorg

De afdeling neonatale intensieve zorgen is een ontzettend uitdagende en complexe afdeling. Toch zien we dat de zorg er meestal goed loopt. Hoe komt dat eigenlijk? En vooral, wat kunnen we daaruit leren? Die vraag hebben we de afgelopen tijd proberen te  beantwoorden.

We werkten hiervoor samen met de neonatale intensieve zorg unit van het UZA. Het onderzoeksproject videoreflectieve etnografie (VRE) zoomt in op een methodiek om levensechte interventies op een positieve manier te ontleden. We doen dit aan de hand van video-opnames en daaraan gekoppelde reflectiesessies. 

Impliciete en meer verborgen sterktes

"De uitdaging is hoe je de impliciete en meer verborgen sterktes binnen de dagelijkse praktijk van interprofessionele teams zichtbaar maakt”, vertelt onderzoekster Evelien Raman. “Zeker binnen de enorm complexe context van een afdeling als neonatologie, met heel veel uitdagingen op zowel technisch als op teamvlak, kan dit een openbaring zijn. We merkten dat medewerkers enthousiast en getriggerd waren om naar die reflectiesessies te komen.”

De laatste fase van het onderzoeksproject loopt nu. Onderzoekers analyseren de resultaten, bekijken de impact van VRE en inventariseren obstakels en lessons learned. De output is een richtlijn voor het toepassen van VRE op een zorgafdeling. Onderzoekster Katja De Grande schreef mee aan een artikel over het verloop van het project in Zorgmagazine.

Je leest het hier

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend