BioOpt - Biodiesel Optimalisatie

In de gehele maritieme transportsector, maar vooral in de binnenvaart, worden er steeds strengere milieu- en gezondheidseisen gesteld. Zo werd de sector de afgelopen jaren geconfronteerd met verschillende verstrengde reglementering.

Omdat voor vele schippers de investeringen en onderhoudskosten voor een nieuwe motor met uitlaatgasnabehandelingssystemen of een retrofit nabehandelingssysteem te hoog is, gaat de Hogere Zeevaartschool en  het onderzoeksdomein Duurzame Energie en Mobiliteit, in het onderzoeksproject BioOpt, onderzoeken hoe groot de reductie van schadelijke uitlaatemissies is bij het gebruik van een geoptimaliseerde biodiesel bij binnenvaartschepen. Biobrandstoffen zijn derhalve op korte termijn in staat om de uitstoot van de binnenscheepvaart te verminderen (al dan niet in combinatie met een gereduceerd nabehandelingssysteem)

Tegelijkertijd wordt de economische meerwaarde berekend die een binnenvaartschipper kan behalen door biodiesel te gaan gebruiken. Dit kan gaan van reducties in ligkosten in de havens voor groenere schepen als de reductie in de aankoop en onderhoudskost van het nabehandelingssysteem door de reductie van de hoeveelheid schadelijke uitstoot.

Het onderzoek gebeurt op een speciaal daar voor uitgeruste motorentestbank van het ECDM. Door bij verschillende soorten mengsel van biodiesel (vetzuursamenstellingen) de uitstoot te meten op een motor die overeenkomt met de motor van een binnenvaartschip, kunnen de onderzoekers het optimale biodieselmengsel voor dat soort motor en specifieke gebruiksomstandigheden bepalen. Uiteindelijk worden de milieutechnische en economische voordelen in kaart brengen van het gebruik van biodiesel bij binnenvaartschepen.

Contact

kris.martens@kdg.be

+32 474 91 79 05

  • Duur onderzoek: 01/09/2020 tot 31/08/2022
  • Onderzoekers: Kris Martens, Jonathan Put, Raf Maes (Hogere Zeevaartschool)

  • Partners: Hogere Zeevaartschool (HZS) (uitvoerende partner), Proviron, Cargill & Bioro

  • Financiering: PWO

  • Onderzoekscentrum Duurzame Industrie

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons bijvoorbeeld terecht voor:

  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.   

  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.   

Contacteer ons vrijblijvend