Frans + ex-OKAN = DÉFI!

Bezoek onze website

 

Wat doe je als leerkracht Frans in de tweede graad (D(/A)-finaliteit) wanneer je plots ex-OKAN-leerlingen in de klas krijgt?

Onze website is gebaseerd op de cirkels van een krachtige (taal)leeromgeving en helpt je op weg! Laat je leiden door je vragen en ontdek het talige potentieel van deze meertalige leerlingen. Ze beschikken immers over een onderliggend (talig) kennisreservoir dat aangeboord kan worden om sneller leerwinst te boeken in de Franse taal. Door te focussen op taalleerstrategieën zal je hierop niet alleen kunnen voortbouwen bij ex-OKAN-leerlingen maar ook bij taalzwakke leerlingen en in het verlengde daarvan iedere taalleerder.

Centraal op onze website zetten we de vraag: Wie is de ex-OKAN-leerling? Misschien vind je een antwoord via de tools om de beginsituatie van de meertalige leerling in kaart te brengen. Weet dat je er niet alleen voor staat: we helpen je graag verder met links naar de maatschappelijke ondersteuning waarop je kan rekenen – Wat kunnen derden? – en de rol die de school kan spelen – Wat kan de school? Je weg vinden in wat wettelijk mogelijk is en een schoolbrede visie op meertaligheid zijn immers essentieel.

 

Contact

Projectpartners: 

  • Pedagogisch begeleidingsdiensten Frans (GO!, POV, KathOnVla), Antwerpen
  • Netoverschrijdend overlegplatform voor coaching: vervolgschoolcoaching en ondersteuningscoaching, Antwerpen
  • PROFFF vzw
Ex-OKAN

Taalleerstrategieën

Op de vraag Wat kan de ex-OKAN-leerling? formuleren we een antwoord vanuit Jim Cummins’ afhankelijkheidshypothese (1979). Het antwoord is ‘een heleboel’. Leerlingen kunnen immers voortbouwen op fundamenten uit eerder geleerde talen, waaronder ook complexe cognitieve vaardigheden (zoals abstract denken, lezen, leerinhouden). Onze kijkwijzer met daarin de taalleerstrategieën waarop ingezet wordt in OKAN en in de eindtermen van de eerste en de tweede graad Frans, biedt mogelijkheden om heel bewust verder te bouwen op wat leerlingen al kunnen.

Ten slotte bieden we een heel concreet antwoord op de vraag: Wat kan ik (als leerkracht Frans) met de ex-OKAN-leerling?

Scholen die de ruimte hebben, kunnen een of twee extra lesuren per week aan de slag met de basismethode Frans A1 waarmee leerlingen zonder voorkennis of met een zeer beperkte voorkennis, onder begeleiding van een leerkracht Frans, in ongeveer 43u een basisniveau Frans kunnen bereiken (volgens het ERK en de eindtermen Frans van de eerste graad A-stroom). In deze niet-contrastieve, taakgerichte methode zit een sterke focus vervat op uitspraakonderwijs, spaced en retrieval practice, visuele en non-verbale ondersteuning en formatieve evaluatie. De methode biedt mogelijkheden tot remediëring van taalzwakke leerlingen in de eerste graad of in de arbeidsgerichte derde graad en zou ook ingezet kunnen worden bij sterkere leerlingen in OKAN of schakelklassen.

Fiches

Tegelijkertijd is het erg belangrijk voor de sociale integratie en het welbevinden van ex-OKAN-leerlingen dat ze geïntegreerd worden in de reguliere lessen Frans. Om dit te verwezenlijken kunnen onze vier fiches voor binnenklasdifferentiatie gebruikt worden. Ze geven suggesties voor differentiatietechnieken die geschikt zijn voor ex-OKAN-leerlingen en andere taalzwakke leerlingen, bijvoorbeeld leerlingen met een leerstoornis, voortbouwend op taalleerstrategieën en expliciet inzettend op activerende, coöperatieve werkvormen. Per fiche vind je op de website uitgewerkt lesmateriaal Frans dat meteen inzetbaar is in de tweede graad (doorstroom en dubbele finaliteit) of dat kan dienen ter inspiratie, om met de eigen methode aan de slag te gaan.   

Nascholingen

Een deel van ons materiaal (de fiches en de eerste twee modules van de methode) is vrij toegankelijk en kan online bekeken worden. Wie onze nascholing(en) volgt, krijgt meteen toegang tot het volledige pakket aan ontwikkeld materiaal. We gidsen jullie daarin graag doorheen het materiaal en geven jullie concrete tips om ermee aan de slag te gaan op school, m.a.w. om jullie startklaar te maken. Er is uiteraard ook ruimte voor het delen van goede praktijken en het bekijken van opties voor evaluatie en feedback.

Volg het online infomoment op 6 oktober

Volg het fysieke infomoment op 7 november

 

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend