SPICE, superkritische CO2-extractie

Het expertisecentrum Duurzame Technologie van hogeschool UCLL en het onderzoekscentrum Duurzame Industrie van Karel de Grote Hogeschool slaan de handen in elkaar om bedrijven te ondersteunen bij hun zoektocht naar meer waarde halen uit afval via groene extractietechnieken en meer specifiek via superkritische CO2-extractie.

De kracht van deze techniek is nog onbekend

Superkritische CO2-extractie is een techniek die in een beperkt aantal gevallen al op industriële schaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld om cafeïne uit koffie te halen. Algemeen kunnen we echter stellen dat de kracht van deze techniek nog onbekend is bij de meeste bedrijven en dat onderzoek naar deze techniek in Vlaanderen hapert op het laboschaal of milliliter niveau. Zeker op Vlaams vlak geldt hier ‘onbekend is onbemind’ en daarom wil het onderzoekscentrum Duurzame Industrie in dit project onderzoeken wat de meest aangewezen manier is om dienstverlening rond superkritische CO2 extractie in de markt te zetten.

Bedrijven kunnen bij ons terecht voor:

1. Verkennend onderzoek
Bepalen welke componenten uit de biomassa kunnen geëxtraheerd worden (kwalitatief onderzoek op laboratorium schaal.

2. Procesoptimalisatie
Uitwerken van een geoptimaliseerd extractieproces of vertalen van een bestaand extractieproces naar superkritische CO2 extractie.

3. Applicatie-ontwikkeling
In kaart brengen van de toepassingen van het extract, in gesprek gaan met potentiële afnemers van de extracten met het oog op introductie in de markt.

4. Proof-of-concept
Opschalen van het proces, productie van grotere hoeveelheden extract en studie van de economische haalbaarheid.

Contact

Meer lezen

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Duurzame Industrie onder meer terecht voor:

  • Het vergroenen van chemische processen en hergebruiken van afvalstromen.
  • In-house ontwikkelde AI-gebaseerde tools om processen en producten te optimaliseren.
  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.
  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.

Contacteer ons vrijblijvend