Programma HR People & Business (najaar)

Introductie: 21/9/2023
17:00 – 18:15: Kick – Off
 • Kennismaking met medecursisten en het team
 • Opbouw van het programma
 • Informatie over het eindwerk
 • Praktische informatie
 • Q&A
Dag 1: 28/9/2023
14:00 – 17:00: Strategisch HRM
(
Katelijne Berré
)

Een HR Strategie heeft enkel zin als het vertrekt vanuit de Business strategie. Dit zal het engagement verhogen van alle 'betrokken partijen' die meewerken aan de uitvoering ervan. 

We duiken in het 'waarom' HR een plaats aan de strategische tafel mag innemen en hoe deze HR strategie vorm kan krijgen. 

Katelijne bouwde haar carrière in HR op vanuit Headhunting. Hier legde ze de basis om vervolgens naar meer strategische Business Partner rollen te evolueren, vaak in snel veranderende omgevingen.

Haar focus lag steeds op Talent, Competence Management, ontwikkeling (van mens en organisatie), leiderschap, cultuur. Vandaag werkt Katelijne op zelfstandige basis als coach en haar opdrachten gaan van zowel individuele en team als organisationele coaching trajecten.

18:00 – 21:00: HR Metrics & People Analytics
(
Glenn Walschap
)

In een wereld waar data alomtegenwoordig is, kunnen we binnen HR niet achterblijven. Het is echter niet evident om met data binnen HR aan de slag te gaan.

In deze sessie werken we rond een aantal vragen:

 • Welke data vinden we binnen HR?
 • Hoe starten we met een data strategie?
 • Hoe zetten we data in om betere beslissingen te nemen voor zowel de medewerker, HR als de organisatie?
 • Wat is het verschil tussen HR Metrics en People Analytics? 
Dag 2: 5/10/2023
14:00 – 17:00: Organisatiestructuur
(
Jurgen Christiaens
)

‘Form follows function’. Met deze slogan uit de kunstwereld zou men evengoed de wereld van ‘organisatiedesign’ kunnen beschrijven. De business strategie bepaalt de HR –strategie, maar bepaalt ook hoe een organisatie best gebouwd wordt om die strategie te realiseren. Dit onderdeel gaat in op wat er allemaal mogelijk is.

Jurgen Christiaens behaalde een Master in Psychologie en in Human Resource Management. Hij ving zijn carrière aan bij Randstad en ging nadien aan de slag als Scientific Member bij het HR Centre van de Vlerick Business School in Gent. Vervolgens startte hij bij Bpost, waar hij kennismaakte met de verschillende domeinen van de HR-functie, doorheen verschillende HR Management-posities, die hij uitoefende in een bedrijf in volle verandering. Vervolgens werkte hij bij Coca-Cola Enterprises, waar hij eerst Senior HR Manager en nadien Associate Director HR was voor de commerciële populatie in België en Luxemburg. Momenteel is Jurgen werkzaam als HR Director voor Oracle BeLux. Sinds een heel aantal jaren is hij ook freelance HR docent bij verschillende instanties.

18:00 – 21:00: Creativiteit en innovatie in jouw organisatie
(
Peter Bertels
)

Hoe kan HR een drijvende kracht zijn voor vernieuwing en innovatie in de organisatie? Met het 4 x I innovatiemodel zet Peter Bertels van Norsu je concreet op weg. Hij reikt je een aantal tools aan om design thinking en innovatie toe te passen in je personeelsbeleid. Zo neem je het voortouw om te bouwen aan een innovatiecultuur.

Dag 3: 12/10/3023
14:00 – 17:00: Interne Employer Branding: hoe bepaal ik mijn werkgevers-identiteit
(
Ellen Van Hoof
)

Hoe kom je tot een authentieke en onderscheidende werkgevers positionering? En hoe zorg je ervoor dat de hele organisatie je werkgeversmerk (be)leeft? Aan de hand van theoretische kapstokken, praktijkvoorbeelden en opdrachten leer je alles over employer branding en ga je er ook actief mee aan de slag.

 • Introductie tot Employer Branding en Employer Marketing.
 • Employee Value Proposition: je sterktes/ zwaktes / uitdagingen als werkgever in kaart brengen.
 • Employer Brand Story: je sterktes / zwaktes / uitdagingen als werkgever vertalen in een correct verhaal naar nieuwe kandidaten.
 • Bouwen aan de Candidate Experience: een binding creëren doorheen het jobzoekproces.

Ellen Van Hoof is partner bij Insilencio, een employer marketing agency.

18:00 – 21:00: Externe Employer Branding & Recruitment Strategie: hoe werken marketing en HR samen?
(
Ellen Van Hoof
)

In deze sessie gaat Ellen in op Employee Experience.

 • Wat is Employee Engagement en wat is de invloed van de employee journey op Employee Engagement?
 • Bouwen aan de Employee Experience: medewerkers naar duurzaam Employee Engagement krijgen?
Dag 4: 19/10/2023
14:00 – 17:00: Onboarding
(
Eva Baeten
)

De why en de benefits van onboarding worden als eerste belicht tijdens deze sessie. Daarnaast zal verder ingegaan worden op:

 • Wie zijn de verschillende doelgroepen?
 • Wat zijn de bouwstenen (4C model) van een successvol pre- en onboarding programma? Hoe ziet een engaging onboarding journey eruit?
 • Hoe kan je evalueren of je onboarding programma succesvol is aan de hand van de belangrijkste onboarding metrics en KPI’s?
 • Kan technologie je onboarding proces versterken?
 • Virtual onboarding. Hoe onboarden in een remote, hybrid, digitale context?

Eva Baeten werkte voor Emeritis en Goodyear Dunlop, en als zelfstandig HR Consultant voor bedrijven als UCB, KdG en Blue Corner. Ze werkte ook zeven jaar voor Talmundo waar ze mee aan de wieg stond van hun huidige onboarding software. Het is daar dat Eva’s interesse en passie voor onboarding ontstond. Na zelf een dramatische onboarding ervaring te hebben gehad, beseft Eva maar al te goed wat het belang is van een goed onboarding programma voor zowel nieuwe medewerkers als werkgevers.

18:00 – 21:00: Eindwerksessie
(
Bieke Janssens
)

Elke deelnemer stelt de probleemstelling van haar/zijn HR business case aan de groep voor. Voor het uitwerken van deze case kreeg elke deelnemer eerder in de opleiding een coach toegewezen die haar/hem begeleidt.

Dag 5: 26/10/2023
14:00 – 17:00: Performance Management
(
Jurgen Christiaens
)

Het begeleiden van medewerkers in het bereiken van de vooropgestelde resultaten is een permanente opgave voor elke leidinggevende. Hierbij speelt HR een belangrijke ondersteunende rol. Een belangrijk hulpmiddel daartoe is het voeren van doelstellings-, functionerings-, en evaluatiegesprekken. Wat zijn deze gesprekken, waarop dient u te letten en zijn er ook alternatieven denkbaar voor deze oude recepten.

18:00 – 21:00: Van talent naar carrièremanagement
(
Sarah Tijskens
)

Hoe wordt de strategische blik op talent management vertaalt naar praktische toepassingen? We challengen definities en huidige processen en stellen ons open voor alternatieve mogelijkheden.

Centrale thema's zijn:

 • Loopbaan-modellen in een veranderende wereld.
 • Strategisch talent management t.o.v. andere HR topics zoals performance management.
 • Het definiëren en detecteren van talent.
 • Het stimuleren van talent.

Je vertrekt met een kritische blik op het huidige talent management binnen jouw organisatie en ideeën om deze te optimaliseren.

Vandaag is Sarah Tijskens Group HR Business Partner bij Greenyard, een multinational in de distributie van fruit en groenten. Daarvoor was ze zelfstandige HR consultant om bij organisaties de win-win te maximaliseren voor medewerker en werkgever.

Dag 6: 9/11/2023
14:00 – 17:00: Learning & Development
(
Eric Junes
)

Het voortdurend streven naar die balans is meteen ook één van de thema’s die tijdens deze sessie aan bod zullen komen.

Verder wordt ook ingegaan op:

 • Wat is ‘Strategisch L&D’? En what’s in it voor de medewerker?
 • Integratie van (end-to-end) L&D in de andere HR Processen?
 • Strategisch L&D: keuzes maken.
 • Wat betekent ROI?
 • Tendenzen en uitdagingen voor L&D.

Eric Junes is zo goed als zijn hele carrière gepassioneerd bezig met Learning & Development en Talent Management, achtereenvolgens bij Proximus en SD Worx. Daarbij heeft hij zowat alle hoeken van de L&D kamer gezien, en een periode van 4 jaar als manager in Customer Service leerde hem hoe Strategisch Learning & Development kan ervaren worden door bedrijf én medewerker, en wat de impact op de klant kan zijn.

18:00 – 21:00: Compensation & Benefits
(
Dirk Durivet
)

Op welke manier wil een medewerker beloond worden? Wat willen we als werkgever bereiken? Een verloningsbeleid hangt samen met het strategisch HR-beleid en heeft er een grote invloed op. Dirk reikt vanuit zijn praktische blik verschillende beloningsvormen aan zodat je er onmiddellijk mee aan de slag kan.

In zijn functie als adviseur bij Liantis begeleidt Dirk al meer dan 35 jaar bedrijfsleiders in het zoeken naar opportuniteiten in hun personeelsdossier. Zijn passie voor de sociale wetgeving heeft hem jarenlang ondergedompeld in de studie rond arbeidsrecht; sociale zekerheid en loonfiscaliteit.

Dag 7: 16/11/2023
14:00 – 17:00: Retentie & Exit
(
Jurgen Christiaens
)

Deze twee concepten betreffen de keerzijden van dezelfde medaille. Enerzijds is er dezer dagen het hot topic van retentiemanagement: hoe verzekeren we ons dat onze getalenteerde medewerkers bij ons blijven, in een opnieuw erg spannend wordende arbeidsmarkt? Welke preventieve en curatieve processen en tools zijn er? Anderzijds is er het feit dat medewerkers er nu éénmaal, al onze initiatieven ten spijt, voor kiezen om onze organisaties te verlaten, of wij beslissen dat in hun plaats:  hoe formaliseren we het exit-proces op een respectvolle manier, in de hoop van onze ex-medewerkers zelfs heuse ambassadeurs te maken?

18:00 – 21:00: Werving en selectie
(
Bieke Janssens
)
Dag 8: 23/11/2023
14:00 – 17:00: Leadership
(
Katelijne Berré
)

Op het einde van deze praktische interactieve sessie:

 • Heb je een overzicht van verschillende leiderschapsstijlen en de evolutie hierin.
 • Ben je je bewust van je eigen leiderschapsstijl vandaag.
 • Kun je met -meer- impact je HR-mandaat opnemen.
18:00 – 21:00: Organisatiecultuur
(
Pascal Van Loo
)
 • Welke culturen bestaan er?
 • Met welke instrumenten kunnen we dat meten?
 • Hoe laat je die evolueren richting gewenste cultuur?
 • Wat is waardengedreven werken?

En hoe ga je om met ethische dilemma’s en polariteiten.

Slingeren tussen polariteiten in een complexe steeds sneller veranderende wereld, dat is ook het onderwerp van zijn boek Het ronde Vierkant (Lannoo Campus, 2020).

Als master Arbeids- en organisatiepsychologie ligt de passie van Pascal in het creatief ontwerpen van leren, organisatieverandering- en transitiemanagement. De gepaste interventie op het juiste moment is zijn leuze. Hij stond mee aan de wieg van Obelisk, Meeting Center 3hoogleuven, Learning Circles en Pasas en werkte de laatste jaren vooral als intern transitie of change manager bij oa. Kuleuven, Stedelijk Onderwijs Antwerpen, de Vlaamse overheid. Recent ontmantelde hij als directeur personeel en organisatie SYNTRA Vlaanderen om dit jaar te starten als hoofd Organisatieontwikkeling bij Vlaio.

Dag 9: 30/11/2023
14:00 – 17:00: Eindwerksessie
(
Bieke Janssens
)

In groepjes bespreken de deelnemers de voortgang van hun HR Business Case. Dit is het ideale moment om aan te geven waar je tegenaan loopt. Tijdens deze sessie doe je inspiratie op dankzij de input van je medecursisten.

18:00 – 21:00: Digitale transformatie van HR
(
Glenn Walschap
)

Ook binnen HR brengt digitalisering heel wat voordelen met zich mee zoals efficiëntie, lagere kosten, meer waardevol werk en een competitief voordeel. Er zijn echter ook enkele valkuilen. Glenn bekijkt de mogelijkheden, praktijkvoordelen en handige tips & tricks om de digitalisering binnen HR verder te zetten en vanuit HR meer waarde te creëren.

Dag 10: 7/12/2023
14:00 – 17:00: Diversiteit en inclusiviteit
(
Gunila de Graef
)

Omgang met diversiteit in je team of organisatie kan boeiend zijn, maar is daarom niet altijd evident. Inzicht krijgen in verschillen en deze positief weten in te zetten, is zonder meer een vereiste om de samenwerking optimaal te laten verlopen.

Hoe doe je dat nu, effectief omgaan met verschil?

En wat is er nodig om te kunnen spreken van een echt inclusieve werkplek?

Moet je dan vooral bezig zijn met het aanscherpen van communicatiestijlen? Of eerst inzetten op het versterken van leiderschapscapaciteiten? Of moet je vooral met de omringende infrastructuur aan de slag? Of al die zaken tegelijkertijd?

We werpen een blik op de praktijk in Vlaanderen vandaag en trekken van daaruit op onderzoek. Gunilla zet je op weg richting een paar bruikbare instrumenten voor het managen van brede diversiteit in jouw organisatie.

Gunilla de Graef is als onderzoeker en docent verbonden aan het Expertisecentrum Publieke Impact. Voorheen was ze werkzaam als stafmedewerker op het Vlaams Expertisecentrum Kruispunt Migratie-Integratie en gedurende 10 jaar ook bij CIMIC, Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie. Gunilla ontwikkelt al 20 jaar originele trainingen rond het thema interculturele competenties en verleent advies op maat rond diversiteit en inclusie in organisaties. 

18:00 -21:00: Sociale Wetgeving
(
Dirk Durivet
)

Een HR professional dient van alle markten thuis te zijn en niet in het minst over het juridische luik. Van werving en selectie tot het ontslag is wetgeving nooit ver weg.

Tijdens deze sessie duiken we dieper in een aantal onderwerpen waar de huidige HR professional met te maken krijgt. De actualiteit speelt een belangrijke rol gezien de sociale wetgeving regelmatig onderhevig is aan wijzigingen.

Dag 11: 14/12/2023
14:00 – 17:00: Privacy Wetgeving
(
Herman Maes
)
 • Wat zijn de algemene GDPR-principes en welke gevolgen hebben deze voor?
 • Welke boetes rond HR-aspecten zijn al uitgedeeld in Europa en wat kunnen we hieruit leren?
 • Hoe belangrijk is de rol van HR bij het correct behandelen van data bij de recrutering en exit? Hoe kan HR hierin de leiding nemen?
 • Wat mogen we met persoonsgegevens doen en waarop moeten we letten?
 • Wat als het toch fout gaat? Bijvoorbeeld wat doe je best als de loongegevens naar het hele bedrijf gemaild zijn?
 • Wat mag er concreet op de werkvloer? Denk maar aan personeelsdossiers, Covid19 aspecten, camera’s, mailboxen van ex-werknemers etc.

Herman Maes is een Digital Marketing expert die zijn loopbaan startte als SAP HR Payroll Consultant en sinds enkele jaren de ontwikkelingen rond privacy en GDPR op de voet volgt.

18:00 – 21:00: Welzijn op het werk
(
Prof. Luc Dekeyser
)

In deze sessie neemt Luc je mee in volgende onderwerpen:

 • Van een welvaartsparadigma naar een welzijnsparadigma: de zelfbewuste medewerker
 • Werken in Vlaanderen: een verhaal van veiligheidszoekers, evenwichtszoekers en meerwaardezoekers
 • Hoe welzijn waar maken via
  • Organisatie en sturing (management)
  • Inspiratie (leiderschap)
  • Ondersteuning (coaching)
 • Belang van de rol van de leidinggevende

Als prof aan de KU Leuven en als directeur van het kenniscentrum van SD Worx was Luc geprikkeld en vanaf 2011 verschijnen de eerste studies over de “future of work” en het nieuwe werken. Zijn eerste boek droeg de titel ‘De kracht van anders werken, managen en organiseren’.

Dag 12: 21/12/2023
14:00 – 17:00: Sociale relaties
(
Prof. Patrick Humblet
)

In deze sessie schetst Patrick een algemeen beeld van de wijze waarop vakbonden en werkgeversorganisaties interageren. Daarnaast bespreekt hij een aantal problemen waarmee HR-professionals in de onderneming worden geconfronteerd en reikt instrumenten aan om hiermee om te gaan. Enkele voorbeelden:  

 • Een vakbondsafgevaardigde functioneert slecht. Hij verwaarloost zowel zijn job als zijn syndicaal mandaat. Collega’s klagen hierover. Hoe ga je hiermee om?  
 • Een algemene staking legt het land plat. In jouw onderneming willen de meeste werknemers werken maar ze worden aan de poort tegengehouden door personen die niet tot het bedrijf behoren. Kan je iets doen tegen deze “vliegende piketten”? 
 • Een werknemer beweert dat hij te weinig wordt betaald omdat de werkgever de loonschalen gebruikt van een “verkeerd” paritair comité. Waar win je gratis advies in? 

Patrick Humblet is verbonden aan faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Hij bestudeert al meer dan dertig jaren de juridische aspecten van de sociale dialoog.

18:15 – 21:00: Toekomst van HR
(
David Ducheyne
)

In een wereld die digitaliseert, complexer wordt en geteisterd wordt door klimatologische verandering, ligt de oplossing voor vele uitdagingen bij de mens, dankzij o.a. leiderschap, samenwerking, leren en creativiteit. Het is niet de vraag of HR een toekomst heeft, maar wel hoe die toekomst er zal uit zien. Die toekomst van HR zal zeker waardengedreven, resultaatsgericht en evidence-based zijn. In deze sessie wordt nagedacht over hoe HR professionals concreet kunnen bijdragen tot het vorm geven aan die toekomst.

Examen
Mondeling examen met jury