Programma HR People & Business (najaar 2023)

Introductie: 21/9/2023
17:00 – 18:15: Kick – Off
 • Kennismaking met medecursisten en het team
 • Opbouw van het programma
 • Informatie over het eindwerk
 • Praktische informatie
 • Q&A
18:30 – 21:00: Alumni-event (vrijblijvend)
 • 18:15:                 Onthaal alumni (broodjes voorzien)
 • 19:00 – 20:00:  Hoe kan HR een data-gedreven welzijnsbeleid opzetten?
 • 20:00 -  … :        Kennismaking met alumni
Dag 1: 28/9/2023
14:00 – 17:00: Strategisch HRM
(
Els Druyts
)

Een HR Strategie heeft enkel zin als het vertrekt vanuit de business strategie. Dit zal het engagement verhogen van alle betrokken partijen die meewerken aan de uitvoering ervan. 

We duiken in het 'waarom' HR een plaats aan de strategische tafel mag innemen en hoe deze HR strategie vorm kan krijgen. 

Els Druyts brengt méér dan 20 jaar HR ervaring bij bedrijven zoals Shell, Unilever en VRT mee naar KdG waar zij voltijds doceert in verschillende management bachelors.

Haar drijfveren zijn: transformatie en change management, people management én een klantenfocus.

18:00 – 21:00: HR Metrics & People Analytics
(
Glenn Walschap
)

In een wereld waar data alomtegenwoordig is, kan HR niet achterblijven.

Glenn werkt in deze sessie rond volgende vragen:

 • Welke data bestaat er in HR?
 • Hoe wordt een HR data strategie gestart?
 • Hoe wordt data ingezet om betere beslissingen te nemen voor zowel de medewerker, HR als de organisatie?
 • Wat is het verschil tussen HR Metrics en People Analytics? 

Glenn Walschap is aan de slag als Strategisch Adviseur en Enterprise Architect bij Myreas (Colruyt Group). Hij heeft een bijzondere interesse in People Analytics en de digitalisering van HR. Hij deelt met veel plezier zijn kennis en helpt organisaties in het zetten van stappen in deze boeiende wereld.  

Dag 2: 5/10/2023
14:00 – 17:00: Organisatiestructuur
(
Jurgen Christiaens
)

‘Form follows function’. Met deze slogan uit de kunstwereld zou men evengoed de wereld van ‘organisatiedesign’ kunnen beschrijven. De business strategie bepaalt de HR –strategie, maar bepaalt ook hoe een organisatie best gebouwd wordt om die strategie te realiseren. Dit onderdeel gaat in op wat er allemaal mogelijk is.

Jurgen Christiaens is werkzaam als HR Director voor Oracle BeLux, een IT dienstverlener. Dankzij eerdere HR posities bij Vlerick, BPost en Coca-Cola Enterprise brengt hij cases mee uit verschillende sectoren.

18:00 – 21:00: Creativiteit en innovatie in jouw organisatie
(
Peter Bertels
)

Hoe kan HR een drijvende kracht zijn voor vernieuwing en innovatie in de organisatie? Met het 4 x I innovatiemodel zet Peter Bertels van Norsu je concreet op weg. Hij reikt je een aantal tools aan om design thinking en innovatie toe te passen in je personeelsbeleid. Zo neem je het voortouw om te bouwen aan een innovatiecultuur.

Peter Bertels is gebeten door innovatie en ondernemerschap. In 2013 heeft hij Norsu opgericht. Peter helpt bedrijven om concreet aan de slag te gaan met innovatie. Daarbij gebruikt hij concepten als design thinking, vernieuwende businessmodellen en customer development.

Dag 3: 12/10/3023
14:00 – 17:00: Interne Employer Branding: hoe bepaal ik mijn werkgevers-identiteit
(
Jorinde Deforche
)

Hoe kom je tot een authentieke en onderscheidende werkgevers positionering? En hoe zorg je ervoor dat de hele organisatie je werkgeversmerk (be)leeft? Aan de hand van theoretische kapstokken, praktijkvoorbeelden en opdrachten leer je alles over employer branding en ga je er ook actief mee aan de slag.

 • Introductie tot Employer Branding en Employer Marketing.
 • Employee Value Proposition: je sterktes/ zwaktes / uitdagingen als werkgever in kaart brengen.
 • Employer Brand Story: je sterktes / zwaktes / uitdagingen als werkgever vertalen in een correct verhaal naar nieuwe kandidaten.
 • Bouwen aan de Candidate Experience: een binding creëren doorheen het jobzoekproces.

Jorinde Deforche werkt als strateeg bij Insilencio, een employer marketing agency, waar ze elke dag mee bouwt aan betere werkgevers. 

18:00 – 21:00: Externe Employer Branding & Recruitment Strategie: hoe werken marketing en HR samen?
(
Jorinde De Forche
)

In deze sessie gaat Ellen in op Employee Experience.

 • Wat is Employee Engagement en wat is de invloed van de employee journey op Employee Engagement?
 • Bouwen aan de Employee Experience: medewerkers naar duurzaam Employee Engagement krijgen?
Dag 4: 19/10/2023
14:00 – 17:00: Werving & selectie
(
Bieke Janssens
)

Het is geen nieuws dat vacatures vaker langdurig blijven openstaan in verschillende sectoren.  Hierdoor is een strategische aanpak meer dan ooit vereist. We starten met de definitie van een total talent acquisition beleid om vervolgens in meer specifieke topics te duiken:

 • Hoe kan ChatGPT ingezet worden voor werving en selectie?
 • Hoe wordt de ROI (Return On Investment) van wervingskanalen gemeten?
 • Waarom is een competentieprofiel nuttig?
 • Welke recruitment outsourcing mogelijkheden bestaan er?
 • Hoe is een interview opgebouwd volgens de STAR methodologie?

Bieke Janssens werkte als recruiter bij recruitmentkantoren en bij bedrijven zoals Axxes It Consultancy, Covestro, Van Hool en Mediahuis. Volgens haar is recruitment succesvol wanneer het pro-actief is, gemeten wordt en voldoende feedback wordt gegeven aan alle betrokkenen.

18:00 – 21:00: Assessments & onboarding
(
Bieke Janssens & Wim Morbée
)

Assessments zijn vaak één van de onderdelen van een selectieproces. Het kan een objectief advies bieden over de talent fit, voor elke rol en niveau.

 • Wat is een assessment?
 • Waaraan dient voldaan te zijn om een assessment nuttig in te zetten?
 • Welke type assessments bestaan er?
 • Wat zijn de trends?

Wim Morbée is Managing Director bij Fenix Consulting, een HR adviesbureau. Wim gelooft in de kracht van talent. En dat ieder talent schittert op de juiste plek. Al meer dan 10 jaar helpt hij organisaties om de juiste plek voor elk talent te vinden.

Een warme welkom voor de nieuwe werknemer kan een deel zijn van jouw bedrijfscultuur. Daarnaast is het bewezen dat een uitzonderlijke onboarding van medewerkers het merk versterkt, de productiviteit verhoogt en retentie stimuleert. In het tweede deel van deze sessie worden de bouwstenen van een pre- en onboarding programma onder de loep genomen.

Dag 5: 26/10/2023
14:00 – 17:00: Eindwerksessie
(
Bieke Janssens
)

Elke deelnemer stelt de probleemstelling van haar/zijn HR business case aan de groep voor. Voor het uitwerken van deze case kreeg elke deelnemer eerder in de opleiding een coach toegewezen die haar/hem begeleidt.

18:00 – 21:00: Compensation & benefits
(
Dirk Durivet
)

Op welke manier wil een medewerker beloond worden? Wat willen we als werkgever bereiken? Een verloningsbeleid hangt samen met het strategisch HR-beleid en heeft er een grote invloed op. Dirk reikt vanuit zijn praktische blik verschillende beloningsvormen aan zodat je er onmiddellijk mee aan de slag kan.

Als adviseur bij Liantis begeleidt Dirk Durivet al meer dan 35 jaar bedrijfsleiders in het zoeken naar opportuniteiten in personeelsdossiers. Zijn passie voor de sociale wetgeving heeft hem jarenlang ondergedompeld in de studie rond arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonfiscaliteit.

Dag 6: 9/11/2023
14:00 – 17:00: Performance Management
(
Jurgen Christiaens
)

Het begeleiden van medewerkers in het bereiken van de vooropgestelde resultaten is een permanente opgave voor elke leidinggevende. Hierbij speelt HR een belangrijke ondersteunende rol. Een belangrijk hulpmiddel daartoe is het voeren van doelstellings-, functionerings-, en evaluatiegesprekken. Wat zijn deze gesprekken, waarop dient gelet te worden en zijn er alternatieven voor deze oude recepten?

18:00 – 21:00: Sociale Wetgeving
(
Dirk Durivet
)

Een HR professional dient van alle markten thuis te zijn en niet in het minst over het juridische luik. Van werving en selectie tot het ontslag is wetgeving nooit ver weg. Tijdens deze sessie duiken we dieper in een aantal juridische onderwerpen waar de huidige HR professional met te maken krijgt. De actualiteit speelt een belangrijke rol gezien de sociale wetgeving regelmatig onderhevig is aan wijzigingen.

Dag 7: 16/11/2023
14:00 – 17:00: Learning & Development
(
Eric Junes
)
 • Wat is ‘Strategisch L&D’? En what’s in it voor de medewerker?
 • Integratie van (end-to-end) L&D in de andere HR Processen.
 • Strategisch L&D is: keuzes maken.
 • Wat betekent ROI?
 • Tendenzen en uitdagingen voor L&D.

Sinds 2009 werkt Eric Junes binnen de People Growth afdeling van SD Worx mee aan Talent Development en Training. Zijn passie voor Learning & Development werd bij zijn vorige werkgever Belgacom aangewakkerd waar hij doorgroeide van Customer Service Manager tot HR Senior Talent Manager. Deze verschillende rollen leerden hem hoe strategisch Learning & Development kan worden ervaren door bedrijf én medewerker, en wat de impact op de klant kan zijn.

18:00 – 21:00: Diversiteit en Inclusiviteit
(
Gunilla De Graef
)

Omgang met diversiteit in je team of organisatie kan boeiend zijn, maar is daarom niet altijd evident. Inzicht krijgen in verschillen en deze positief weten in te zetten, is zonder meer een vereiste om de samenwerking optimaal te laten verlopen.

Hoe doe je dat nu, effectief omgaan met verschil?

En wat is er nodig om te kunnen spreken van een echt inclusieve werkplek?

Moet je dan vooral bezig zijn met het aanscherpen van communicatiestijlen? Of eerst inzetten op het versterken van leiderschapscapaciteiten? Of moet je vooral met de omringende infrastructuur aan de slag? Of al die zaken tegelijkertijd?

We werpen een blik op de praktijk in Vlaanderen vandaag en trekken van daaruit op onderzoek. Gunilla zet je op weg richting een paar bruikbare instrumenten voor het managen van brede diversiteit in jouw organisatie.

Gunilla de Graef is als onderzoeker en docent verbonden aan het Expertisecentrum Publieke Impact bij KdG. Voorheen was ze werkzaam als stafmedewerker op het Vlaams Expertisecentrum Kruispunt Migratie-Integratie en gedurende 10 jaar ook bij het Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie. Gunilla ontwikkelt al 20 jaar originele trainingen rond het thema interculturele competenties en verleent advies op maat rond diversiteit en inclusie in organisaties. 

Dag 8: 23/11/2023
14:00 – 17:00: Organisatiecultuur
(
Pascal Van Loo
)
 • Welke culturen bestaan er?
 • Met welke instrumenten kunnen we dat meten?
 • Hoe laat je die evolueren richting gewenste cultuur?
 • Wat is waardengedreven werken?
 • En hoe ga je om met ethische dilemma’s en polariteiten.

Pascal Van Loo werkt bij VLAIO waar hij twee rollen combineert: HR Manger en Head of Change & Control. Daarnaast is hij schrijver en key note speaker voornamelijk over change management. Zijn passie ligt in het creatief ontwerpen van leren, organisatieverandering- en transitiemanagement. De gepaste interventie op het juiste moment is zijn leuze.

18:00 – 21:00: Change management
(
Pascal Van Loo
)
Dag 9: 30/11/2023
14:00 – 17:00: Retentie & Exit
(
Jurgen Christiaens
)

Deze twee concepten betreffen de keerzijden van dezelfde medaille. Enerzijds is er het hot topic van retentiemanagement: 

 • Hoe verzekeren we ons dat onze getalenteerde medewerkers bij ons blijven, in een opnieuw erg spannend wordende arbeidsmarkt?
 • Welke preventieve en curatieve processen en tools zijn er?

Anderzijds is er het feit dat medewerkers er nu éénmaal, al onze initiatieven ten spijt, voor kiezen om onze organisaties te verlaten, of wij beslissen dat in hun plaats: 

 • Hoe formaliseren we het exit-proces op een respectvolle manier, in de hoop van onze ex-medewerkers ambassadeurs te maken?
18:00 – 21:00: Leadership
(
Els Druyts
)

Op het einde van deze praktische interactieve sessie:

 • Weet je waarvoor leiderschap staat (cfr. leiderschapskader).
 • Heb je een overzicht van verschillende leiderschapsstijlen en de evolutie hierin.
 • Ben je je bewust van je eigen leiderschapsstijl vandaag.
 • Kun je met -meer- impact je HR-mandaat opnemen.
Dag 10: 7/12/2023
14:00 – 17:00: HR Project management
(
Sarah Tijskens
)
18:00 -21:00: Digitale transformatie van HR
(
Glenn Walschap
)

Ook binnen HR brengt digitalisering heel wat voordelen met zich mee zoals efficiëntie, lagere kosten, meer waardevol werk en een competitief voordeel. Er zijn echter ook enkele valkuilen. Glenn bekijkt de mogelijkheden, praktijkvoordelen en handige tips & tricks om de digitalisering binnen HR verder te zetten en vanuit HR meerwaarde te creëren.

Dag 11: 14/12/2023
14:00 – 17:00: Privacy Wetgeving
(
Herman Maes
)
 • Wat zijn de algemene GDPR-principes en welke gevolgen hebben deze voor?
 • Welke boetes rond HR-aspecten zijn al uitgedeeld in Europa en wat kunnen we hieruit leren?
 • Hoe belangrijk is de rol van HR bij het correct behandelen van data bij de recrutering en exit? Hoe kan HR hierin de leiding nemen?
 • Wat mogen we met persoonsgegevens doen en waarop moeten we letten?
 • Wat als het toch fout gaat? Bijvoorbeeld wat doe je best als de loongegevens naar het hele bedrijf gemaild zijn?
 • Wat mag er concreet op de werkvloer? Denk maar aan personeelsdossiers, Covid19 aspecten, camera’s, mailboxen van ex-werknemers etc.

Herman Maes is een Digital Marketing expert die zijn loopbaan startte als SAP HR Payroll Consultant en sinds enkele jaren de ontwikkelingen rond privacy en GDPR op de voet volgt.

18:00 – 21:00: Welzijn op het werk
 • Van een welvaartsparadigma naar een welzijnsparadigma: de zelfbewuste medewerker
 • Werken in Vlaanderen: een verhaal van veiligheidszoekers, evenwichtszoekers en meerwaardezoekers
 • Hoe welzijn waar maken via
  • Organisatie en sturing (management)
  • Inspiratie (leiderschap)
  • Ondersteuning (coaching)
 • Belang van de rol van de leidinggevende
Dag 12: 21/12/2023
14:00 – 17:00: Sociale dialoog
(
Jan Vanthournout
)

In deze sessie geeft Jan Vanthournout aan de hand van enkele praktijkcases, inzicht in de sociale overlegorganen in de onderneming. Vaak hoor je zeggen dat een topic nog “de ondernemingsraad moet passeren”. Maar, wat is dat dan, “passeren”?  Wat is het verschil tussen een ondernemingsraad en een vakbondsafgevaardigde precies? Wat zijn hun rol en bevoegdheden? Kan het sociaal overleg blokkerend werken - of net draagvlak creëren? Eenmaal een akkoord is bereikt, is het belangrijk om zaken ook op een verstandige manier op papier te zetten. Wat zijn daarbij de do’s en don’ts? Kortom, hoe kan je als HR-professional ervoor zorgen dat de sociale dialoog optimaal verloopt – en dus bijdraagt tot de resultaten van de onderneming of organisatie.

18:15 – 21:00: Hoe bouw je een geïntegreerd HR beleid in de praktijk?
(
Koen Lambrechts
)

Tijdens deze sessie bundelen we de verschillende domeinen van HR tot een geïntegreerde aanpak. We lossen veel gehoorde vragen op, zoals: 

 • Waarmee begin ik of welk domein pak je als eerste aan?
 • Hoe rol je een HR beleid uit?
 • Wat zijn valkuilen en aandachtspunten?

Aan de hand van enkele modellen brengt deze sessie alle HR bouwstenen in de praktijk samen. Via de case in een decentrale organisatie bekijk je de balans tussen business en HR. Ook de rol van HR binnen een management-team komt aan bod.

Het motto bij Vivaldis is “Werk is wat je ervan maakt”. Koen startte 11 jaar geleden alleen met het uitbouwen van een hr-beleid in de toenmalige kleine organisatie. Vandaag leidt hij een team van 6 HR medewerkers voor 290 personeelsleden, verspreid in meer dan 90 kantoren in België.

Examen: 18/01/2024
Mondeling examen met jury