Van Kleuter naar Lager

Postgraduaat

Deze opleiding start in september 2024

 • Hoe maak je de overstap van de derde kleuterklas naar de lagere school zo vloeiend mogelijk?
 • Hoe leren kinderen lezen, schrijven, rekenen… en hoe stroomlijn je de overstap voor deze jonge lezers, schrijvers en rekenaars?

 • In dit postgraduaat krijg je een sterk onderbouwde aanpak, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 • Theorie en praktijk staan in deze opleiding steevast in een wisselwerking. De evaluatie levert concrete output op voor jou en je schoolteam.
 • Ouderparticipatie is vitaal voor een naadloze overgang. Hoe kan je als leerkracht ouders betrekken bij de leerprocessen van hun kind?
 • Na afloop van dit postgraduaat ben je expert in de overgang van kleuter- naar lager onderwijs. Als aanspreekpunt voor collega’s breng je nieuwe methodieken en aanpakken de schoolmuren binnen.
Remote video URL

Hoe ziet de opleiding eruit?

Dit postgraduaat van 20 studiepunten is opgedeeld in 3 modules

 • Module 1 - Leerprocessen - 8 studiepunten

  We leggen de loep op een aantal leerprocessen van kinderen in de kleuter- en lagere school. Zo zoomen we in op de ontluikende en aanvankelijke leerprocessen voor rekenen, lezen en schrijven. Voor al deze processen onderzoeken we hoe we een aanbod op maat van kinderen in de derde kleuterklas en het eerste leerjaar kunnen ontwikkelen.

  Daarnaast kijken we ook naar algemeen pedagogisch-didactische mogelijkheden om de overgang van kleuter naar lager vloeiend te maken. Het stimuleren van initiatief en zelfsturing bij het jonge kind speelt hier een belangrijke rol.

  In deze module werken we rond een een heel aantal concrete ideeën en vraagstukken waarbij je nieuwe inzichten vaak direct zal kunnen toepassen in je eigen klaspraktijk.

  • Hoe oefenen we het concentratievermogen van jonge kinderen?

  • Hoe gebruiken we observatie om tot een vlotte pengreep te komen?

  • Wat is het verschil tussen spelend leren en lerend spelen?

  • Hoe motiveren we jonge kinderen om te lezen?

  • Hoe bouw je verder op de rekenvoorwaarden om alle kinderen tot rekenen te brengen?

 • Module 2 - Actieonderzoek - 6 studiepunten
  We gaan samen op zoek naar de beste aanpak om in een school- en klascontext stapsgewijs de overgang van kleuter naar lager te verkleinen. We verkennen daarbij niet enkel pedagogisch-didactische mogelijkheden, maar kijken ook naar de organisatorische aanpak in de klas en de school. Je eigen onderwijspraktijk is in deze module een belangrijk startpunt. Deze ga je, onder begeleiding van onze docenten analyseren, om de sterktes en zwaktes bloot te leggen. Je ontwikkelt een actieplan dat je daarna ook uitvoert. Uiteindelijk blikken we kritisch terug op de resultaten. En zo kan de onderzoekscyclus opnieuw beginnen.
 • Module 3 - Organisatie van de overgang - 6 studiepunten
  Met welk beleid realiseer je een vloeiende overgang van het laatste jaar van de kleuterklas naar de lagere school? In deze derde module leer je een plan van aanpak opstellen waarbij we de eigen schoolvisie niet uit het oog verliezen en steeds alle betrokken partijen aan boord houden. De overgang van 3 naar 1 op een kindgerichte manier realiseren is namelijk een opdracht voor alle betrokkenen: leraren, zorgleraren en directie, maar ook de ouders. Ook hier blijft de belevingswereld van de jonge kinderen steeds het vertrekpunt.

Terugkoppeling naar je eigen praktijk

In dit postgraduaat maken we gebruik van een blended onderwijsvorm. Wat je in de les leert, toets je onmidellijk aan je eigen (klas)praktijk. Door ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere scholen, doe je heel veel inspiratie op die je direct kan inzetten in je eigen school.

Dankzij deze opleiding brachten we veel concrete veranderingen aan in de school. In de derde kleuterklas én het eerste leerjaar gebruiken we nu dezelfde rekenmethode. De steunwoorden uit het eerste leerjaar hangen al in de kleuterklas aan de muur. In mijn eigen klas merkte ik dat spelend leren in hoekenwerk (zoals in de kleuterklas), ook in de lagere school écht nog werkt. Het belangrijkste is dat collega’s uit kleuter en lager nu meer met elkaar overleggen en hun aanpak en methodes actiever delen.
Cindy van Gucht van kleuter naar lager
Cindy Van Gucht
Leerkracht eerste leerjaar in GO! BS De Brug volgde het postgraduaat ‘Van Kleuter naar Lager’

Evaluatie

Je wordt geëvalueerd op basis van verschillende opdrachten waarin je aan de hand van praktische cases aantoont dat je de leerstof uit dit postgraduaat onder de knie hebt.

 • Module 1: Vertaling van de geziene didactiek naar de klaspraktijk.
 • Module 2: Actieonderzoek op basis van de noden van de eigen school.
 • Module 3: Beleidsplan met oog op de vloeiende overgang van kleuter naar lager.

Van wie krijg je les?

Cathy Crabbe

Docente in de Lerarenopleiding Lager Onderwijs
Gespecialiseerd in psychomotoriek en de impact hiervan op het leren schrijven, lezen en rekenen. Auteur van oa. het boek: ‘motoriek en didactiek, bewegen in en om de klas’.

"Ik neem jullie mee in de voorwaarden om te leren schrijven: vanuit de leerlijn lateralisatie en fijne motoriek tot een vlotte pengreep. Je leert anders kijken naar kinderen en hands-on stimulerende oefeningen ontwikkelen om dit ‘leren schrijven’ vlotter te laten verlopen."

cathy van kleuter naar lager

Leen Cockx

Docente in de Lerarenopleiding Kleuteronderwijs, lector Vloeiend van 3 naar 1

"De stap naar het lager onderwijs is voor veel kinderen uitdagend omdat lesdagen anders worden georganiseerd en inhouden op een andere manier worden aangebracht. In mijn lessen onderzoeken we hoe we vaardigheden kunnen aanleren in een organisatie en met een didactiek die meer aansluit bij de individuele noden van de kinderen."

leen van kleuter naar lager

Ria Van den Eynde

Docente in de Lerarenopleiding Lager Onderwijs en de Banaba Zorgverbreding en Remediërend leren
Onderzoeker spreek- en luisteronderwijs, UDL en inclusie

"Mijn lessen starten bij de meest recente visies over de werking van het brein tijdens het leren lezen en bijhorende opvattingen over een taalkrachtige leer-leesomgeving. Deze input leer ik je vervolgens vertalen naar een motiverende, interactieve aanpak voor beginnende geletterdheid en aanvankelijk lezen. Je zal eigen aanpak kritischer bekijken en nog gerichter leren inspelen op de leergierigheid van jonge kinderen."

ria van kleuter naar lager

Greet Peters

Docente in de Lerarenopleiding Lager Onderwijs, Onderzoekster ‘Wis & Co’

"In mijn lessen bestuderen we de wiskundige inhouden die aan bod komen voor en na de overgang van de kleuter- naar de lagere school. We staan stil bij recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van wiskundige kerncompetenties bij kleine kinderen en onderzoeken hoe we die inzichten kunnen integreren in onze onderwijspraktijk. Daarnaast gaan we ook kritisch kijken naar bestaande materialen en handboeken."

greet van kleuter naar lager

Voor wie?

Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en werkt in een brede schoolse context met 4- tot 7-jarigen:

 • Leerkrachten in de tweede en derde kleuterklas
 • Leerkrachten in het eerste en tweede leerjaar van de lagere school
 • Leerkrachten die werken met leefgroepen
 • Zorgleerkrachten en -coördinatoren
 • Logopedisten en orthopedagogen
 • CLB-medewerkers
 • Directies en andere beleidsmakers binnen het basisonderwijs
Na 28 jaar in het onderwijs kregen mijn motivatie en zelfvertrouwen door deze opleiding een enorme boost. Ik heb mijn eigen klaspraktijk kritisch kunnen bekijken en bijsturen. Bovendien kom je in contact met gelijkgestemden die even enthousiast zijn als jij. De opleiding vraagt veel van je, je krijgt er ook veel voor terug.
Veerle van kleuter naar lager
Veerle Verryt
Leerkracht eerste leerjaar in GO ’t Kofschip in Edegem volgde het postgraduaat ‘Van Kleuter naar Lager’

Toelatingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma
 • Je werkt in het kleuter- of lager onderwijs, of werkt in een andere context met kinderen tussen 4 en 7 jaar

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, maar denk je toch in aanmerking te komen voor deze opleiding. Neem contact op met de coördinator van dit postgraduaat: leen.cockx@kdg.be.

Praktisch

 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Wanneer
  • Je start in september 2024

  • Deze opleiding duurt 1,5 jaar, verdeeld over 11 lesdagen

  • Je krijgt één dinsdag per maand les van 9 tot 16 u.

  • Lesdata: 24 september 2024, 5 november 2024, 10 december 2024, 21 januari 2025, 25 februari 2025, 23 april 2025, 3 juni 2025, 30 september 2025, 28 oktober 2025, 25 november 2025, assessment in januari 2026
  • Naast je vaste lesdag moet je tijd voorzien om opdrachten en voorbereidingen te maken.

 • Inschrijvingsgeld
  • Het inschrijvingsgeld bedraagt 1290 euro.
  • Bij annulering of stopzetting na de start van het academiejaar, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd en is er geen terugbetaling van inschrijvingsgeld meer mogelijk.
 • Contact
  Stel je vragen rechtstreeks aan de coördinator van de opleiding: leen.cockx@kdg.be.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Contacteer de opleiding

Leen Cockx
leen.cockx@kdg.be

Open aanbod KdG Academy

Een postgraduaat? Verkorte bachelor? Of studiedag? Vind de opleiding die bij je past.

Alle bijscholingen van KdG Academy

Opleidingen op maat

Liever een opleiding afgestemd op de noden van je bedrijf of organisatie?

Contacteer Eve Baert via eve.baert@kdg.be of +32 3 613 14 68.

Of vul het formulier in