Van Kleuter naar Lager

Postgraduaat

 • Hoe maak je de overstap van de derde kleuterklas naar de lagere school zo vloeiend mogelijk?
 • In dit postgraduaat krijg je een sterk onderbouwde aanpak, gebaseerd op de nieuwste inzichten waarbij de samenhang tussen kleuter- en lager onderwijs uiteraard centraal staat.
 • Hoe? Met nadruk op de wisselwerking tussen theorie en praktijk. De evaluatie levert concrete output op voor jou en je team.
 • Ouderparticipatie is vitaal voor een naadloze overgang. Hoe kan je als leerkracht ouders betrekken bij de leerprocessen van hun kind?
 • Na afloop van dit postgraduaat ben je expert in de overgang van kleuter- naar lager onderwijs. Als aanspreekpunt voor collega’s breng je nieuwe methodieken en aanpakken de schoolmuren binnen.
Remote video URL

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Dit postgraduaat van 20 studiepunten is opgedeeld in 3 modules

 • Module 1 - Leerprocessen - 8 studiepunten
  Leg de loep op een aantal leerprocessen van kinderen in de kleuter- en lagere school. Zoom in op ontluikende en aanvankelijke leerprocessen voor rekenen, lezen, schrijven en wereldoriëntatie.
  Je analyseert je eigen aanpak en je herwerkt je leerlijn en didactisch materiaal voor één aspect uit een leergebied.
 • Module 2 - Actieonderzoek - 6 studiepunten
  We gaan samen op zoek naar de beste aanpak voor jouw eigen school- en klascontext. Je analyseert de praktijk om de sterktes en zwaktes bloot te leggen. Je ontwikkelt een actieplan dat je daarna ook uitvoert. Uiteindelijk blikken we kritisch terug op de resultaten. En zo kan de onderzoekscyclus opnieuw beginnen.
 • Module 3 - Organisatie van de overgang - 6 studiepunten
  Met welk beleid realiseer je een vloeiende overgang van het laatste jaar van de kleuterklas naar de lagere school? We zetten zowel pedagogische als organisatorische aspecten naast elkaar. De belevingswereld van de jonge kinderen blijft steeds het vertrekpunt.

Flexibel leren: Je kan ook module 3 los volgen. Je krijgt dan een deelnameattest, geen diploma.

Terugkoppeling naar je eigen praktijk

In dit postgraduaat maken we gebruik van een blended onderwijsvorm. Wat je in de les leert, toets je onmidellijk aan je eigen (klas)praktijk. Door ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere scholen, doe je heel veel inspiratie op die je direct kan inzetten in je eigen school.

Evaluatie

Je wordt geëvalueerd op basis van verschillende opdrachten waarin je aan de hand van praktische cases aantoont dat je de leerstof uit dit postgraduaat onder de knie hebt.

 • Module 1: Hoe vertaal de didactiek naar je klaspraktijk?
 • Module 2: Actieonderzoek
 • Module 3: Beleidsplan

Voor wie?

Je profiel

Dit postgraduaat richt zich tot iedereen die in een brede schoolse context met 4- tot 7-jarigen werkt:

 • Leerkrachten in de tweede en derde kleuterklas
 • Leerkrachten in het eerste en tweede leerjaar van de lagere school
 • Leerkrachten die werken met leefgroepen
 • Zorgleerkrachten en -coördinatoren
 • Logopedisten en orthopedagogen
 • CLB-medewerkers
 • Directies en andere beleidsmakers binnen het basisonderwijs

Toelatingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma
 • Je werkt in het kleuter- of lager onderwijs, of werkt in een andere context met kinderen tussen 4 en 7 jaar

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, maar denk je toch in aanmerking te komen voor deze opleiding. Neem contact op met de coördinator van dit postgraduaat: leen.cockx@kdg.be.

Praktisch

 • Waar
  De opleiding vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.
 • Wanneer
  Deze opleiding duurt 1 academiejaar.
  • Deze opleiding start in september 2022.
  • Je volgt één dinsdag per maand les van 9 tot 16 u.
  • Je hebt les op: 20/9, 11/10, 15/11, 20/12, 24/1, 28/2, 28/3, 18/4, 9/5 en 14/6 (enkel namiddag).
  • Naast je vaste lesdag moet je tijd voorzien om opdrachten en voorbereidingen te maken. Reken op een workload van ongeveer één dag per week.
 • Inschrijvingsgeld
  • Het inschrijvingsgeld bedraagt 880 euro.
  • Wie enkel module 3 volgt, betaalt 300 euro.
  • Bij annulering of stopzetting na de start van het academiejaar, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd en is er geen terugbetaling van inschrijvingsgeld meer mogelijk.
 • Contact
  Stel je vragen rechtstreeks aan de coördinator van de opleiding: leen.cockx@kdg.be.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Contacteer de opleiding

Leen Cockx
leen.cockx@kdg.be