Feiten en cijfers

Wat?

 • 7 campussen in Antwerpen
 • meer dan 13 000 studenten

6 studiegebieden

Gezondheidszorg

 • Campus Zuid 
 • Aantal studenten: 1103

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Campus Groenplaats
 • Campus Stadswaag
 • Campus Pothoek
 • Aantal studenten: 5284

Wetenschappen en Technologie

 • Campus Hoboken
 • Campus Sint Jozef 
 • Aantal studenten: 1315

Onderwijs

 • Campus Zuid 
 • Aantal studenten: 2121

Sint Lucas Antwerpen | Beeldende Kunst

 • Campus Sint Lucas Antwerpen
 • Aantal studenten: 612

Sociaal-Agogisch Werk

 • Campus Zuid 
 • Aantal studenten: 2867

Opleidingen

 • Professionele bachelors: 13
 • Educatieve bachelors: 3 
 • Academische  bachelor: 1
 • Master: 1
 • Bachelor-na-bachelors: 4
 • Master-na-master: 1
 • Postgraduaten: 14
 • Afstudeerrichtingen in de Nederlandstalige basisopleidingen: 36
 • Navormingsprogramma's en permanente vormingen: meer dan 50 
 • Uitwisselingsprogramma's voor buitenlandse studenten: 4 
 • Engelstalige bacheloropleidingen: 3
 • Engelstalige masteropleidingen: 2 

Medewerkers

 • 1374 

Exchange partners in het buitenland

 • 224 in Europa en 49 daarbuiten

Gemiddeld aantal keer in de pers per maand

 • 90

Sociale media

Op 03/02/2021

 • 27916 likes op Facebook

 • 5628 volgers op Twitter

 • 5523 tweets uitgestuurd

 • 1767 Instagram-foto’s

 • 7560 volgers op Instagram

Waarden

 • studentgeoriënteerd handelen
 • resultaten bereiken
 • in vertrouwen samenwerken
 • engageren voor een betere wereld 
 • duurzaam innoveren

Lees ook ons manifesto, om ons nog beter te leren kennen.

 

Laatste update: februari 2021