Huis van het Kind opent vestiging op campus Karel de Grote Hogeschool

In het najaar van 2017 opent een nieuw Huis van het Kind op campus Zuid van KdG. Ouders vinden er info over zwangerschap, geboorte, opvoeding, gezondheid, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen. Ook toekomstige ouders, grootouders en andere gezinsleden zijn welkom. Op die manier fungeert het Huis van het Kind ook als een plaats waar ouders elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en hun netwerk uitbreiden.

“We werken al langer samen met het Huis van het Kind, maar dankzij de vestiging op onze eigen campus kan die samenwerking nog veel verder gaan”, vertelt Kim Van Hoof, opleidingshoofd vroedkunde aan KdG. “Dankzij de gedeelde campus kan het Huis van het Kind systematisch studenten betrekken bij de werking. Zo kunnen zij al tijdens hun opleiding meedraaien in een authentieke leeromgeving, iets wat hun latere professionele handelen enorm zal versterken.”

Ook schepen voor sociale zaken Fons Duchateau is blij met de samenwerking: “De Huizen van het Kind zijn een belangrijk wapen in de strijd tegen kinderarmoede. We brengen er partners samen en bieden ouders met kinderen van 0 tot 24 jaar één plek waar ze terecht kunnen met hun vragen. Daardoor kunnen we hen nog beter ondersteunen. Dat we nu nog intensiever samenwerken met de Karel de Grote Hogeschool, is een extra troef.”

Studenten vroedkunde en pedagogie van het jonge kind gaan samen als eersten aan de slag voor het Huis van het Kind en voorzien een zorgaanbod voor zwangere en pas bevallen vrouwen uit de buurt. “Studenten zullen hierbij zelf instaan voor de effectieve organisatie en uitvoering van dit zorgaanbod”, stelt het opleidingshoofd vroedkunde. “Docenten kijken vanop de zijlijn toe terwijl zij bv. postnatale moedergroepen organiseren. De studenten geven het zorgaanbod dus actief vorm en denken mee na over wat de doelgroep nodig heeft. Dit gaat veel verder dan een klassieke stage. Ze maken niet alleen deel uit van het werkveld waartoe wij hen opleiden, ze geven er ook zelf mee vorm aan.”  

In de toekomst zal het aanbod verder uitgebreid worden naar andere opleidingen. Kim Van Hoof: “Denk maar aan voorleesmomenten voor kleine kinderen door studenten uit de opleiding kleuteronderwijs of het beantwoorden van sociaal-juridische vragen door studenten uit het studiegebied sociaal-agogisch werk. Studenten leren zo om multidisciplinair samen te werken en zelf in te staan voor de organisatie van de zorg.”