Vroedkunde

Professionele bachelor Vroedkunde

 • Je speelt een belangrijke rol in het leven van (toekomstige) ouders. Van kinderwens over zwangerschap tot bevalling, van baby tot peuter: jij bent hun eerste aanspreekpunt.
 • Je staat er tijdens je opleiding Vroedkunde niet alleen voor: je mag rekenen op persoonlijke coaching.
 • Geen ver-van-mijn-bedtheorie. In het skillslab – een levensechte verloskamer op de campus - breng je de theorie onmiddellijk in de praktijk.
 • Vanaf het eerste jaar loop je stage. Je leert het vak rechtstreeks van ervaren vroedvrouwen, in een team van artsen, kinesisten, verpleegkundigen, psychologen ...
 • We hebben een Huis van het Kind op onze eigen campus. Jij begeleidt hier jonge moeders en hun baby’s.
 • Mondeling examen of liever schriftelijk? Voor een aantal vakken mag je zelf de examenvorm kiezen.
 • Internationale ervaringen zijn goud waard. In je tweede of derde jaar kan je stage lopen in het buitenland. Je diploma is trouwens geldig in heel Europa!

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

In je driejarige opleiding Vroedkunde schakel je voortdurend tussen theorie en praktijk.

Eerste jaar

 • In het eerste jaar ligt de focus op de normale menselijke voortplanting. Elke stap komt uitgebreid aan bod: kinderwens, zwangerschap, geboorte, kraambed …

 • Reken al meteen in je eerste jaar op 3 weken volwaardige stage.

 • Daarnaast staan er nog heel wat praktijkmomenten op het programma in de veilige omgeving van het skillslab, een high tech simulatieruimte op de campus.

Tweede jaar 

 • Moeilijkheden tijdens de zwangerschap, een bevalling die niet verloopt zoals gehoopt … Je leert omgaan met verwikkelingen die de normale voortplanting verstoren.

 • Stage wordt nu nog belangrijker. Je draait 6 weken mee in de verloskamer, en 9 weken op een andere dienst. Denk maar aan een kraamafdeling, de afdeling neonatologie, gynaecologie, een operatiekamer of raadpleging. Je proeft van verschillende taken en verantwoordelijkheden, je ontdekt langzaam maar zeker waar je passie ligt.

Derde jaar 

 • Vruchtbaarheidsproblematiek, echografie en prenatale diagnostiek, hoogrisico-verloskunde ... In het derde jaar ligt de focus op bijzondere aspecten van de menselijke voortplanting. Je leert een heel specifieke beroepscontext kennen.

 • Je kiest zelf of je je extra wil verdiepen in het werk van een zelfstandige vroedvrouw of dat van een ziekenhuisvroedvrouw. Uiteraard helpen we je om die keuze met kennis van zaken te maken.

 • Nog meer stage, in totaal 18 weken: de ultieme voorbereiding op een job!

 • En als je daar zin in hebt, kan je 6 tot 12 van de 18 weken naar het buitenland voor je stage.

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken

Alvast een voorproefje: Bekijk voorbeeldlessen

Vroedkunde

Wanneer heb je les?

 • Je start op dinsdag 15 september met een geweldige startdag.

 • Vanaf 21 september starten de lessen.

 • Per week volg je gemiddeld 25 uur les.

 • Daarnaast verwachten we dat je veel tijd aan groepsprojecten besteedt en zelfstandig leerstof verwerkt. Dat kan binnen of buiten de campus.

 • Inoefenen in het skillslab hoort er uiteraard ook bij.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster

Jaarindeling

 • Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes. Een dubbel voordeel: je spreidt je studielast en je leert plannen. Dus ook: duidelijke afbakening van de leerstof, snelle feedback, en een evaluatie op het einde van periode 2, 3 en 4.
 • Bij sommige vakken is het proces belangrijk: je moet iets in de vingers krijgen, je kennis en vaardigheden groeien gaandeweg. Voor die vakken krijg je tussentijdse feedback en loopt je evaluatie over verschillende periodes.
 • Na de eerste periode leg je voor bepaalde vakken een proefexamen af. Nadien bekijk je samen met je persoonlijke coach of je bijkomende ondersteuning (of een extra uitdaging) nodig hebt.

Bekijk de jaarindeling

Variatie troef

 • Theorie en extra veel praktijk
 • Luisteren en interactie: rollenspelen, sessies met simulatiepatiënten …
 • Zelfstudie en groepswerk
 • Zelfreflectie en feedback van en voor medestudenten

Studenten Vroedkunde beluisteren harttonen

Onze eerstejaars Vroedkunde luisteren naar echte harttonen tijdens hun praktijkexamen. 

Van kinderwens tot kraambed, en nog verder

Vroedkunde gaat over meer dan de bevalling alleen. Véél meer. Je opleiding begint veel vroeger, en houdt ook niet op bij de geboorte. Seksuele voorlichting, kinderwens, vruchtbaarheid, (pre)conceptie, zwangerschap, bevalling, kraambed, borstvoeding, opvolging van de baby/de peuter tot de eerste verjaardag: het hoort er allemaal bij.

Je leert dat niet elke zwangerschap vlekkeloos verloopt en dat niet elke bevalling een droombevalling is. Net in die moeilijke momenten spelen vroedvrouwen een extra belangrijke rol!

Je aandacht gaat tijdens je opleiding Vroedkunde niet alleen naar moeder en kind, maar ook naar de partner, de gezinssituatie en de superdiverse samenleving waar je deel van uitmaakt en rekening mee houdt.

Het buddyproject was een unieke ervaring die bijdraagt tot het ontwikkelen van de juiste kwaliteiten om als vroedvrouw aan de slag te gaan.

Emira El Bahwash

Er was vraag naar informele ontmoeting tussen mama’s, daar komen we met het Mamasalon aan tegemoet.

Tinne Vercauteren

Skillslab, een high tech simulatieruimte

In het hoogtechnologische skillslab op onze campus kan je de theorie die je leert meteen inoefenen op simulatiepoppen én -patiënten.

 • Geen stoffig lokaal waar de tijd is blijven stilstaan, maar een levensechte leeromgeving.
 • Een verloskamer, materniteit én een thuisomgeving zoals die er ook ‘in het echt’ uitzien.
 • Met dat verschil dat je hier je vak leert. Foutjes maken mag. Nee, moét. Niemand wordt geboren als vroedvrouw, al doende leer je.

Het skillslab is dé plek waar studenten en professionals elkaar ontmoeten. Waar ervaren vroedvrouwen en andere specialisten hun kennis niet in handboeken neerpennen, maar rechtstreeks aan je uitleggen en tonen.

Stages zijn the real thing

Hoe levensecht ons skillslab ook is, je leert je vak pas echt door met échte (toekomstige) ouders en hun baby’s te werken. Daarom krijgen stages een centrale plaats tijdens je opleiding Vroedkunde.

 • 1ste jaar
  Na een theoretisch bad en de nodige simulatietrainingen in het skillslab ga je een eerste keer op stage: 3 weken lang op een materniteit. Een mentor en een praktijklector begeleiden je.
 • 2de jaar
  Je doet heel wat simulatietrainingen in complexere situaties. Je loopt 15 weken stage: 6 weken op een verloskamer, 9 weken op een andere dienst: een kraamafdeling, neonatologie, raadpleging ...
 • 3de jaar
  In je laatste jaar volg je simulatietraining in situaties met een hoog risico. Je gaat 18 weken op stage: 9 weken op een verloskamer en 9 weken op andere deeldomeinen. Als je dat wil, kan je zelfs voor een langere stage naar het buitenland: Europa, Afrika, Zuid-Amerika ...
  De leerwerkplekstage is een unieke ervaring en een geweldige leerschool! Je leidt dan samen met medestudenten een deel van de materniteit en de verloskamer. Je stelt uurroosters op, regelt opname en ontslag, brieft collega's en houdt nog 101 andere dingen in de gaten. Ook dat is part of the job.

Eerst was het wel eng, dat je alles plots zelf moest doen, maar nu merk ik hoeveel je daarvan leert en hoe je daarin groeit. Ik sta nu veel sterker in mijn schoenen en voel mij veel meer klaar voor het echte werk.

Cynthia De Beer

Go international

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland. Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger, maar beleef vooral de tijd van je leven!

 • Vanaf het derde jaar kan je kiezen voor een korte internationale ervaring: een observatiestage van 2 weken in een ander Europees land.
 • Liever langer naar het buitenland? In je derde jaar kan je 6 tot 12 weken op stage. Niet alleen in Europa, maar evengoed in een Afrikaanse of een Zuid-Amerikaanse materniteit.
 • Blijf je liever dichter bij huis? Steek de (taal)grens over en loop stage in Wallonië of Nederland.
 • Ook de thuisblijvers kunnen proeven van internationalisering, onder andere tijdens een gastcollege of een workshop van een internationale gastdocent.

Waarom ik voor een buitenlandse stage ga? Om ervaring op te doen als vroedvrouw en mij te verdiepen in de verschillende soorten zorgverlening.

Wat heb je nodig?

Een laptop: om te noteren, projecten uit te werken, te communiceren, examens af te leggen ... 

 • Kies een recent toestel
 • Met wifi-specificaties 'A' (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC). Deze netwerkkaarten kunnen zowel 2.4 als 5Ghz aan.

 • Of een Mac laptop met Windows (8 of hoger). Dit is legaal te installeren via Boot Camp. Hiervoor moet je Mac minimaal beschikken over: Intel iCore3 (gen6), 8GB DDR RAM en 265GB SSD schijf.

Voor wie?

Je profiel

 • Nieuw leven, je vindt het telkens opnieuw een wonder. Wat een fantastisch voorrecht om mee op de eerste rij te mogen staan, en je eigen steentje bij te dragen aan dat mirakel.

 • Je bent zorgzaam, je vindt het fijn om mensen te helpen.

 • Je bent geïntrigeerd door de de wetenschap achter zwangerschap en bevalling.

 • Een baby krijgen is een overweldigende ervaring. De (toekomstige) ouders zullen stevig op jouw advies en ondersteuning leunen. Die verantwoordelijkheid schrikt je niet af, maar trekt je net aan.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)

Campus Zuid| Jij morgen ook op KdG?

Les op campus Zuid

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

 

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

 • Als verloskundige kan je op verschillende ziekenhuisafdelingen aan de slag: verloskwartier, materniteit, dienst neonatologie of gynaecologie, centrum voor fertiliteit en genetica ...

 • Ook kraamzorgcentra en organisaties zoals Kind en Gezin zoeken voortdurend gemotiveerde krachten met jouw diploma.

 • Zin om zelfstandige vroedvrouw te worden? Dan kom je vooral bij gezinnen thuis en sta je hen bij van de zwangerschap tot na de geboorte. Vaak werk je samen met collega’s in een groepspraktijk.

 • Goed om weten: je diploma beantwoordt aan de Europese richtlijn. Je kan dus in heel Europa als vroedvrouw aan het werk.

Verder studeren

 • Wil je een master Verpleeg- en Vroedkunde behalen? Dat kan, dankzij een samenwerking tussen KdG en Universiteit Antwerpen. Die sluit mooi aan op je professionele bacheloropleiding.

 • Of wil je nog voor een bachelor Verpleegkunde gaan? Op twee jaar tijd combineer je theorievakken en stage, voltijds of deeltijds, in dag- of avondonderwijs.

 • Levenslang leren? Check onze navormingen Vroedkunde.

Meer weten?

Kom naar de infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

Volgende infodag: zaterdag 6 maart van 10 tot 17 u. op campus Zuid

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent? Chat met Cato, Lynn, studenten Vroedkunde

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Laat ons weten welke opleidingen jij interessant vindt, dan sturen we je de juiste informatie op.

Ik kies mijn favoriete opleidingen ...

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Lees meer ...

Voor bedrijven en organisaties

Onze medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

Bekijk ons navormingsaanbod of volg ons op Facebook.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.