Voorbeeldtraject µ-degrees: Ils

  • Ils kan zich voltijds toeleggen op haar studie.
  • Zij verkiest de blended opleiding boven de dagopleiding, omdat dit haar meer flexibiliteit geeft in combinatie met haar gezin.
  • Zij werkt de opleiding af in 3 jaar en kiest voor het afstudeerprofiel software management.

Jaar 1

Vakken (62 studiepunten) Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Java programming (15 studiepunten) x x x x
Computer systems (9 studiepunten) x x x x
Computer networks (6 studiepunten) x x    
Relational databases (12 studiepunten) x x x x
Web technology (7 studiepunten) x x x x
Software engineering with UML (7 studiepunten)     x x
Data science (6 studiepunten) x x    
  • Ze betaalt voor dit pakket 945,10 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 62 studiepunten).

Jaar 2

Vakken (58 studiepunten) Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Management foundation (11 studiepunten) x x x x
Communication in IT (11 studiepunten) x x x x
Advanced programming (6 studiepunten) x x x x
Software architecture (6 studiepunten)     x x
Web & virtual interfaces (6 studiepunten) x x    
Big data (6 studiepunten) x x    
Artificial intelligence (6 studiepunten)     x x
IT service management (6 studiepunten) x x x x
  • Ze betaalt voor dit pakket 899,50 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 58 studiepunten).

Jaar 3

Vakken (60 studiepunten) Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
IT project management (6 studiepunten)   x x  
Blockchain (6 studiepunten) x x    
Management topics (9 studiepunten)     x x
IT Innovaties en evoluties (9 studiepunten) x x x x
Integratieproject (15 studiepunten) x x x x
Stage (15 studiepunten) x x x x
  • Ze betaalt voor dit pakket 922,30 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 60 studiepunten).