Toegepaste Informatica via blended learning (flextraject)

Professionele bachelor Toegepaste Informatica

 • Wil je graag bijblijven op het gebied van informatica? Je kennis verbreden? Of, waarom niet, een diploma professionele bachelor Toegepaste Informatica behalen? Welkom!
 • Lang leve de digitale revolutie. Die maakt immers blended learning mogelijk, een mix van leer- en begeleidingsvormen.
 • Je kiest één of meerdere micro degrees, afgebakende, samenhangende gehelen van leerstof die je in één academiejaar onder de knie krijgt.
 • Samenwerken met mensen en oplossingsgericht denken, daar draait het in deze opleiding om.
 • Bij ons krijg je niet alleen de technologie van vandaag mee, maar ook die van morgen en overmorgen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht: micro degrees

Je kiest één of meerdere micro degrees, zoals ‘Web development’, ‘Linux administration’ of ‘Java programming'. Stuk voor stuk afgebakende, samenhangende gehelen van leerstof die je in één academiejaar onder de knie krijgt.

Zo bundel je na één academiejaar al heel wat creditbewijzen in een certificaat waarmee je de arbeidsmarkt op kan. Of je zet je studie verder met nog meer micro degrees. Tot je het diploma bachelor in de Toegepaste Informatica bij mekaar gespaard hebt.

Hoeveel micro degrees je volgt, bepaal je aan de hand van je beschikbare tijd en het doel dat je wil bereiken.

Je kiest uit:

 • Java Programming
 • Web development
 • .NET development
 • Software architecture
 • SQL & Oracle databases
 • ETL, No-SQL & Big Data
 • Introduction to Business Intelligence
 • Introduction to Embedded Programming
 • Linux systems
 • System administration
 • Cisco certified networking
 • Communication in IT
 • Management in IT

Meer weten over de micro degrees? Check de presentatie.

Drie afstudeerrichtingen

Je kan je specialiseren in één van drie domeinen:

Wanneer heb je les?

 • Je hoeft enkel voor een beperkt aantal lessen en voor de examens naar de campus te komen. De meeste contactmomenten vinden immers online plaats.
 • Doorgedreven zelfstudie dus: veel vrijheid en flexibiliteit, maar ook veel zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. 
 • Je bent weinig gebonden aan lesmomenten of -locaties.

Bekijk de jaarindeling.

Combinatie studeren / werken

Twijfel je of je studeren kan combineren met werk, gezin of andere activiteiten? Plan dan als voorbeeld even wat 'studieblokken' in je agenda in.

Voor 1 studiepunt reken je 25 uren 'studie' in de ruimste zin van het woord: inhouden doornemen, oefeningen maken, contactmomenten bijwonen, blokken ... Voor het vak 'Computersystemen 1' (6 studiepunten) heb je dus zo'n 150 uren nodig.

Hoeveel vakken kan je opnemen? Bereken het:

 • Neem je agenda van vorig jaar er bij en plan in de periode van 21 september tot 13 november 'studieblokken' in (dit is de eerste lesperiode, inclusief examenweek).
 • Tel het aantal uren dat je kan voorzien op, en deel dat door 25. Dat is het aantal studiepunten dat je maximaal kan opnemen per periode.

De benefits van blended learning

Blended learning is een zegen voor al wie zijn kennis grondig wil bijspijkeren, maar daar niet voltijds mee bezig wil of kan zijn.

Je volgt de vakken via een mix van leer- en begeleidingsvormen. Daarbij maak je optimaal gebruik van digitale technologie: zelfstudiemateriaal voor wat je zelf kan verwerken, online contactmomenten voor interactie met docenten en andere studenten, plus coaching en feedback op afstand. Enkel voor een beperkt aantal lessen en voor de examens kom je naar de campus.

Gevolg? Je bent weinig gebonden aan lesmomenten of -locaties. Dat betekent dus veel vrijheid en flexibiliteit, maar ook dat je maar beter over een stevige dosis motivatie en zelfdiscipline beschikt.

Ik sta er van versteld hoeveel ik op korte tijd al heb geleerd en hoe het docententeam er in slaagt om ons met zo'n beperkt aantal contact contactmomenten de nodige competenties bij te brengen.

Nathalie Charlier, na de eerste periode Toegepaste Informatica via blended learning

De screencasts maakten heel veel duidelijk. Vooral de eerste: zelfs een kind zou het op deze manier kunnen begrijpen!

Sharon Marynissen, studente

Een opleiding op hoog niveau

Qua inhoud zijn de vakken gelijk aan de reguliere dagopleiding Toegepaste Informatica, enkel de werkvormen zijn anders. We streven ook hier naar een perfecte balans tussen een brede algemene basis en doorgedreven specialisatie. En dat lukt aardig! Geen wonder dat onze studenten zo goed in de markt liggen.

Als je het volledige programma aflegt, stap je hier buiten als volleerd informaticus, klaar voor de toekomst. Flexibel, kritisch en blijvend nieuwsgierig. Maar vooral ook technisch competent en met het nodige bedrijfsinzicht. Getraind in managementfacetten in functie van je job.

Je bent goed omringd

Je docenten weten waarover ze praten. Ze hebben immers de nodige bedrijfservaring. Plus: je kan een beroep doen op ons wijdvertakt netwerk aan bedrijfscontacten, in België en daarbuiten. En onze school heeft inspraak en vertegenwoordiging in toonaangevende vakverenigingen.

Het kader waarbinnen je studeert is dus meer dan oké. Daardoor heb je al tijdens je opleiding een streepje voor. En ook achteraf natuurlijk: voor jou zwaaien die bedrijfsdeuren net iets makkelijker open.

Feedback met de regelmaat van de klok

Wij geven tijdig en snel feedback, jij kan bijsturen en opbouwen.

Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes van 8 weken (6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 week examens).

Zo leer je plannen, maak je de studiepakketten verteerbaar en krijg je vaak info over je resultaten, vorderingen en werkpunten.

Wat heb je nodig?

Een laptop, of wat dacht je! Om zelf te coderen en te ontwikkelen uiteraard. Maar ook om te noteren, projecten uit te werken, gegevens uit te wisselen, te communiceren ...

Specificaties:

 • Schermdiagonaal: geen voorkeur

 • Processor: minimum Intel Core i5, liefst i7

 • Intern RAM-geheugen: minimum 16GB

 • Opslagcapaciteit harde schijf: minimum 512 GB

 • Grafische kaart: geen specificaties

 • VGA-poort: wenselijk maar niet strikt noodzakelijk

 • Operating system: vrij (Windows, Linux of Mac), maar bepaalde programma's zijn enkel voor Windows beschikbaar

 • Mogelijkheid tot opstarten ('booten') van cd of USB-stick; Linux moet native kunnen worden geïnstalleerd (UEFI moet 'Secure boot' kunnen afzetten)

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent gebeten door de razendsnelle evolutie van informatica en nieuwe technologieën.
 • Je wil weten hoe technologie echt werkt.
 • Programma’s efficiënter maken, oplossingen vinden, toepassingen creëren, dat is al even je grote droom.
 • Je bent een onafhankelijk denker en werker, én een teamspeler.

Voorwaarden

Je hebt een diploma secundair onderwijs en wordt minstens 25 jaar in het academiejaar waarin je je studie start of bent al in het bezit van een bachelor- of masterdiploma

Heb je een HBO5-diploma? Dan kan je een aanvullingstraject volgen.

Na je studie

Aan het werk

 • IT’er is een knelpuntberoep, en dat blijft nog wel even zo. Elk bedrijf heeft immers nood aan een IT-infrastructuur die perfect functioneert. Dat betekent veel keuze op de arbeidsmarkt en dus veel kans op een toffe én goedbetaalde job die bij jou past: informaticus / projectleider, applicatieontwikkelaar, systeem- of netwerkbeheerder, in een bedrijf of social-profitorganisatie …
 • Je leert voortdurend bij. Dankzij je brede basiskennis, je skills om in te spelen op verandering, je ambitie en vooral je passie, ben je daar uitstekend op voorbereid.
 • Zit je al in de IT-sector? Dan is dit de uitgelezen kan om je kijk te verbreden, je te heroriënteren ...
 • Onze oud-studenten komen terecht op plekken waar ICT het verschil kan maken. Zowat overal dus. In financiën, logistiek, healthcare, distributie, educatie, gaming ... Hoofdzakelijk bij gespecialiseerde ICT-leveranciers, als consultant of op een interne IT-afdeling.

Praktische info

Inschrijven

Om in te schrijven voor deze opleiding, moet je

 • een Vlaams diploma secundair onderwijs hebben (er zijn een aantal uitzonderingen)
 • minstens 25 jaar worden in het academiejaar waarin je je studie start of al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma.

Je kan inschrijven met een diplomacontract.

Studiekosten

Je studiegeld en andere kosten worden berekend net zoals bij de reguliere studenten.

Voor een pakket van 30 studiepunten komt dat voor het academiejaar 2016-2017 neer op een studiegeld van ongeveer 560 euro.

Financiële ondersteuning

Je kan voor deze opleiding een studietoelage van de Vlaamse overheid krijgen als :

 • je ingeschreven bent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitgezonderd het diplomajaar)
 • dit je eerste of tweede bacheloropleiding is
 • je aan bepaalde financiële en pedagogische voorwaarden voldoet

Meer info: www.studietoelagen.be en financiële ondersteuning op KdG.

Andere:

 • Je hebt geen recht op kinderbijslag aangezien je die maar kan ontvangen tot 25 jaar.
 • Je kan je studiegeld betalen met opleidingscheques. Meer info op de site van de VDAB.
 • Ook KdG Stuvo kan je, onder bepaalde voorwaarden, financieel ondersteunen.

Werken en studeren combineren

Werkstudent

Als werkstudent kan je zelf je studieprogramma aanpassen. Afhankelijk van je capaciteiten, ambities en de beschikbare tijd bepaal je zelf voor hoeveel studiepunten je inschrijft.

Je kan een werkstudent zijn als je:

 • je inschrijft voor een diplomacontract
 • én in één van volgende werksituaties verkeert:
  • minstens halftijds werken als werknemer
  • zelfstandige in hoofdberoep
  • vrij beroep
  • kunstenaarsstatuut
  • uitkeringsgerechtigd werkzoekende (eventueel met een opleiding die kadert binnen een door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgesteld traject)
  • opname van volledig tijdskrediet met het oog op het volgen van een opleiding
  • zelfstandig student met een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap
  • minstens halftijds onbezoldigd werken in het kader van gezinslast of mantelzorg

Verlofstelsels

Meer info over tijdskrediet vind je op de website van de RVA en de Federale Overheid.

Werkloosheidsuitkering

Je mag deze studies volgen op voorwaarde dat je ingeschreven blijft als werkzoekende en beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt.

Werkloosheidsuitkering

 • Inschrijving voor minder dan 27 studiepunten: je kan een werkloosheidsuitkering ontvangen.
 • Inschrijving voor 27 of meer studiepunten: je kan een werkloosheidsuitkering ontvangen als:
  • je avond- of weekendonderwijs volgt (het merendeel van de lessen moet na 17 u. of op zaterdag plaatsvinden, wat het geval is in deze opleiding)
  • de directeur van de RVA je een vrijstelling heeft toegestaan in toepassing van artikel 93

Vrijstelling (met behoud van uitkering) van de verplichtingen die aan werklozen opgelegd worden

Je voldoet niet aan de voorwaarden om – met behoud van uitkering – vrijgesteld te worden van de verplichtingen die aan werklozen opgelegd worden (artikel 93 WW).

Om je stage te kunnen doen, kan de directeur van de RVA je mogelijks een individuele vrijstelling van de verplichtingen die aan werklozen opgelegd worden toekennen. Zonder aangifte en toelating loop je het risico dat je uitgesloten wordt van uitkeringen omdat je arbeid verricht.

Voor je stage (meer dan 4 weken) dien je een ‘vrijstelling op basis van artikel 94’ aan te vragen (via formulier C94A PDF). Je moet dan tijdens de duur van de stage niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Alle boven vernoemde formulieren kan je downloaden op www.rva.be.

Vrijstellingen (EVK en EVC)

Als je al vertrouwd bent met de inhoud van een bepaald vak, dan kan je een vrijstelling aanvragen. Dan moet je dit vak niet meer volgen en er geen examen van afleggen.

De toekenning van een vrijstelling gebeurt op basis van een creditbewijs:

 • Eerder Verworven Kwalificatie (EVK): een binnen- of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject – al dan niet binnen het onderwijs – met goed gevolg werd afgelegd. Ook creditbewijzen, behaald aan andere instellingen, kunnen gebruikt worden als EVK.
 • Eerder Verworven Competentie (EVC): het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Kennis en expertise die niet via formele onderwijstrajecten verworven werden, kunnen dus ook erkend worden.

Meer over de procedure om vrijstellingen aan te vragen.

Ziekteverzekering

Je kan de hoedanigheid van rechthebbende op ziekteverzekering verwerven:

 • Als kind ten laste van de ouder(s)
  Dit kan tot de leeftijd van 25 jaar indien je gedomicilieerd bent in België. Het domicilieadres hoeft niet noodzakelijk het adres van de ouders te zijn. Als je enig kind bent en deel uitmaakt van een eenoudergezin, kan je ook na je 25ste ten laste blijven van je ouder voor de ziekteverzekering, op voorwaarde dat je ouder geen inwonende partner heeft.
 • Als persoon ten laste van een echtgeno(o)t(e) of partner
  Er is een beperking van het inkomen van de persoon ten laste. Men moet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
 • Als verblijvende in België (ingezetene)
  Je moet ingeschreven zijn in het rijksregister van de natuurlijke personen, in België verblijven (domicilie), niet rechthebbend zijn (of kunnen zijn) in een andere Belgische of buitenlandse verzekering voor geneeskundige verzorging en ook niet rechthebbend zijn (of kunnen zijn) in het regime van de zelfstandigen.
  Bovenop het lidgeld is er meestal een bijdrage verschuldigd. Het bedrag van deze bijdrage is afhankelijk van je inkomen. Als je jaarinkomen zeer beperkt is (kleiner of gelijk aan 12 keer het leefloon) kan je vrijgesteld worden van de bijdrage. Contacteer het ziekenfonds voor meer informatie.
 • Als student
  Er is een bijdrage verschuldigd. Bovenop het lidgeld betaal je 56,42 euro per kwartaal. Het ziekenfonds gaat na wat de meest voordelige formule is: een inschrijving als student of een inschrijving als verblijvende in België.
  Als de inschrijving als student minder voordelig is, zal de mutualiteit studenten ouder dan 25 jaar inschrijven als verblijvende in België.

Leermateriaal

 • In de eerste lessen krijg je toelichting over het cursusmateriaal (boeken, cursussen ...) dat je voor het vak nodig hebt.
 • Je hebt een laptop nodig om deze opleiding te volgen.

Meer praktische info

Graag al eens proeven van de sfeer?

Kom naar de infodag!

We onthalen je als een vip. Kan je meteen al die vragen stellen waar je nog mee zit. Je kan ook praten met docenten en cursussen inkijken.

Zo hoor je uit eerste hand hoe het is om te studeren aan KdG.

Bekijk ook de andere infomomenten

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Lees meer ...