Voorbeeldtraject µ-degrees: Youssef

  • Youssef werkt al in de IT-sector en wil zijn kennis verbreden met web development.
  • Hij volgt 2 µ-degrees van 7 en 6 studiepunten (SP) en trekt hiervoor ongeveer 4 uur per week uit gedurende 2 academiejaren.

Jaar 1

Vakken (7 studiepunten) Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Web technology x x x x
  • Met deze degree legt Youssef een stevige basis in HTML, CSS en Javascript.
  • ​Hij betaalt voor dit pakket 318.1 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 7). studiepunten

Jaar 2

Vakken (6 studiepunten) Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Web & virtual interfaces x x    
  • De degree web & virtual interfaces brengt Youssef op vlak van web tot het niveau professional bachelor.
  • Hij betaalt voor dit pakket 306,70 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 6 studiepunten).