Verpleegkunde

 • Als verpleegkundige moet je blijven bijleren. Het beroep en onze maatschappij evolueren constant.
 • Volg één van de keuzevakken samen met onze laatstejaars studenten Verpleegkunde en blijf up-to-date.
 • Micro-credentials, samenhangende gehelen van leerstof, laten je toe om in te zoomen op een thema. Je kan ook enkele micro-credentials samen nemen.

Al gekozen?
Start je registratie

Nog vragen?

Hoe ziet de opleiding eruit?

 • Een micro-credential in Verpleegkunde is een keuzevak uit het afstudeerjaar van de bacheloropleiding Verpleegkunde.
 • Deze keuzevakken kan je volgen als bijscholing om je kennis up to date te houden.
 • Dit micro-credential volg je samen met de studenten van de bacheloropleiding Verpleegkunde.
 • De keuzevakken bestaan uit zowel hoor- als werkcolleges.
 • Na het volgen van één of meerdere micro-credentials krijg je een creditbewijs.

Keuze uit 7 vakken

Verdieping acute pediatrie

 3 studiepunten, start in februari.

“The future belongs to the curious, the ones who are not afraid to try it, explore it, poke at it, question it and turn it inside out.”

 • Het is een uitdaging om kinderen van verschillende leeftijden te begeleiden. De kinderverpleegkundige kenmerkt zich als zorgverlener die snel kan schakelen tussen een stabiele en een acute, spoedeisende zorgsituatie van een kind en zijn context.
 • De kinderverpleegkundige is in staat snel een relatie op te bouwen met kind en context, ondersteunt en coacht ouders en kind in hun regierol en zal de zorg overnemen daar waar nodig.
 • Binnen dit micro-credential gaan we dieper in op specifieke pathologie binnen de doelgroep kinderen, zogenaamde ‘hot topics’. Dit houdt zowel symptomen, diagnosestelling en klachten in alsook verpleegkundige behandelingsaspecten.
 • Naast een zelfstudiemodule worden theoretische achtergronden vooral verwerkt aan de hand van werkcolleges waar jullie met casussen en demomateriaal aan de slag gaan.
 • Tijdens de laatste les casuïstiek kies je als deelnemer zelf welk topic je het meest aanspreekt en waaraan je vervolgens deelneemt.
 • We bekijken afsluitend ook enkele pedagogische opvoedingsprincipes aan de hand van casuïstiek.

Leerdoelen

Kwetsbare zorgvragers in een inclusieve samenleving

 3 studiepunten, start in september en februari.

 • Wil je stil staan bij het unieke verhaal van mensen en zoeken naar jouw rol, visie en handvaten in het omgaan met kwetsbare zorgvragers?
 • Heb je zin om op weg te gaan met kinderen en jongeren binnen een gezin, ook als het moeilijk loopt en je misschien ongerust bent?
 • Vind jij inclusie belangrijk voor mensen met een beperking? Wil je mee zorg dragen dat ze zich echt overal goed voelen binnen de gezondheidszorg?
 • Ben je nieuwsgierig achter het verhaal van mensen op de vlucht? Wil je samen op zoek gaan naar een warme (t)huis voor iédereen?
 • Wil je mensen ondersteunen die langdurig ziek zijn? Ben jij een grote belangenbehartiger om mensen te ondersteunen in een chronisch zorgtraject in een thuissituatie?
 • Vind je het een uitdaging om de deur naar integrale gezondheidszorg open te zetten? 
 • Wil je mee jouw schouders zetten op weg naar een samenleving waar elke kwetsbare groep een stem krijgt?

Leerdoelen

Neonatologie

 3 studiepunten, start in september.

“I’m a NICU nurse, what’s your superpower?”

Binnen het micro-credential neonatologie bestuderen we de totaalzorg voor de bedreigde en ernstig zieke neonaat vanuit medische, verpleegkundige en psychosociale invalshoek. 

In deze hoogtechnologische setting wordt de nadruk gelegd op:

 • Evidence based en theoretisch onderbouwde verpleegkundige zorg op basis van klinisch redeneren en gebruik makend van de gepaste technologie.
 • Ontwikkelingsondersteunende zorg waarbij de neonaat en het gezin centraal staan. Hierbij worden ouders actief betrokken bij de zorg en heeft de zorgverlener een coachende rol.

De gespecialiseerde zorgverlener op neonatologie heeft of verwerft volgende kwaliteiten:

 • Attitude van verantwoordelijkheidszin.
 • Adequate observatievaardigheden en accuraat beslissingsvermogen.
 • Ruime mate van initiatief en proactiviteit conform de wetgeving.
 • Structuur, stiptheid en nauwkeurigheid om de veiligheid van de zorgvrager te waarborgen.
 • Adequate communicatie met de ouders, de artsen en het team (intra-, trans- en extra-muraal).
 • Groot inlevingsvermogen naar de neonaat en hun zorgomgeving.

Leerdoelen

Bijzondere doelgroepen in de geestelijke gezondheidszorg

 3 studiepunten, start in februari.

Wil je je kennis over de volwassenpsychiatrie graag transfereren naar de kinder- en jeugdpsychiatrie en gerontopsychiatrie of ben je altijd al geïntrigeerd geweest door forensische psychiatrie, dan is dit keuzevak vermoedelijk iets voor jou.

 • Psychische kwetsbaarheid kan reeds erg vroeg beginnen. De hulpverlening  binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt opgesplitst in drie groepen: peuter-kleuterleeftijd, latentieleeftijd en adolescentie.
 • Een kinder- en jeugdpsychiater vertelt jullie graag meer over de uiting van een aantal pathologieën bij deze doelgroepen alsook de specifieke farmacologische aanpak hierbij. 
 • Een andere groeiende tak binnen de geestelijke gezondheidszorg is gerontopsychiatrie. Het is vaak moeilijk een onderscheid te maken met de gekende ouderdomspathologieën. De geriatrische patiënt met een psychiatrische problematiek vraagt echter een heel andere aanpak. 
 • Heb je altijd al eens de sfeer op een forensische psychiatrische instelling willen ervaren? Dat kan! Jullie bezoeken het FPC op Linkeroever waar jullie kennismaken met de specificiteit van deze doelgroep en de dualiteit tussen het bewakende - en therapeutische landschap. 

Leerdoelen

Therapeutische modellen en methodieken in de geestelijke gezondheidszorg

 3 studiepunten, start in september.

 • Je gaat op weg met het verhaal van je zorgvrager en probeert nabij te zijn.
 • In dit vak gaan we aan de slag met creatieve systemische methodieken om dat verhaal anders te gaan benaderen.
 • Je krijgt een kader mee en gaat dan aan de slag. Maar dat verhaal kan jou als hulpverlener ook erg onmachtig doen voelen. Hoe kan je krachtig omgaan met die onmacht en als hulpverlener blijven 'zorgen voor'? 

Leerdoelen

European Nursing Module Network (ENM)

 4 Studiepunten, start in februari.

 • 2 weken exchange programma in Europa.
 • In maart, mei en oktober (op vaste tijdstippen) kan je een Europese ervaring doorlopen.
 • Je maakt kennis met de opleiding Verpleegkunde, studenten Verpleegkunde en het beroep in een andere interculturele context door een observatiestage te lopen.
 • Je gaat samen met andere Europese studenten op zoek naar overeenkomsten en verschillen in het verpleegkundige beroep, de opleiding en de gezondheidszorg en je ontwikkelt hierbij je interculturele competenties.

Meer info

Leerdoelen

Seksualiteit en intimiteit

 3 studiepunten, start in september en februari.

SEKS!

Nu we je aandacht hebben…

 • Als verpleegkundige is het noodzakelijk om ook seksualiteit bespreekbaar te maken.
 • Een positieve seksuele beleving is immers een belangrijk deel van de algehele gezondheid van de mens.
 • Wil je graag bijleren over seksualiteit, wat is normaal en wat niet, hoe praat je over seks en wat doe je vooral niet … wees dan welkom!

Leerdoelen

Wanneer heb je les?

De lessen vinden, afhankelijk van het gekozen vak, plaats op:

 • dinsdagavond
 • donderdag overdag
 • vrijdag overdag

Wanneer juist? Dat verneem je aan het begin van het semester.

Hoe vaak heb je les?

Elke micro-credential (behalve European Nursing Module Network - ENM) bestaat uit 8 contactmomenten van 2 uur verspreid over het semester.

Kostprijs

 • Micro-credential van 3 studiepunten: 289,90 euro
 • Meerdere micro-credentials volgen:
  • Eenmalig forfaitair bedrag: 253,60 euro
  • Per studiepunt: 12,10 euro
 • Lesmateriaal is digitaal beschikbaar.
 • Bij annulering of stopzetting na de start van het academiejaar is er geen terugbetaling mogelijk (zie onderwijs- en examenreglement).

Voor wie?

Je bent verpleegkundige:

 • bachelor
 • HBO5 (gegradueerd)
 • gebrevetteerd of gediplomeerd (4de jaar secundair onderwijs)
 • Nederlands diploma MBO4 - Verpleegkunde

Andere vooropleiding in de gezondheidszorg? Contacteer ons en we bekijken of er een instapmogelijkheid is.

Waar heb je les?

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar en 
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Meer zien? Kom langs voor een rondleiding

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Spreek met studenten en docenten
 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen

 

Contacteer de opleiding

Mark Willekens
mark.willekens@kdg.be
+32 3 613 15 65
Maak een afspraak

 

Bestel een brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: bestel een brochure.

Open aanbod KdG Academy

Een postgraduaat? Verkorte bachelor? Of studiedag? Vind de opleiding die bij je past.

Alle bijscholingen van KdG Academy

Opleidingen op maat

Liever een opleiding afgestemd op de noden van je bedrijf of organisatie?

Contacteer Sven De Smet via sven.desmet@kdg.be of +32 3 613 15 44.

Of vul het formulier in