Vluchtelingen van harte welkom aan KdG

Aanspreekpunt voor asielzoekers en erkende vluchtelingen:

refugee@kdg.be

Opleidingsaanbod

Toelatingsvoorwaarden en erkenning buitenlandse studiebewijzen

Om in te schrijven aan onze hogeschool zijn er belangrijke voorwaarden:

 • een diploma secundair onderwijs
 • een taalvoorwaarde

Voldoe je als kandidaat-student niet aan deze voorwaarden?

 • Dan kan je nog toelating vragen via de procedure ‘Afwijkende Toelating’ van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA).
 • Het THEA-programma laat je toe om al te proeven van het hoger onderwijs zonder dat je moet voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden.

Meer info nodig? Mail admission@kdg.be.

Overheidsorganisatie NARIC-Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre) is verantwoordelijk voor de erkenning van buitenlandse studiebewijzen. Bij hen kan je rechtstreeks terecht voor vragen rond erkenning en specifieke informatie voor vluchtelingen.

Voortraject - ‘THEA’

Het THEA‐programma geeft je als vluchteling de kans om al ervaring op te doen in het hoger onderwijs, terwijl je nog Nederlands leert. Je hoeft voor het THEA-programma dus nog niet over taalniveau B2 te beschikken.

Dankzij dit programma kan je in de opleiding van je keuze een aantal opleidingsonderdelen (vakken) volgen (maximaal 12 studiepunten).

Wat heb je nodig om aan dit programma deel te nemen?

 • een doorverwijzing van Atlas, Integratie & Inburgering Antwerpen
 • het statuut van vluchteling, subsidiair beschermde of gezinshereniger met vluchteling
 • taalniveau B1 Nederlands en een inschrijvingsbewijs voor niveau B2 of hoger

Meer informatie? refugee@kdg.be

Taalondersteuning

Als vluchteling kan je beroep doen op taalcursussen.

 • In de meeste opleidingen in het hoger onderwijs is Nederlands de instructietaal. Daarom organiseert Linguapolis een intensief voorbereidend taaljaar Nederlands voor anderstalige kandidaat-studenten. Het einddoel is de officiële toelating op het vlak van taalvoorwaarden om te kunnen studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Voor student-vluchtelingen zijn er enkele beurzen beschikbaar zodat je gratis kan deelnemen aan het taaljaar. Alle informatie en formulieren staan hier. Kandidaten (erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers) kunnen zich voor een taaljaarbeurs aanmelden tot 9 juli.
 • Naast Linguapolis bieden nog een aantal andere organisaties Nederlandse taalcursussen aan. Neem contact op met Atlas, Integratie en Inburgering Antwerpen, voor meer informatie.
 • Van zodra je gestart bent in een opleiding aan KdG, kan je onder bepaalde voorwaarden nog taalondersteuning krijgen.

Studiekosten

Bij inschrijving betaal je studiegeld, daar komen nog een aantal andere studiekosten bij. Ben je erkend vluchteling, statuut ‘subsidiaire bescherming’ (of andere) en voldoe je aan de inkomensvoorwaarden van toepassing op de studietoelagen van de Vlaamse overheid, dan kan je inschrijven als beurstariefstudent.

Ook tijdens je studietraject kan je via KdG Stuvo (onze dienst studentenvoorzieningen) financiële ondersteuning krijgen, zoals bijvoorbeeld:

 • spreiding en/of uitstel van betaling (voor studiekosten gemaakt binnen KdG)
 • voorschot op de studietoelage van de Vlaamse overheid
 • KdG Stuvo-toelage: ondersteuning voor algemene studiekosten die je niet hoeft terug te betalen

Begeleiding en ondersteuning

Op KdG laten we je niet aan je lot over. Docenten en medewerkers ondersteunen je waar nodig:

 • Elke student heeft een persoonlijke leertrajectbegeleider en studieloopbaancoördinator, verbonden aan de opleiding.
 • Voor sociaal-juridische, financiële en psychosociale ondersteuning kan je terecht bij KdG Stuvo.

Aanspreekpunt voor asielzoekers en erkende vluchtelingen:

refugee@kdg.be