Vluchtelingen van harte welkom aan KdG

Aanspreekpunt voor asielzoekers en erkende vluchtelingen:

refugee@kdg.be

Toelatingsvoorwaarden en erkenning buitenlandse studiebewijzen

Om in te schrijven aan onze hogeschool zijn er belangrijke voorwaarden:

 • een diploma secundair onderwijs
 • een taalvoorwaarde

Voldoe je als kandidaat-student niet aan deze voorwaarden?

 • Dan kan je nog toelating vragen via de procedure ‘Afwijkende Toelating’ van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA).
 • Het THEA-programma laat je toe om al te proeven van het hoger onderwijs zonder dat je moet voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden.

Meer info nodig? Mail refugee@kdg.be.

Voortraject - ‘THEA’

Het THEA-programma is een flexibel programma voor vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers met een hogeronderwijsperspectief. Het geeft je de kans om al ervaring op te doen in het hoger onderwijs, terwijl je nog Nederlands leert. Je hoeft voor het THEA-programma dus nog niet over taalniveau B2 te beschikken.

Verloop van een THEA-programma
 1. Selectie:
  Kandidaat-deelnemers worden geselecteerd door ATLAS op basis van hun hogeronderwijsperspectief. Zij doorlopen bij ATLAS een studie-oriënteringstraject en hebben een duidelijke studiekeuze. Uiteraard moeten ze voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie onder). Atlas maakt een overeenkomst op met de kandidaat.
 2. Toeleiding naar de hogeonderwijsinstelling:
  Kandidaat-deelnemers worden doorverwezen naar de contactpersoon van de hogeronderwijsinstelling. Deze organiseert een intakegesprek waaraan de kandidaat en de studentenbegeleider/studietrajectbegeleider van de beoogde opleiding deelnemen. Wederzijdse rechten en plichten worden toegelicht.
 3. Samenstelling programma:
  Deelnemer en studentenbegeleider/studietrajectbegeleider overleggen over de invulling met opleidingsonderdelen in het THEA-programma. Ook de administratieve opvolging komt daar ter sprake.

 4. Doorlopen THEA-programma:
  De deelnemer participeert aan alle onderwijs- en evaluatieactiviteiten.

 5. Definitieve instroom in hoger onderwijs in de meest geschikte opleiding na succesvolle taaltoets.

Voorwaarden voor deelname:
 • De deelnemer behoort tot één van de volgende categorieën: vluchteling, subsidiair beschermde, gezinshereniger met vluchteling of anderstalige nieuwkomers in een inburgeringsprogramma die educatief perspectief hebben en die voldoen aan de criteria van THEA.
 • De deelnemer voldoet aan de diplomavoorwaarden voor hoger onderwijs en de desbetreffende documenten werden gecontroleerd door de betrokken hogeronderwijsinstelling.
 • De kandidaten hebben in hun taaltraject Nederlands het niveau B1 behaald (respectievelijk niveau 3 in een universitair talencentrum of niveau 2.4 in een CVO) en zijn ingeschreven voor een hoger niveau.
 • De kandidaten zijn door ATLAS geselecteerd als kandidaten met een hogeronderwijsperspectief.
 • De kandidaten hebben bij ATLAS een studie-oriënteringstraject doorlopen.
Modaliteiten:

Het programma wordt eenmalig toegestaan en kan lopen over één of twee semesters van één academiejaar. Het programma bevat ten hoogste 12 studiepunten, te bepalen in overleg met de opleiding. Aan de deelname is geen inschrijvingsgeld verbonden. Een deelnemer kan geen credits verwerven, tegelijkertijd maakt de deelnemer ook nog geen gebruik van het leerkrediet.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met mevr. Eveline Philippaerts van ATLAS via eveline.philippaerts@stad.antwerpen.be of +32 (0) 3 338 70 16.

Taalondersteuning

Als vluchteling kan je beroep doen op taalcursussen.

 • In de meeste opleidingen in het hoger onderwijs is Nederlands de instructietaal. Daarom organiseert Linguapolis een intensief voorbereidend taaljaar Nederlands voor anderstalige kandidaat-studenten. Het einddoel is de officiële toelating op het vlak van taalvoorwaarden om te kunnen studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Je kan hiervoor een beurs aanvragen. 
 • Naast Linguapolis bieden nog een aantal andere organisaties Nederlandse taalcursussen aan. Neem contact op met Atlas, Integratie en Inburgering Antwerpen, voor meer informatie.
 • Van zodra je gestart bent in een opleiding aan KdG, kan je onder bepaalde voorwaarden nog taalondersteuning krijgen.

Studiekosten

Bij inschrijving betaal je studiegeld, daar komen nog een aantal andere studiekosten bij. Ben je erkend vluchteling, statuut ‘subsidiaire bescherming’ (of andere) en voldoe je aan de inkomensvoorwaarden van toepassing op de studietoelagen van de Vlaamse overheid, dan kan je inschrijven als beurstariefstudent.

Ook tijdens je studietraject kan je financiële ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld:

 • spreiding en/of uitstel van betaling (voor studiekosten gemaakt binnen KdG)
 • voorschot op de studietoelage van de Vlaamse overheid
 • KdG Stuvo-toelage: ondersteuning voor algemene studiekosten die je niet hoeft terug te betalen

Begeleiding en ondersteuning

Op KdG laten we je niet aan je lot over. Docenten en medewerkers ondersteunen je waar nodig.

Aanspreekpunt voor asielzoekers en erkende vluchtelingen:

refugee@kdg.be