Studeren + leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie ...)

Hoe toon je dit aan?

Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

 • gemotiveerd verslag voor toelating tot ondersteuning door een ondersteuningsteam
 • attest van een logopedist, orthopedagoog, psycholoog of een neurolinguïst (bij voorkeur binnen een multidisciplinair team)
 • een attest uitgeschreven door het CLB

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be.

Hoe vraag je een bijzonder statuut met individuele maatregelen aan?

Het initiatief voor een aanvraag tot bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.

Om ervoor te zorgen dat alles vanaf het begin van je studie goed verloopt, is het belangrijk dat je je aanvraag tijdig doet! De deadline voor het indienen van je bijzonder statuut staat (per periode) in de academische kalender van je opleiding.

Jouw aanvraag bestaat uit de volgende stappen:

 1. Meld je aan en duid aan welk bijzonder statuut je aanvraagt namelijk studeren + leerstoornis.
 2. In de aanvraag kan je tussen een aantal onderwijs- en examenmaatregelen kiezen. Je kan enkel de maatregelen aanvinken waarvoor geen gesprek nodig is. Wens je een andere maatregel? Maak dan een afspraak met jouw contactpersoon, de zorgcoach via zorgcoach@kdg.be.  Hier vind je een overzicht van mogelijke onderwijs- en examenmaatregelen.
 3. Laad je attest op. Maak een afspraak met je contactpersoon als je geen attest hebt.

 4. Dien je aanvraag in. Is je dossier nog niet volledig of heb je nog vragen, maak dan een afspraak met je zorgcoach via zorgcoach@kdg.be .

 5. Na indienen, bekijkt de opleiding je aanvraag. Per aangevraagde maatregel overweegt de opleiding de noodzakelijkheid en de haalbaarheid. Ook het behalen van de beoogde leerresultaten/competenties mag niet in het gedrang komen.

 6. Nadat de opleiding je aanvraag heeft bekeken, zijn er 4 mogelijkheden:

  • Je bijzonder statuut wordt goedgekeurd.

  • Je bijzonder statuut wordt geweigerd. Je krijgt hierover een mail.

  • Je krijgt via mail een bijkomende vraag van de zorgcoach.

  • Je moet een afspraak maken met de studentenbegeleider om je contract met individuele maatregelen te bespreken.

 7. Als student kan je de status van je aanvraag volgen in je digitale studentendossier. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, vind je je attest bijzonder statuut terug in het digitale studentendossier. Je kan je attest daar steeds raadplegen. Druk het attest af om gebruik te maken van examenmaatregelen tijdens de examens.

Extra ondersteuning?

Sprint Plus is een softwareprogramma dat kinderen, jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingproblemen, zoals dyslexie, helpt. Via KdG kan je gebruik maken van deze software!

Ben je nog niet ingeschreven? Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met een zorgcoach via zorgcoach@kdg.be.