Samenwerken met ervaringsdeskundigen in het hoger onderwijs

Welkom docent, die in zijn onderwijs wil samenwerken met ervaringsdeskundigen.

Op deze website delen we graag onze ervaringen en didactisch materiaal, dat je kan ondersteunen in de overname van één van de beproefde modellen.

Vormingsaanbod Bind-Kracht aan KdG

Samenwerking in tandem met een ervaringsdeskundige op KdG

Dankzij financiering van ESF-Transnationaal, konden we goede praktijken inzake de inzet van ervaringsdeskundigen in het hoger onderwijs in Vlaanderen en het buitenland oplijsten en beschrijven.

We ontwikkelden een praktijk van ‘werken in tandem met ervaringsdeskundigen op de Karel de Grote Hogeschool’, die we inzetten in de opleidingen Sociaal Werk, Orthopedagogie, Verpleegkunde en Lerarenopleiding.

Deze website kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen.

ESF logo's
Remote video URL

Filmpje: Werken in tandem met een ervaringsdeskundige op KdG

Remote video URL

Filmpje: Een jonge moeder als ervaringsdeskundige in het onderwijs

Remote video URL

Filmpje: Een ervaringsdeskundige maakt filmmateriaal en is partner in het opleidingsonderdeel ‘Werken met diversiteit’

Remote video URL

Filmpje: Een ervaringsdeskundige over haar bijdrage in het trainingsvak Gespreksvoering

Remote video URL

Filmpje: Als ervaringsdeskundige aan de slag op KdG (interview in het Frans)

Didactisch materiaal

Voor docenten van sociale opleiding in het Hoger Onderwijs ontwikkelden we didactisch materiaal om de denkkaders van Bind-Kracht bespreekbaar te stellen in het onderwijs. Samen met de ervaringsdeskundigen kunnen deze filmpjes besproken worden in klasverband.

Krachtgerichte rollenspelen 

Elke situatie wordt twee keer gespeeld: de eerste keer door een strenge, controlerende maatschappelijk werker, de tweede keer door een empowerende begeleider. Hoe reageert de cliënt? Wat zijn de effecten voor de hulpverlening? (Filmpjes van 8 minuten)

  • Een strenge aanpak in een controlerend huisbezoek bij leefloongerechtigde
  • Een empowerende aanpak in een controlerend huisbezoek bij jonge leefloongerechtigde
  • Een strenge aanpak in een controlerend huisbezoek bij een oudere leefloongerechtigde
  • Een empowerende aanpak in een controlerend huisbezoek bij oudere leefloongerechtigde
  • Een consultatie bij een rituele zorgverstrekker
  • Een consultatie bij een empowerende begeleider

Draaglast-draagkrachtbalans

Koen (in de rol van hulpverlener) en Kathleen (als cliënte) maken samen een draaglast-draagkrachtbalans op. Kathleen krijgt – naast de ervaren moeilijkheden – meer zicht op haar krachten en de momenten waarop ze die ingezet heeft. (Film van 25 minuten)

Warm Onthaal en basishouding

Wat verwachten mensen in armoede van een hulpverlener? Wanneer klikt het en wanneer zijn ze bereid om een samenwerkingsrelatie op te bouwen? Paul, Wim en Monique gaan daarover met docent Marnic in dialoog. (Film van 30 minuten)

Krachtgerichte thuisbegeleiding

Kristien vertelt een positief verhaal over langdurige thuisbegeleiding. Wat helpt haar als cliënt vooruit? Wat waardeert zij in de relatie met haar begeleidster? Samen met Lieve kijkt ze naar het belang van thuisbegeleiding in haar dagelijks leven. (Film van 15 minuten)

Contact

We wensen je veel succes in de eigen experimenten.

Contacteer ons gerust met vragen en bedenkingen.

Graag willen we je uitnodigen om ook je eigen ervaringen met ons te delen.

Contact:

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend