Late inschrijving voor een bachelor

Je volgt deze inschrijvingsprocedure als je aan deze voorwaarden voldoet:

  • Je start na 1 oktober 2019 
  • Je schrijft in voor het academiejaar 2019-2020
  • Je hebt een Vlaams of Nederlands diploma secundair onderwijs

  • Je wil je inschrijven voor een Nederlandstalige professionele of educatieve bachelor

Bekijk de andere inschrijvingsprocedures ...

Stap 1: maak een afspraak

Maak zo snel mogelijk een afspraak met de studieloopbaancoördinator van je opleiding om je lessenpakket samen te stellen, je leerkrediet te bekijken en je eerste dagen aan KdG te plannen.

Stap 2: voltooi de webregistratie

Afspraak met de studieloopbaancoördinator gemaakt? 
Om die vlot te laten verlopen, moet je de webregistratie volledig invullen:

Stap 3: boarding

Je komt naar de campus voor je afspraak, om je studiecontract te tekenen en je studiekosten te betalen.

Wat heb je nodig?

  • identiteitskaart
  • bankkaart

Je diploma heb je enkel nodig als je dat behaalde vóór 2002, in het volwassenenonderwijs, via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of in het buitenland. Je kan ook gewoon thuis een kopie uploaden via de online tool in stap 2.

Je inschrijving is definitief wanneer:

  • we alle nodige documenten ontvangen hebben
  • het studiegeld betaald is
  • je studiecontract ondertekend is