BioGlue

Tijdens het zuiveringsproces van afvalwater wordt er slib geproduceerd. Op geregelde tijdstippen moet een deel slib verwijderd worden. Dit verwijderde slib wordt spuislib genoemd. Spuislib wordt gezien als afvalproduct. Bedrijven die beschikken over een afvalwaterzuiveringsinstallatie zullen moeten betalen om hun spuislib te laten verwijderen. Wanneer dit spuislib gevaloriseerd kan worden door de extractie van EPS kunnen bedrijven de kost voor het verwijderen van het spuislib reduceren. Het spuislib zal niet langer gezien worden als afvalproduct, maar als grondstof.

Uit spuislib kunnen EPS (extracellular polymeric substances) geëxtraheerd worden. De geëxtraheerde EPS bestaan voornamelijk uit polysachariden en eiwitten. In sommige lijmen (vb. papier- en houtlijmen) worden momenteel al eiwitrijke grondstoffen gebruikt (vb. perskoek van deder). Er wordt onderzocht of de uit slib geëxtraheerde EPS een alternatieve eiwitbron kunnen zijn voor lijmen.

Wateroplosbaar

De meeste lijmen die momenteel commercieel beschikbaar zijn bevatten een organisch solvent als oplosmiddel. Organische solventen zijn toxisch voor mens en milieu. EPS zijn wateroplosbaar, indien deze gebruikt worden in een lijmformulatie hoeft de lijm geen organische solventen meer te bevatten.  

Dit onderzoek heeft als doel een lijmformulatie te produceren die EPS, geëxtraheerd uit spuislib, bevat. Deze formulatie moet minstens dezelfde efficiëntie hebben als lijmen die momenteel commercieel beschikbaar zijn.

Pilootschaal

Lijmformulaties op basis van EPS worden aangemaakt en worden getest op laboschaal. Indien de testen positief zijn zal overgeschakeld worden naar productie op pilootschaal. Na elke test zal er een terugkoppeling zijn naar de aanmaak van de formulatie. Parallel zal er gekeken worden welke soorten slib (uit welke sector) het meest gunstig zijn en hoe het zuiveringsproces aangepast kan worden om de samenstelling van de EPS gunstiger te maken voor het gebruik in lijm.

Aan het einde van het project zal een lijmformulatie beschikbaar zijn en zal een rapport opgemaakt worden dat vermeldt welke soorten slib gunstig zijn voor EPS extractie en welke aanpassingen er kunnen plaatsvinden tijdens het zuiveringsproces om de EPS samenstelling te verbeteren. 

Projecten

Aan BioGlue zijn een aantal onderzoeksprojecten vooraf gegaan:

Contact

maarten.bartels@kdg.be

+32 3 502 22 27

 • Financiering: PWO
 • Duur onderzoek: 1 januari 2021 - 31 december 2022
 • Onderzoekscentrum Duurzame Industrie
 • Partners:
  • Watercircle
  • Aaqua
  • VLAKWA
  • Group op De Beeck
  • Verbeken technics
  • Klaasen & Co
  • UAntwerpen onderzoeksgroep BioWAVE
  • Aquafin
  • Henkel
  • Cre@aqua
Remote video URL

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Duurzame Industrie onder meer terecht voor:

 • Het vergroenen van chemische processen en hergebruiken van afvalstromen.
 • In-house ontwikkelde AI-gebaseerde tools om processen en producten te optimaliseren.
 • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.
 • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.

Contacteer ons vrijblijvend