CremAN - CAN-netwerk en inputsimulaties

Information in English

Personenwagens, bedrijfsvoertuigen en andere industriële applicaties van vandaag zijn opgebouwd uit verschillende mechatronische componenten die samenwerken als één geheel. Puur mechanische onderdelen zijn geëvolueerd naar mechatronische componenten die moeten communiceren met elkaar over interne communicatienetwerken voor het delen van sensorinformatie, bedrijfstoestanden, commando’s en andere applicatie specifieke data. Deze noodzakelijke communicatie en verhoogde complexiteit van de onderdelen zorgt voor (toenemende) problemen bij het testen van deze componenten na herfabricatie.

Contact

jonathan.put@kdg.be

+32 498 72 85 76

kris.martens@kdg.be

+32 474 91 79 05

Remote video URL

Problemen in het traditionele herfabricageproces

Om de klant een kwaliteitswaarborging te kunnen geven, wordt het bestaande herfabricatieproces dat opgebouwd is uit vijf standaardstappen (Figuur 1), afgesloten door een Final Testing fase. Het is deze Final Testing fase waar de investeringen, angst voor de complexiteit en de gebrekkige kennis over de netwerksystemen voor problemen zorgen in het traditionele herfabricageproces. Het wordt voor vele bedrijven onmogelijk om deze kwaliteitscontrole van het geherfabriceerde onderdeel uit te voeren. Om deze kwaliteitscontrole terug mogelijk te maken zal er een eerste extra stap toegevoegd moeten worden in het proces. Deze stap bestaat uit het analyseren van de in en outputs en de netwerkcommunicatie welke samen moeten leiden tot een in/output- en netwerksimulatie die het benchtesten van het geherfabriceerde onderdeel terug mogelijk maakt. Deze complexiteit met bijhorende problemen zorgen voor een duidelijke rem op de groei of de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in deze sector, bestaande uit bedrijven die reeds actief zijn of actief willen worden in de automotive herfabricage sector.

Flow herfabrikatie

Universele methode en hardware tool

We zochten in een voorgaand project U-CANsim naar een doelgerichte aanpak om deze problemen aan te pakken. De onderzoekers slaagden erin om via een simulatie van netwerkcommunicatie en de noodzakelijke analoge/digitale inputs, het te testen mechatronische onderdeel in een functionele staat te brengen ter validatie van een geslaagde herfabricatie. Een werkende demo case is uitgewerkt die het mogelijk maakt een commonrail motormanagementsysteem (motor-ECU) functioneel te testen onafhankelijk van het voertuig.

Dit project CremAN onderzoekt onder welke vorm deze opgebouwde expertise uitgewerkt kan worden tot een universele methode en hardware tool die breed inzetbaar is bij herfabricatie van mechatronische onderdelen. Er wordt voornamelijk gekeken naar de noden van het werkveld en de mate en/of vorm van gewenste ondersteuning. Dit zou kunnen gaan van het aanbieden van enkel een simulatie bestand en ondersteuning bij de aankoop van de noodzakelijke hardware en software, tot het aanbieden van volledige testbanken met optionele service en update contract voor nieuwe te herfabriceren onderdelen.

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons bijvoorbeeld terecht voor:

  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.   

  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.   

Contacteer ons vrijblijvend