Wetenschappelijk Onderzoek Implementeren in Verpleegkunde

Hands-on vorming

 • In deze blended cursus leer je bruggen te bouwen tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagdagelijkse verpleegkundige praktijk.

 • Dit zal de zorgkwaliteit voor je patiënten verbeteren. 

 • Je leert routinehandelingen op de werkvloer in vraag te stellen en voorstellen te doen om de praktijk te verbeteren.

 • Door een verpleegkundig probleem te herformuleren tot een goede onderzoeksvraag zal je sneller de passende antwoorden vinden in wetenschappelijke literatuur.

 • Een wetenschappelijke benadering is vaak dé manier voor verpleegkundige teams om een concensus te vinden rond een te volgen aanpak.

 • Deze cursus geeft toegang tot wetenschappelijke databanken gedurende de volledige looptijd van de opleiding.

 • Wetenschappelijk onderzoek is de perfecte tool om de praktijk te blijven vernieuwen en verbeteren.

 • Met deze opleiding leer je snel en effectief, bewezen antwoorden vinden voor allerhande praktijkproblemen.

 • Deze opleiding komt tot stand dankzij steun van het Europees Sociaal Fonds.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Deze opleiding wordt volledig digitaal aangeboden, ook de contactmomenten met de docenten. Je gaat zelfstandig en op je eigen tempo aan de slag met het lespakket. Je kan starten wanneer je wil maar je werk alles af tegen eind augustus 2024. Bij vragen of problemen staan onze docenten steeds klaar om je te helpen.

Aan de hand van tussentijdse toetsen en opdrachten oefen je je nieuw verworven kennis direct in.

Tijdens de opleiding ga je 'hands on' aan de slag met een case uit je eigen setting, zo heb je onmiddellijk impact.

 • Je identificeert een relevant (verpleegkundig) probleem binnen je eigen dienst of werking.
 • Je hanteert een gestructureerde aanpak om je probleem te analyseren en te omschrijven.
 • En je werkt een verbeter- en implementatieplan uit voor jouw probleemstelling.

Je kan het hele pakket op 20 à 30 u. doorlopen. Maak je ook alle opdrachten, dan moet je rekenen op een bijkomende workload van ongeveer 100 u. in het totaal. Voor het verdienen van credits dien je natuurlijk alle opdrachten te maken en in te dienen.

Het lessenpakket blijft tot eind augustus 2024 beschikbaar.

Programma

Dit lessenpakket van 5 studiepunten bestaat uit 3 onderdelen.

Deel 1: Inleiding in Evidence Based Practice

 • Aan de hand van een kennistest schatten we jouw beginniveau in. Misschien ben je al wat thuis in wetenschappelijk onderzoek en kan je deze module versneld doorlopen.
 • In deze module leer je wat we onder de begrippen Evidence Based Practice, Evidence Based Nursing en wetenschappelijk onderzoek verstaan. 
 • We maken je ook wegwijs in welke soorten onderzoek er bestaan en hoe je onderzoek kan raadplegen, relevant voor jouw eigen werkomgeving! 
 • Je leert de kwaliteit en betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek inschatten.

Deel 2: Methodisch werken met wetenschappelijk onderzoek in de praktijk

 • In dit deel leer je een relevante wetenschappelijke onderzoeksvraag te formuleren en beantwoorden, gebruik makend van een “Critical Appraisal of a Topic” of “CAT”.
 • Je leert (verpleeg)problemen onderscheiden van medische problemen en gaat vervolgens je onderzoeksvraag gestructureerd weergeven. Hiervoor gaan we aan de slag met de PICO-methode of ‘Population-Intervention-Comparison-Outcome'.
 • Daarna kunnen we op zoek gaan naar relevante literatuur. We leren je zoeken in Pubmed en andere databanken, aan de hand van limieten en in- en exclusiecriteria. Om de relevantste onderzoeken te vinden voor je eigen vraagstelling.
 • Je leert verder om de kwaliteit van de artikels te beoordelen en de toepasbaarheid op jouw vraagstelling in te schatten.

Deel 3: Implementatie van Evidence Based Practice in de praktijk

 • Eens je weet wat de beste manier is om je vastgestelde probleem aan te pakken, gaan we proberen dit tot op de werkvloer krijgen.
 • In dit deel bieden we mogelijkheden om de aanbeveling uit je CAT die je in deel 2 formuleerde, nu ook succesvol te gaan implementeren in de praktijk.
 • Je leert om je hele plan van aanpak te formuleren op één pagina, want ja: ook al is een implementatie soms complex, overzichtelijk de essentie vatten hoeft niet steeds moeilijk te zijn!
 • Zo gaan we onder andere een stakeholderanalyse maken. Wie heeft er allemaal een direct of indirect belang bij de vooropgestelde verandering en hoe kunnen we hen overtuigen en inzetten om een verandering door te voeren.

Evaluatie

Alle delen goed onder de knie? Aan de hand van verwerkingsopdrachten doorheen het lessenpakket toon je dat je de link kan leggen naar je eigen context. Dit is hét moment om een probleem, handeling, of procedure vanop je eigen dienst in vraag te stellen, op zoek te gaan naar de juiste wetenschappelijke antwoorden en een doeltreffend implementatieplan te schrijven.  

explainervideos_Wetenschappelijk_onderzoek_implementeren_witruimte

Tal van explainer-video’s helpen de theorie uit deze cursus onder de knie te krijgen. Tussentijdes opdrachten helpen om de inhoud verder in te oefenen.

Tijdens mijn werk als thuisverpleegkundige kom ik soms terecht in situaties waar het niet duidelijk is hoe er best gehandeld wordt. Deze cursus heeft me enorm geholpen om als verpleegkundige kritisch te kijken naar de praktijk en deze aan te passen op basis van wetenschappelijk inzichten. Zeer leerrijk!
Natalie Proost
Thuisverpleegkundige

Voor wie?

 • Je bent verpleegkundige of vroedvrouw: bachelor, HBO5 of master.
 • Heb je een andere vooropleiding in de zorgsector: Kans is groot dat je kan aansluiten maar dit bekijken we graag even samen. Neem dus gerust contact met ons op en dan bekijken we dit samen.

Kostprijs

 • De navorming “Wetenschappelijk onderzoek implementeren in verpleegkunde” kost 199 euro.

 • Het lessenpakket blijft tot eind augustus 2024 beschikbaar.

 • Naast toegang tot het lessenpakket omvat deze prijs ook toegang tot de wetenschappelijke databanken voor de volledige looptijd van de opleiding.

 • Bij annulering of stopzetting na de start van cursus is er geen terugbetaling mogelijk.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 
esf witruimte logo