Gedragsproblemen in de klas

Postgraduaat

Een geïntegreerde benadering van probleemgedrag: tussen verbinden en begrenzen.

 • Leerkrachten worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen die moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen op school.
 • In dit postgraduaat van 20 studiepunten leer je naar de brede situatie en omgeving van de leerling te kijken om gedragsproblemen in de klas te kaderen.
 • We gebruiken hiervoor inzichten uit het contextueel denken, de ontwikkelingspsychologie en de neurobiologie.
 • We geven je handvaten om de band met je leerlingen te versterken in een positief en effectief klasmanagement.
 • Enkel als kinderen zich veilig voelen op school en een vertrouwensband met de leerkracht hebben opgebouwd kunnen ze tot goed leren komen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Dit postgraduaat van 20 studiepunten is opgedeeld in 4 modules:

Module 1: De leerling en zijn context

Doorheen het postgraduaat staat het contextuele denken centraal. In een eerste module starten we dan ook door ons hierin te verdiepen. We kijken niet naar de leerlingen alleen maar nemen ook de context rond hen mee in beschouwing. Er wordt dieper ingegaan op contextuele begrippen zoals loyaliteiten, meerzijdig partijdigheid,…. In deze module wordt de basis gelegd voor de verdere modules en de rode draad doorheen het postgraduaat zichtbaar gemaakt.

Module 2: Het kind achter het gedrag

Moeilijk gedrag op school kan verschillende vormen aannemen. Kinderen die zich niet aan de afspraken houden en constant de les storen. Of leerlingen die net zoveel mogelijk onder de radar proberen te blijven.

In deze module onderzoeken we probleemgedrag vanuit verschillende pedagogische visies en invalshoeken. Je komt te weten wat probleemgedrag is en hoe je het in kaart kan brengen.

Module 3: De leerkracht die het verschil maakt

We kijken naar onszelf als leerkracht. We zoomen dieper in op de rol die we spelen en hoe we onszelf kunnen inzetten in het omgaan met probleemgedrag. We leren hoe je als leerkracht het verschil kan maken en wat dat betekent voor de leerling. We oefenen via een kijkwijzer bij filmfragmenten over ons gedrag als leerkrachten.

Module 4: Verbindend aan de slag

In deze module gaan we dieper in op een concrete, pedagogische aanpak van probleemgedrag. In een eerste luik gaan we preventief aan de slag met probleemgedrag. We doen dit op verschillende niveaus, school-, klas- en individueel niveau. We bieden hiervoor verschillende invalshoeken aan.

Verder gaan we het gedrag in de klas ook verklaren en tussenkomsten op maat aanbieden door de brede context en situatie van het kind in kaart te brengen. We maken kennis met verschillende interventies rond probleemgedrag. Tenslotte gaan we nog in op de fase na het gedrag, hoe gaan we nu verder als leerkracht, met de leerlingen, de klas en schoolbreed.

Intervisie

Doorheen de modules organiseren we intervisiesessies waarin we de inzichten uit de modules vertalen naar en aftoetsen aan casuïstiek uit de eigen praktijk.

Link met de praktijk

In de lessen en supervisiesessies van deze opleiding maken we steeds de vertaling naar je eigen ervaringen op je werkplek. We vertrekken vanuit cases die je zelf meebrengt of we vragen je om inzichten en methodes uit de lessen te testen in je eigen (klas)praktijk.

Daarom is het belangrijk dat je huidige job een link heeft met kinderen. Is dit niet het geval, dan loop je in functie van deze opleiding 4u per week stage in een professionele context.

Evaluatie

De evaluatie van dit postgraduaat gebeurt op basis van een portfolio waarin je aan de hand van praktische cases aantoont dat je de leerstof uit dit postgraduaat onder de knie hebt.

Postgraduaat gedragsproblemen Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

Voor wie?

Dit postgraduaat richt zich tot iedereen die verbonden is aan kleuter-, lager- en/of secundair onderwijs.

•    Leerkrachten en directieleden in het gewoon-  én buitengewoon onderwijs
•    Zorgcoördinatoren en zorgbegeleiders in onderwijs
•    Leerlingbegeleiders en graadcoördinatoren
•    Medewerkers leersteuncentra
•    CLB-medewerkers
•    ....

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen met een bachelor- of masterdiploma kan aansluiten bij deze opleiding.
Heb je geen of een ander diploma /getuigschrift ? Contacteer dan leen.stoffels@kdg.be voor een intakegesprek

Van wie krijg je les?

Bert Murawski

Bert was jarenlang directeur in het buitengewoon basisonderwijs voor kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (Type 3). Vandaag is Bert een vaste waarde in verschillende verdiepingstrajecten voor leraren, waar hij gedrag van leerlingen steevast weet te verklaren aan de hand van inzichten uit het contextueel denken , de ontwikkelingspsychologie en de neurobiologie. Naast zijn job aan KdG is Bert adoptie- en pleegouder én begeleidt hij een school in Nepal.

Bert Murawski

Britt Jennen

Britt haar roots liggen zowel in het maatschappelijk werk, als in de pedagogische wetenschappen. En in haar lessen zal ze gedrags- en emotionele problemen dan ook steeds met inzichten vanuit beide  academische domeinen behandelen.

Naast haar job bij KdG werkt Britt ook nog steeds als orthopedagoge in het buitengewoon secundair onderwijs én begeleidt ze kinderen, jongeren en ouders in haar eigen praktijk. Op die manier weet ze steevast actuele cases en voorbeelden mee te brengen naar deze opleiding.

britt jennen

Praktisch

Wanneer

 • De lessen starten vanaf 3 oktober 2024
 • Deze opleiding duurt 1 academiejaar
 • Je hebt les op donderdagavond van 18.30 tot 21 u.

Waar

De opleiding vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.

Inschrijvingsgeld

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 480 euro + 20 euro per studiepunt (onder voorbehoud).
 • Wie de 20 studiepunten afwerkt in 1 jaar, betaalt dus 880 euro (onder voorbehoud).
 • Bij annulering of stopzetting na de start van het academiejaar, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd en is er geen terugbetaling van inschrijvingsgeld meer mogelijk.
Remote video URL

Docent Bert geeft meer uitleg over het postgraduaat Gedragsproblemen in de klas.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 

 

Download of bestel een brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: download of bestel een brochure.

 

Contacteer de opleiding

leen.stoffels@kdg.be
+32 3 613 14 60 

Inschrijven

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

 • Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:
 • Tijdens je online inschrijving betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.