Verpleegkunde

Werken met kinderen, volwassenen en ouderen met gezondheidsproblemen? Psychisch of sociaal kwetsbaren begeleiden? Top-job! Je kent de naam van elke patiënt, en het levensverhaal daarachter. Dit is mensenwerk.

Professionele bachelor in de Verpleegkunde

Regime:
Voltijds, Dagonderwijs
Departement:

Contactpersoon

Ann Cleerbout

T
+32 3 613 15 00

Profiel

Je profiel

Van student ...

 • Zelfs in kritische situaties heb jij alles onder controle.
 • Je bent een baken van rust voor moeders, kinderen, ouderen, voor sociaal, fysiek of psychisch kwetsbare mensen …
 • Je draagt professioneel zorg voor hen en begeleidt hen in hun ziekte of herstelproces.
 • Je kan plannen als geen ander en weet je prioriteiten te stellen.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en beseft dat nauwgezet werken hier van levensbelang is.
 • Ook de nodige dosis wetenschap en techniek dagen je uit.
 • Je communiceert graag en eerlijk, met een vleugje humor en een warm hart.
 • Je ondersteunt de cliënt in zijn keuze voor de beste zorg.
 • Ook in interdisciplinaire teams van ergotherapeuten, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers, dokters ... voel jij je in je sas.

… tot professional

De arbeidsmarkt ontvangt je met open armen.

Je bouwt je loopbaan uit in een ziekenhuis:

 • op een geneeskundige afdeling
 • de spoedafdeling
 • in het operatiekwartier
 • op intensieve zorgen
 • op een kinderafdeling

Of je kiest voor een woonzorgcentrum, een centrum voor daklozen, een revalidatiecentrum, een psychiatrische instelling, bedrijfs- of thuisverpleegkunde …

Ook in een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), bij Kind en Gezin, in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) … kan je aan de slag.

Liever verder studeren? Dan kan je nog verschillende navormingen, postgraduaten of een master Verpleeg- en Vroedkunde (een samenwerking tussen KdG en Universiteit Antwerpen) volgen.

Dit diploma beantwoordt aan de Europese richtlijn. Hierdoor kan je in heel Europa als verpleegkundige aan de slag.

Verpleegkunde in al haar facetten

Je maakt kennis met alle takken van verpleegkunde: de verschillende contexten waarin en doelgroepen met wie je aan de slag kan.
Tijdens stages leer je ze van dichtbij kennen.

 • Eerstelijnsgezondheidszorg - thuisverpleging
  Eerstelijnsgezondheidszorg is de direct toegankelijke zorg in je buurt. Het is een eerste deskundige opvang, behandeling en begeleiding. Denk aan thuisverpleegkundigen, psychiatrische thuiszorg, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin ... Je stimuleert zelfredzaamheid, zelfmanagement en preventie.
 • Geestelijke gezondheidszorg
  Mensen met psychische moeilijkheden kunnen terugvallen op jou. Je luistert - met veel respect en zonder oordeel. Je werkt aan je verbale en je non-verbale communicatie, leert empathisch zijn en ruimdenkend.
 • Geneeskunde & heelkunde
  Met je doorgedreven kennis van anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie begeleid je patiënten in hun ziekteproces. Je focust je op technische zorgverlening aan het bed van de patiënt. Je leert klinisch redeneren: problemen ontdekken en hierop anticiperen.
 • Geriatrie
  Je verkent het verouderingsproces: de werking van het geheugen, fysieke, emotionele en sociale kwetsbaarheid … Je leert professioneel zorg dragen voor ouderen, en begrijpt dat inlevings- en observatievermogen hier een cruciale rol in spelen.
 • Moeder & kindzorg - pediatrie
  Je verwerft basiskennis over kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraambed. Je leert kinderen - van pasgeborene tot adolescent - met een griep, een darmontsteking, een chronische ziekte (kanker, epilepsie …) of een beperking begeleiden.

Verwante opleidingen

 

Nog vragen?

Overtuigd?

Kies dan voor KdG en schrijf je meteen in!

Lessentabel

Omdat de opleiding met 1 jaar verlengd is (van 3 naar 4 jaar), herwerken we momenteel het curriculum.

Een schematische voorstelling van het nieuwe curriculum vind je in de folder die je hierboven kan downloaden.

Eerste jaar

Focus op het verpleegkundige beroep en het brede werkveld

  studiepunten *
Professionele ervaring
4 weken kennismaking met het werkveld
leergroepen: individuele en groepscoaching
8
Verlenen van zorg op maat
4 zorgthema's: dagelijkse zorg, uitscheiding, wondzorg, medicatie en invasieve handelingen
29
Functioneren binnen een team
Verpleegkundige als communicator via psychologie, groepsdynamica, communicatietheorie en relationele vaardigheden
5
Organiseren en coördineren van zorg
Verpleegkundige als zorgverlener via verpleegkundige theorieën, sociale kaart en analyse van situatieschetsen
6
Kwaliteitszorg
Verpleegkundige in de maatschappij via sociologie, gezondheidspromotie en cultuur en diversiteit
Verpleegkundige als observator via methodieken en technieken om te meten binnen de verpleegkunde
4
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
Verpleegkundige als wetenschapper via inleiding in het wetenschappelijk onderzoek
3
Innoveren en inventief handelen
Verpleegkundige als beroepsbeoefenaar via recht en beroepsprofiel
Verpleegkundige als reflector via ethiek en filosofie
5

Omdat de opleiding met 1 jaar verlengd is (van 3 naar 4 jaar), herwerken we momenteel het 2de, 3de en 4de jaar van het curriculum.

Vakbeschrijving

Omdat de opleiding met 1 jaar verlengd is (van 3 naar 4 jaar), herwerken we momenteel het curriculum.

Een schematische voorstelling van het nieuwe curriculum vind je in de folder die je hierboven kan downloaden.

Eerste jaar

Professionele ervaring

 • 4 weken stage: kennismaking met het werkveld, leergroep
  Je maakt kennis met de verschillende omgevingen waarin verpleegkundigen terechtkomen. Handen uit de mouwen: als student Verpleegkunde ga je 4 weken aan de slag in de directe patiëntenomgeving.

Verlenen van zorg op maat

 • Zorgthema 1: dagelijkse zorg
  Je verwerft basiskennis over lichaamsverzorging, ademhaling en bewustzijn. Je herkent slaapstoornissen en weet wat preoperatieve voorbereiding inhoudt. Je herkent risico's en je kan EHBO en CPR toepassen.
 • Zorgthema 2: uitscheiding
  Je verwerft inzicht in het maag-darm- en urologisch stelsel op anatomisch en fysiologisch vlak. Je oefent verpleegtechnische vaardigheden en je werkt aan een juiste attitude om gepast om te gaan met zorgvragers en collega's.
 • Zorgthema 3: wondzorg
  Je verwerft inzicht in wondheling en de basisprincipes van wondzorg: je leert jezelf bijsturen. Je krijgt microbiologie en genetica.
 • Zorgthema 4: medicatie en invasieve handelingen
  Je verwerft kennis over geneesmiddelen. In welke vormen bestaan ze, hoe dien je ze toe, wat zijn de gevaren? Hoe bereken je de juiste dosis?
  Je leert bloed afnemen en een infuus plaatsen, je krijgt inzicht in de verschillende bloedonderzoeken. Je hebt les over voeding, je hebt anatomie en fysiologie.

Functioneren binnen een team

 • Verpleegkundige als communicator
  Je leert daarom ook intraprofessioneel samenwerken. Je oefent dit binnen een gesimuleerde omgeving en met voldoende theoretische bagage. Je krijgt psychologie, communicatietheorie en je ontwikkelt de juiste relationele vaardigheden.

Organiseren en coördineren van zorg

 • Verpleegkundige als zorgverlener
  Hoe is de gezondheidszorg georganiseerd? Welke zijn de verpleegkundige theorieën en modellen? Wat zijn de basisprincipes van de verplegingstechnieken? Je leert werken met de sociale kaart. Door gevarieerde studiebezoeken maak je kennis met verschillende doelgroepen en contexten.

Kwaliteitszorg

 • Verpleegkundige in de maatschappij
  Je krijgt inzicht in het belang van een goede algemene gezondheid en de promotie daarvan. Je leert hoe je gedragsverandering planmatig aanpakt en hoe je er best over communiceert. Je krijgt een inleiding in de sociologie en de gezondheidspromotie. Er wordt aandacht besteed aan cultuur en diversiteit.
 • Verpleegkundige als observator
  Wat zijn de principes van kwaliteitszorg? Waarom meten? Hoe doe je aan kwaliteitsverbetering?

Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

 • Verpleegkundige als wetenschapper
  Waarom is wetenschappelijk onderzoek belangrijk? Hoe doe je zelf aan wetenschappelijk onderzoek? Hoe gebruik je de wetenschappelijke informatie die je vindt?

Innoveren en inventief handelen

 • Verpleegkundige als beroepsbeoefenaar
  Tijdens de lessen recht bestudeer je de relatie ouder-kind, de relatie tussen levenspartners en de relatie burger-overheid. Je bekijkt het beroepsgeheim vanuit juridisch oogpunt.
 • Verpleegkundige als reflector
  Wat roept bij jou verwondering op? Hoe kan je je verantwoordelijk weten, als mens en als professional?
  Wat zijn jouw waarden en normen? Hoe kijk je naar ethische dillemma’s?
  Je krijgt filosofie en ethiek. Je maakt kennis met de radicale verwondering in filosofie en zoekt naar jouw eigen verwondering in de wereld. Je leert het concept verantwoordelijkheid vorm geven aan de hand van een hedendaagse filosofisch theorie. Je kijkt naar de ethische grondhouding van de verpleegkunde en denkt na over belangrijke morele vragen.

 

Omdat de opleiding met 1 jaar verlengd is (van 3 naar 4 jaar), herwerken we momenteel het 2de, 3de en 4de jaar van het curriculum.

 

 

Onderwijsaanpak

Overzichtelijk parcours

Het eerste jaar van je opleiding is opgesplitst in 4 periodes.

Een dubbel voordeel:

 • je spreidt je studielast en je leert plannen.
 • Dus ook: duidelijke afbakening van de leerstof, snelle feedback, en een evaluatie op het einde van elke periode

De jaarindeling van het academiejaar 2016-2017 vind je in de folder die je bovenaan deze pagina kan downloaden.

State-of-the-art-skillslab

Je traint je vaardigheden in het skillslab: ons eigen gloednieuw trainingscentrum. Een hightech omgeving om bloedafnames, inspuitingen, wondzorg … veilig in te oefenen.

Vanuit de regiekamer stuurt de praktijklector levensechte simulatiepoppen aan. Je oefent in groep scenario’s: een hartstilstand, een beroerte, een bloeddrukval … Ook rollenspelen met simulanten helpen je je skills te verfijnen.

Veel stage

De eerste drie jaar van je opleiding doe je ervaring op in de verschillende domeinen van verpleegkunde. Al van in het eerste jaar loop je 4 weken stage (150 uur), in het tweede en derde zijn dat al 18 weken (675 uur). In het laatste jaar loop je 22 weken stage (800 uur).

Neem eens een ziekenhuisafdeling over

Samen met je medestudenten neem je een deel van een ziekenhuisafdeling over. Deze leerwerkplek is een uniek stageconcept en de beste leerschool: uurroosters maken, collega’s briefen, opname en ontslag regelen … De professionals coachen vanop de zijlijn.

Tutors@healthcare

Eerstejaarsstudenten krijgen begeleiding van laatstejaarsstudenten. Ze geven bijles en helpen je je weg te vinden op de campus, in het skillslab en op het elektronisch leerplatform.

Variatie troef!

Theorie wisselt af met (veel) praktijk. Lessen vullen we aan met zelfstudie en groepswerk. Je leert feedback geven en reflecteren.

Experts aan het woord

Lesgevers met een gevarieerde achtergrond en ruime praktijkervaring brengen jou vanuit hun specialisatie het beste bij.

Internationaal

Al vanaf het tweede jaar kan je (voor een korte periode) naar het buitenland. Vanaf het derde jaar staan Europa en de wereld voor je open.

Coaching

 • Je neemt telkens meer en meer verantwoordelijkheid op.
 • Tegelijkertijd kan je de hele rit lang rekenen op coaching.

Gevarieerde methodiek

 • Theorie en (veel) praktijk
 • Luisteren en interactie: rollenspel, oefeningen met webcam, sessies met simulatiepatiënten ...
 • Zelfstudie en groepswerk
 • Ervaren, opzoeken en verwerken o.a. via eportfolio (stage-ervaringen, case- en literatuurstudie ...)
 • Zelfreflectie en elkaar feedback geven

 

Financiële tussenkomst

Financiële tussenkomst Sociale Fondsen voor werknemers

Je bent geen verpleger, maar je werkt wél in de gezondheidssector?

De fondsen van het FE.BI organiseren acties om je tijdens je werkuren tot verpleger om te scholen. In de 2 grootste gezondheidssectoren kan je terecht voor het project 'Opstap naar verpleegkunde':

Ook als je al ingeschreven bent voor het Project 600 kan je je nog inschrijven voor het project 'Opstap naar verpleegkunde.

In beeld

Nieuwe campus Zuid

Vanaf september 2016 studeer, leef en werk je op de gloednieuwe campus Zuid, Brusselstraat 45. Een hedendaagse, aantrekkelijke en levendige leeromgeving ...

Tot de opening van de nieuwe campus studeer je op campus Zuid - Markgrave.

Studenten Verpleegkunde geven les aan universiteitsstudenten Geneeskunde

Studenten Orthopedagogie leren verzorgingsvaardigheden van laatstejaars Verpleegkunde

IPSIG: samenwerken in de gezondheidszorg, over onderwijsinstellingen heen

KdG-studenten Verpleegkunde samen met studenten AP-Hogeschool en Universiteit Antwerpen - allen actief in de gezondheidszorg - werken en studeren één week samen: IPSIG, of InterProfessioneel Samenwerken in Gezondheidszorg.

Studenten Verpleegkunde maken infofilmpje voor kinderen in het ziekenhuis

Derdejaarsstudenten Verpleegkunde maakten een infofilmpje in samenwerking met de kinderafdeling van Sint-Augustinus over de opname van een kind in het ziekenhuis. Het filmpje zal getoond worden aan kinderen en ouders in het ziekenhuis.

Meer info ...

E-learningpakket 'Gefixeerd op Fixatie'

In samenwerking met het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, de Gasthuis Zusters Antwerpen en het Algemeen Ziekenhuis KLINA werd tijdens een onderzoek over fixatie een training voor verpleegkundigen ontwikkeld die in de genoemde ziekenhuizen getest werd. Dit omvat ook een toegankelijk, online educatiepakket. Daar kan elke geïnteresseerde zorgverlener gewoon thuis mee aan de slag.

> http://fixatie.kdg.be

Vernieuwd skillslab Verpleegkunde

In de zomer van 2011 onderging het skillslab van de opleiding Verpleegkunde een ware metamorfose. Ontdek het trainingscentrum voor verpleegkundige vaardigheden van ons departement Gezondheidszorg.

"Beste opleiding in de brede Antwerpse regio!"

Met glans geslaagd en de hoogste score binnen de brede Antwerpse regio! We behoren tot de top 5 in Vlaanderen

Tot deze conclusie kwam de visitatiecommissie, bestaande uit binnen- en buitenlandse deskundigen uit de gezondheidszorg en de onderwijswereld, die de hogescholen van Vlaanderen met een opleiding verpleegkunde doorgelicht heeft.

Oefen in het 'skillslab'

In ons skillslab, een ultramoderne simulatieruimte, kan je in alle rust op poppen oefenen, vooraleer je 'echte' patiënten verzorgt.

Skillslab van het departement Gezondheidszorg

Alternatieve leertrajecten

Het diploma van bachelor Verpleegkunde kan je ook behalen via een alternatief leertraject.

 • Je hebt al een diploma Vroedkunde? Met een individueel traject kan je er nog een diploma Verpleegkunde aan toevoegen. Neem contact op met ann.cleerbout@kdg.be voor meer informatie.
 • Je bent gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige (vierde graag secundair onderwijs) of bent verpleegkundige met een Nederlands diploma MBO-V? Met onze brugopleiding behaal je ook een bachelordiploma.

Stages

We hebben stageplaatsen in alle grote en toonaangevende instellingen in en buiten de Antwerpse regio. Je kunt ook een specifieke stageplaats in binnen- of buitenland aanvragen.