Werkzame Organisaties in de Sociaal-agogische Sector

Onderzoeksdomein

 • We doen onderzoek naar werkzame organisaties in de sociaal-agogische sector.  
 • We zoeken naar werkzame principes en goede praktijken in de (sociaalwerk)praktijken. We helpen je de uitkomsten van sociaal-agogische praktijken zichtbaar te maken door impactevaluaties.  
 • We ontwikkelen praktijktools die jij direct op de werkvloer kunt inzetten, zoals werkboeken, communicatiefiches, maar ook bijscholingen. 
 • We werken vanuit het onderzoekscentrum Sociale Inclusie.

Wat kunnen we voor jou doen?

Onderzoek op maat

Wil je inzicht verwerven in de leefwereld of noden van specifieke doelgroepen? Wil je een cliëntbevraging opzetten over ervaringen met bestaande hulp- en dienstverlening of de impact meten van je hulpverlening in functie van kwaliteitsverbetering? Wij helpen je om dit op een wetenschappelijke manier aan te pakken en ontwikkelen met jou een traject op maat. Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek.  

Bijscholingen en lezingen

Op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten uit ons onderzoek? Volg één van onze bijscholingen of lezingen. Dit kan zowel op onze campus als bij jou op de werkvloer.   

KdG Academy navorming en studiedagen

Werkzame organisatie 

Welzijnsvoorzieningen en sociale organisaties besteden een toenemende aandacht aan het wetenschappelijk onderbouwen van en zicht krijgen op de resultaten van hun activiteiten en interventies.  Wij bieden (sociaalwerk)praktijken ondersteuning bij vraagstukken gerelateerd aan kwaliteit, evaluatie en impact. In co-creatie dragen we bij tot het ontwikkelen van methodieken en het beschrijven en versterken van werkzame principes en goede praktijken. We zoeken mee naar passende vormen van impactevaluatie om de uitkomsten van sociaal-agogische praktijken zichtbaar te maken. Daarnaast helpen we sociaalwerk praktijken te vernieuwen en innoveren.   

Voorbeelden 

 • Intersectoraal en interprofessioneel samenwerken.  
 • Generalistische begeleiding van gezinnen met complexe en meervoudige problemen op verschillende levensdomeinen.  
 • Methodieken in het sociaal-agogisch werk.  
 • Programmatheorieën op maat.  

Realisaties

Projecten

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

 • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
 • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend