Werkzame Organisaties in de Sociaal-agogische Sector

Onderzoeksdomein

 • We doen onderzoek naar werkzame organisaties in de sociaal-agogische sector.  
 • We zoeken naar werkzame principes en goede praktijken in de (sociaalwerk)praktijken. We helpen je de uitkomsten van sociaal-agogische praktijken zichtbaar te maken door impactevaluaties.  
 • We ontwikkelen praktijktools die jij direct op de werkvloer kunt inzetten, zoals werkboeken, communicatiefiches, maar ook bijscholingen.   

Wat kunnen we voor jou doen?

Onderzoek op maat

Wil je inzicht verwerven in de leefwereld of noden van specifieke doelgroepen? Wil je een cliëntbevraging opzetten over ervaringen met bestaande hulp- en dienstverlening of de impact meten van je hulpverlening in functie van kwaliteitsverbetering? Wij helpen je om dit op een wetenschappelijke manier aan te pakken en ontwikkelen met jou een traject op maat. Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek.  

Bijscholingen en lezingen

Op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten uit ons onderzoek? Volg één van onze bijscholingen of lezingen. Dit kan zowel op onze campus als bij jou op de werkvloer.   

KdG Academy navorming en studiedagen

Werkzame organisatie 

Welzijnsvoorzieningen en sociale organisaties besteden een toenemende aandacht aan het wetenschappelijk onderbouwen van en zicht krijgen op de resultaten van hun activiteiten en interventies.  Wij bieden (sociaalwerk)praktijken ondersteuning bij vraagstukken gerelateerd aan kwaliteit, evaluatie en impact. In co-creatie dragen we bij tot het ontwikkelen van methodieken en het beschrijven en versterken van werkzame principes en goede praktijken. We zoeken mee naar passende vormen van impactevaluatie om de uitkomsten van sociaal-agogische praktijken zichtbaar te maken. Daarnaast helpen we sociaalwerk praktijken te vernieuwen en innoveren.   

Voorbeelden 

 • Intersectoraal en interprofessioneel samenwerken.  
 • Generalistische begeleiding van gezinnen met complexe en meervoudige problemen op verschillende levensdomeinen.  
 • Methodieken in het sociaal-agogisch werk.  
 • Programmatheorieën op maat.  

Realisaties

 • Hoe speel je als woonzorgcentrum in op de toenemende diversiteit bij het eigen personeel en (potentieel) cliënteel? Wat zijn drempels en hefbomen voor een inclusief woonzorgcentrum? In het rapport "Is iedereen welkom" (pdf) distilleren we leerpunten van drie woonzorgcentra in stedelijk Vlaanderen en formuleren we aanbevelingen voor de inclusieve ouderenzorgorganisatie van de toekomst.
 • Impactevaluatie is één van de grote uitdagingen voor het hedendaags sociaal werk. . Samen met de UAntwerpen, KULeuven en het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) tekenden we krachtlijnen (pdf) uit voor gepaste vormen van impactmeting- en evaluatie. Daarbij kunnen zelf ontwikkelde tools ingezet worden als de Meetschaal Psychologisch empowerment (MPE), de Meetschaal Buddy-Empowerment (MBE) of de gender-sensitieve MPE gehanteerd in het project MIRIAM (pdf). Met onze manier van werken slagen we erin impact aan te tonen en praktijk- en ervaringskennis, werkzame mechanismen en in academische literatuur aanwezige evidentie met elkaar te verbinden. Leren en verantwoorden gaan zo hand in hand. 
 • In het Vlaamse Welzijnslandschap speelt het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) een voorname rol. De OCMW-hulpverlening torst soms een negatieve bijklank vanwege te ambtelijk, weinig responsief en te veel procedure-gericht. Vanuit een waarderende en positieve kijk onderzochten we de elementen en dynamieken binnen OCMW’s die een krachtgerichte aanpak mogelijk maken, identificeerden activerende vormen van voedselhulp (pdf)en gingen na op welke manier en onder welke voorwaarden een Geïndividualiseerd project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI - pdf) ingezet kan worden als  ondersteunend begeleidingsinstrument. Ook stonden we mee aan de wieg van de gender-sensitieve groepswerking met alleenstaande moeders in het project Miriam (pdf).   
 • De toenemende vraag naar impactevaluaties gaat samen met een toenemende vraag naar meetinstrumenten. Op vraag van de stad Antwerpen onderzochten we, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, de Zelfredzaamheid-Matrix als een instrument om impact in kaart te brengen. Onderstaande rapporten focussen op de mogelijkheden om trajecten te onderscheiden, evoluties te meten en de betrouwbaarheid van het instrument.

Projecten

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

 • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
 • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend