Tussen kunnen en willen: acties om interesse in de job van schooldirecteur te doen groeien

 • We ontwikkelen een praktijkpublicatie van duurzame acties die de interesse voor de job van schooldirecteur bij leraren positief beïnvloeden.
 • Doel:
  • Scholen helpen bij loopbaan- en opvolgingsbeleid voor schoolleiders.
  • Scholen helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van leiderschapsambities en -potentieel bij medewerkers.
  • Uitgewerkte toolbox met acties en good practices.
 • Output:

Contact

loth.vandenouweland@kdg.be 
+32 3 502 27 94

 • Duur onderzoek: 01/01/2022- 31/12/2023

 • Projectpartners:

  • GO!

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Zowel internationaal als in Vlaanderen geven (basis)scholen aan dat het steeds moeilijker wordt om kandidaten te vinden voor de functie van schooldirecteur. Leraren twijfelen of ze de stap zouden wagen, of ze de functie van schoolleider zouden ‘kunnen’ en ‘willen’ uitvoeren. Tegelijk wordt het Vlaam­se basis­on­der­wijs geconfronteerd met een groot verloop en uitval van school­di­rec­teurs. Door een gebrek aan geïnteresseerden bij het verschijnen van een vacature voor schoolleider moeten schoolbesturen vaak genoegen nemen met een kandidaat van wie ze niet helemaal overtuigd zijn. Bovendien wordt de aanwerving van nieuwe school­direc­teurs eerder ad hoc en onsystematisch aangepakt. Er is nog weinig sprake van een systematisch loopbaan- en opvolgingsbeleid dat op lange termijn inzet op het ontdekken en ontwikkelen van leiderschapsambities en -potentieel bij medewerkers en het voorbereiden van leiderschapsopvolging.

Volgende onderzoeksvragen staan daarom centraal in het onderzoek:

1) Hoe ziet de interesse voor de job van schooldirecteur eruit en hoe wordt ze ontwikkeld bij leraren basisonderwijs?

2) Welke acties kunnen scholen ondernemen om de interesse voor de job van schooldirecteur bij hun leraren positief te beïnvloeden?

We bouwen zo verder op het PWO schoolleiderspotentieel, dat in 2021 werd afgerond.

Methodiek

We werken samen met 6 basisscholen (of schoolbesturen, scholengroepen of -gemeenschappen) een actie uit op maat van de school. Op basis van een beginsituatieanalyse bepalen we samen welke actie aangewezen is. We ontwikkelen, implementeren en evalueren deze acties en onderzoeken via (groeps)interviews en/of vragenlijsten welke invloed de acties hebben, alsook wat belangrijke context-, proces- en productvoorwaarden zijn.

Het onderzoek zal resulteren in een praktijkpublicatie met een continuüm aan acties en ‘good examples of practice’ van duurzame acties die de interesse voor de job van schooldirecteur bij leraren positief kunnen beïnvloeden, met uitgewerkte tools voor scholen om in te zetten tijdens dergelijke acties.

Onderzoekers

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
 • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend