DemoVaSA

Eind oktober 2016 werd het PWO project ‘Alginaten’ afgerond. Binnen dit éénjarig project werd de extractie van alginaten uit spuislib geoptimaliseerd op laboschaal. Daarnaast werd de economische haalbaarheid van de extractie van alginaten bestudeerd. Omdat bleek dat de extractie van alginaten economisch haalbaar is, is de volgende logische stap de opschaling van het proces dat op laboschaal geoptimaliseerd werd. In het voorliggend project wil het Expertisecentrum Duurzame Chemie (EC DC) een installatie op pilootschaal ontwikkelen voor de extractie van spuislib.

In het PWO-project ‘Alginaten’ werd de economische haalbaarheid bestudeerd, in het vervolgtraject ‘DemoVASA’ wordt de technische haalbaarheid bestudeerd. Het is belangrijk te vermelden dat de focus niet ligt op spuislib afkomstig van de zuivering van huishoudelijk afvalwater maar wel op spuislib afkomstig van waterzuiveringsinstallaties in verschillende industriële sectoren (vb. automobielindustrie, voedingsindustrie, textielsector). In het project zullen 2 verschillende toepassingen van de geëxtraheerde alginaten bestudeerd worden, namelijk het gebruik van alginaten als nabehandelingsproduct voor beton en het gebruik van alginaat voor het ontkleuren van gekleurd afvalwater. Daarnaast zal tijdens het project gezocht worden naar extra toepassingen voor alginaten zodat op het einde van het project een gids kan gepresenteerd worden waarin verschillende applicaties van alginaten uit spuislib vermeld staan, samen met de bedrijven die aan deze applicaties kunnen gelinkt worden. Tenslotte zal bestudeerd worden welke bestemming het slib waaruit de alginaten geëxtraheerd werden nog kan krijgen.

Contact

jeroen.geuens@kdg.be

  • Financiering: PWO

  • Duur onderzoek: 01/10/2017 tot 30/09/2018

  • Projectpartners: AAQUA, Volvo Cars Gent, Noordvlees Van Gool, Vlaams Kenniscentrum Water, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, Go4Circle, Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen, Klaasen&Co, Holcim, Fedbeton, Hogent

  • KdG-medewerkers: Maarten Bartels, Jeroen Geuens

  • Expertisecentrum: Duurzame Chemie